lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - L-programmet

Lantmäteri  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
VFR140 15 G1 - S Grundläggande juridik med fastighetsrätt KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
VTVA01 12 G1 - S Infrastrukturteknik KS KE U W T 10 15 0 0 65
VTVA05 12 G1 - S Hållbart byggande KS KE U W T 60 70 0 1 189

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
EDAA20 7,5 G1 - S Programmering och databaser KS KE U W T
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
EXTA50 9 G1 - S Samhällsmätning KS KE U W T
VFTA01 18 G1 - S Fastighetsteknik och fysisk planering KS KE U W T 14 60 0 2 164
EXTF80 12 G2 - S Geografisk informationsteknik KS KE U W T 18 30 0 0 112

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTF01 15 G2 - S National- och företagsekonomi KS KE U W T
VFTF05 15 G2 - S Fastighetsvärdering KS KE U W T
VFTF10 15 G2 - S Fastighetsbildning KS KE U W T 20 15 5 2 158

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK255 7,5 G2 - S Miljörätt KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
VBEF05 7,5 G2 - S Byggprocessen och projektledning KS KE U W T 32 40 0 0 128
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U T 50 20 20 0 110

Specialisering fe - Fastighetsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFT015 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsmarknaden KS KE U W T
VFR035 7,5 G2 V 4 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö. KS KE U W T
VFR120 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VBEF10 7,5 G2 V 4 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W T
VFTN01 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T
FMSN30 7,5 A V 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T
VFRN01 7,5 A V 4 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T
VBEN01 7,5 A V 4 4 - S Beställarrollen KS KE U W T 28 28 0 0 144
VFRN05 7,5 A V 4 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T 28 14 0 2 156
ABKF01 7,5 G2 V 5 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T
VFTN10 7,5 A V 5 4 - S Urban ekonomi KS KE U W T
VBEN05 7,5 A V 5 4 - S Facilities Management KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 4 - S Rättsekonomi KS KE U W T

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö.

Specialisering fr - Fastighetsrätt

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFRN10 7,5 A V 4 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T
VFTN05 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T
VFR035 7,5 G2 V 4 4 - S Bostadsrätt X Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö. KS KE U W T
VFR120 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W T
VTTF01 7,5 G2 V 4 4 - S Trafikteknik KS KE U W T
VFTN01 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsvärderingssystem KS KE U W T
VFRN01 7,5 A V 4 4 - S Lokalhyra och arrenden KS KE U W T
FMIN10 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W T
VGMF10 7,5 G2 V 4 4 - S Geodesi KS KE U W T 22 22 20 0 126
VFR071 7,5 A V 4 4 - S Internationell fastighetsrätt KS KE U W T 25 25 0 0 150
VFRN05 7,5 A V 4 4 - S Kommersiella fastighetsköp KS KE U W T 28 14 0 2 156
ASB060 7,5 A V 5 5 X E2 Stadsförnyelse KS KE U T
VFTN10 7,5 A V 5 4 - S Urban ekonomi KS KE U W T
VFTN15 7,5 A V 5 4 - S Rättsekonomi KS KE U W T
VFR180 7,5 A V 5 4 - S Speciell fastighetsrätt KS KE U W T
EXTN10 7,5 A V 5 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T

VFR035 Bostadsrätt: Kursen ges i samarbete med Fastighetsmäklarprogrammet vid Malmö högskola och undervisningen sker till mindre del i Malmö.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering gi - Geografisk informationsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VFTN05 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsbildningsprocessen KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 V 4 4 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T
TEK230 7,5 A V 4 4 X E2 Algoritmer i geografisk informationsbehandling X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EXTN10 7,5 A V 4 4 X E2 Webb-GIS X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W T
EXTN70 7,5 A V 4 4 X E2 Geografiska databaser KS KE U W T
EXTN75 7,5 A V 4 4 X E2 Rumslig analys KS KE U W T
FMAF10 5 G2 V 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 0 0 0 0 50
EXTN15 7,5 A V 4 4 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W T 22 38 0 0 140
VGMF10 7,5 G2 V 4 4 - S Geodesi KS KE U W T 22 22 20 0 126
EDA095 7,5 G2 V 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 28 0 12 4 152
FMA170 6 A V 5 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 5 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
VFRN10 7,5 A V 5 4 - S Detaljplan och bygglov KS KE U W T

TEK230 Algoritmer i geografisk informationsbehandling: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
EXTN10 Webb-GIS: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - L

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
VTTF05 7,5 G2 4 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
MIO022 6 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104

Examensarbeten - L

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i L-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS U W
VFT920 30 Examensarbete i fastighetsvetenskap KS U W
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS U W
EXTM05 30 Examensarbete i geografisk informationsteknik KS U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U