lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - MID-programmet

Masterutbildning i design  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
AFON01 5 A X E Estetik KS KE U T
IDEF25 5 G2 X E Introduktion KS KE U W T
IDEN05 15 A X E Industridesign projekt I KS KE U W T
IDEN20 5 A X E CAD evolution KS KE U W T
EXTF75 5 G2 X E Det sociala medvetandet och design KS KE U T
IDEN10 20 A - E Industridesign projekt II KS KE U W T 1 Föreläsningar: 7 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 26 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
MMTF05 5 G2 X E Produktion och Material KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
IDEN30 5 A - E Design management KS KE U W T
IDEN25 20 A - E Industridesignprojekt III KS KE U W T
IDEN35 5 A - E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T

Valfria kurser - MID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
IDEF01 7,5 G2 1 1 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde KS KE U T
IDEF15 15 G2 1 1 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde KS KE U T
GEMA30 4,5 G1 1 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 1 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 1 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 1 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 1 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 1 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 1 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 1 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
IDE175 4,5 G2 1 1 - E 3 D - Modellering II KS KE U W T
IDEA60 1 G1 1 1 X E2 Workshop i industridesign KS KE U T
IDEF30 3 G2 1 1 X E2 Avancerad skissteknik II KS KE U T
IDEF01 7,5 G2 1 1 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde KS KE U T
GEMA20 7,5 G1 1 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA40 7,5 G1 1 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 1 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 1 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 1 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 1 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 1 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
IDE025 4,5 G1 1 1 - E2 Glasdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 66 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)

Examensarbeten - MID

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MID-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEM05 30 Examensarbete för konstnärlig masterexamen i design KS U