lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - MFST-programmet

Masterutbildning i brandteknik  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBRN05 9 A X E Branddynamik - avancerad KS KE U W T
VBRN01 8 A X E Riskbedömning KS KE U W T
VBRN15 5 A X E Simulering av rumsbränder KS KE U W T 7 8 0 0 53
VBRN10 8 A X E Människors beteende vid brand KS KE U W T 26 0 18 4 166

Examensarbeten - MFST

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MFST-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBRM05 30 Examensarbete i brandteknik KS U