lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - N-programmet

Teknisk nanovetenskap  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W T
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W T
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 14 0 14 0 55
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W T 42 20 12 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U W T
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W T
EXTF65 7,5 G2 - S Nanoteknikens matematiska metoder X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W T 32 28 4 0 130
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W T 56 14 0 0 90

EXTF65 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W T
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W T 0 0 0 10 150
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U T 20 32 0 10 80

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A O 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
ETIN25 7,5 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
ETI031 6 G2 V 4 3 X E Radio KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 3 X E Antennteknik KS KE U W T
ETI032 9 A V 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI170 6 A V 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 0 0 0 20 50
ETI290 6 A V 4 3 X E Avancerad analog design KS KE U W T 24 24 8 0 100
ETI041 6 A V 4 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 150
FMFF15 7,5 G2 V 5 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FFF042 7,5 A V 5 4 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T

FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A O 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W T
KTE080 7,5 A V 4 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
KFK025 7,5 G2 V 4 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W T
FFFN05 7,5 A V 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W T
KPO010 7,5 A V 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 V 4 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 0 0 0 20 50
KOO065 7,5 A V 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W T 14 0 70 0 80
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
FAF080 7,5 A V 5 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W T
FKM070 7,5 A V 5 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T
KFKN01 7,5 A V 5 4 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W T
FKMN10 7,5 A V 5 4 X E1 Högtemperaturmaterial X Kursen ges vartannat år. KS KE U W T 42 14 20 10 70
TEK177 7,5 A V 5 4 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

FKMN10 Högtemperaturmaterial: Kursen ges vartannat år.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF15 15 G2 O 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
KOK085 7,5 G2 V 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W T
TEK287 15 G2 V 4 3 - S Biokemi KS KE U W T
EXTN45 15 A V 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTF10 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN50 15 A V 4 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
TEK287 15 G2 V 4 3 - S Biokemi KS KE U W T 32 30 80 0 258
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W T 28 28 20 0 60
EXTN40 15 A V 5 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T
KLG027 7,5 A V 5 4 X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W T
EXTN65 15 A V 5 4 - E2 Neurobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN30 15 A V 5 4 - E Sinnesbiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EXTN40 15 A V 5 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFF15 7,5 G2 O 4 3 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FFF042 7,5 A O 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W T
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 V 4 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
FFFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W T 0 0 0 20 50
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W T 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W T 14 0 28 60 108
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 21 0 0 16 174

FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
TEK177 Ytfysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 2 1 X S C-programmering KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 2 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 2 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 2 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 2 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 2 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 2 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
EXTF70 3 G2 2 2 - S Nanoteknikens matematiska metoder, projekt KS KE U W 4 0 0 20 56
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMAF01 7 G2 3 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 3 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T
FMAF05 7 G2 3 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T
ESSF01 8 G2 3 3 - S Analog elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 70
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
KBT050 7,5 G2 4 3 X E Bioanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W T
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W T
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
FAFN20 15 A 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W T
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W T
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T
ETI280 6 G1 4 3 X E Immaterialrätt KS KE U W T
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U T
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 2 0 2 40
KPON01 15 A 4 4 X E2 Projekt i polymer- och materialteknologi KS KE U W T 14 56 0 0 100
MAMN20 7,5 A 4 4 X E1 Aerosolteknologi, projekt KS KE U W T 0 0 0 20 140
FHL064 7,5 G2 4 3 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
KIM015 7,5 A 4 3 X E2 Immunteknologi X Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen. KS KE U W T 34 18 45 0 109
FMFN05 7,5 A 4 3 X E1 Kaos KS KE U W T 28 14 0 10 120
FMAN05 6 A 4 3 X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T 14 0 0 0 144
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik KS KE U W T 24 15 10 70 80
EXTN85 7,5 A 4 4 X E Spridningsmetoder X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T 17 4 18 0 160
EXTF90 7,5 G2 5 5 X E1 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EXTN90 7,5 A 5 5 X E Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. 0 0 0 0 200

TEK267 Teoretisk biofysik: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
KIM015 Immunteknologi: Endast en av kurserna KIM015 och EXTN40 får ingå i examen.
EXTN85 Spridningsmetoder: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF90 Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EXTN90 Experimentella metoder och instrumentering för synkrotronljusforskning: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi KS U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS U W
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS U W
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi KS U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi KS U W
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi KS U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.