lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - MWIR-programmet

Masterutbildning i trådlös kommunikation  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
ETI031 6 G2 X E Radio KS KE U W T 14 14 8 0 100
ETEN10 7,5 A X E Antennteknik KS KE U W T 34 14 6 0 146
ETTN01 7,5 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETSN01 7,5 A X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 22 10 6 7 155
ETIN10 7,5 A X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
EITN15 3 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T 8 6 0 0 70
ETIN15 7,5 A X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT010 7,5 A X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T 28 0 0 0 170
EITN20 6 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70

Valfria kurser - MWIR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 1 1 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETI280 6 G1 1 1 X E Immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 118
ETT062 7,5 A 1 1 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
EIT080 7,5 G2 1 1 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
EIT140 7,5 A 1 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EDI042 7,5 A 2 1 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EITN10 7,5 A 2 1 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 100
ETT074 6 A 2 1 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
EITN35 7,5 A 2 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
ETT042 6 A 2 1 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
ETSF10 7,5 G2 2 1 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T 21 6 0 4 169
EDI051 7,5 G2 2 1 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
EITN35 7,5 A 2 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
ETI032 9 A 2 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W T 16 14 8 0 80 14 14 12 0 80
ETI121 6 A 2 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 4 0 12 140
EITN35 7,5 A 2 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
FMS072 7,5 G2 2 1 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EDAN15 7,5 A 2 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
EITN35 7,5 A 2 2 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200
ETI041 6 A 2 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 150

EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.