lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - RH-programmet

Riskhantering  11/12 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBR171 7,5 A O 4 4 - S Riskhanteringsprocessen X Kursen går i lp1 för årskurs 5 för kull H10 och lp4 för årskurs 4 för kull H11. KS KE U W T 40 12 8 0 140
FMS065 7,5 G2 O 4 4 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T 28 14 12 0 120
VBR180 15 A O 4 4 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
MAM090 7,5 A O 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T 32 14 0 24 138
TEK070 7,5 G2 O 4 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T 30 20 0 0 150
EXTN60 7,5 A O 4 4 - S Olycks- och miljörisker i ett samhällsekonomiskt perspektiv KS KE U W T 36 10 0 0 130
VBR171 7,5 A O 4 4 - S Riskhanteringsprocessen X Kursen går i lp1 för årskurs 5 för kull H10 och lp4 för årskurs 4 för kull H11. KS KE U W T 40 12 8 0 140

VBR171 Riskhanteringsprocessen: Kursen går i lp1 för årskurs 5 för kull H10 och lp4 för årskurs 4 för kull H11.

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 4 4 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 4 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 4 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 4 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
VBR225 15 G2 4 4 - E2 Olycks- och krishantering KS KE U W T 20 10 0 40 130 20 10 0 40 130
VBR110 7,5 A 4 4 - S Samhällsplanering KS KE U W T 16 5 0 1 78 4 4 0 1 91
GEMA75 7,5 G1 4 4 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 4 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 4 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 4 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
VBR230 9 G1 4 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U W 32 10 6 0 192
KTE131 7,5 G2 4 4 - S Processriskanalys KS KE U W T 16 56 0 0 70
GEMA20 7,5 G1 4 4 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 4 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 4 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 4 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 4 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 4 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 4 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
VBR200 7,5 G2 4 4 X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U W T 10 4 0 0 86 10 4 0 0 86
VBRN20 6 A 4 4 - E Katastrofhantering (internationellt fokus) KS KE U W T 57 35 0 0 68
VBRN10 8 A 4 4 X E Människors beteende vid brand KS KE U W T 26 0 18 4 166
VBRN25 6 A 4 4 - E Riskreduktion och katastrofberedskap KS KE U W T 40 12 0 0 108

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
VBR920 30 Examensarbete i riskhantering KS U