lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - KID-programmet

Industridesign (kandidatutbildningen)  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
IDEA05 5 G1 - E2 2D-tekniker KS KE U W T
IDEA01 14 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T
EXTA05 4 G1 - E2 Designhistoria KS KE U T
AFO240 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W T
IDEA25 1 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W T
IDEA15 1 G1 - E1 Fototeknik KS KE U W T
IDEA20 4 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W T
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W T
IDEA10 5 G1 X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 16 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 18 h (45-minuterspass)
IDE015 3 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 14 h (45-minuterspass)
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AFO245 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 60 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 86 h (45-minuterspass)

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
IDEA56 3 G1 X E2 Avancerad skissteknik KS KE U W T
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W T
MAMA05 10 G1 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W T
IDEA40 9 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W T
AFOA05 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U T
AAMA01 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W T
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W T
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U T
TNSF01 6 G2 X E2 Universal design, projekt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 8 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
IDEA45 6 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 70 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
MMKA01 6 G1 X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 45 h (45-minuterspass)

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
ETIA05 4 G1 X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W T
AFOF20 8 G2 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U T
IDEF06 3 G2 X E2 Portföljteknik KS KE U W T
IDEF10 9 G2 X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W T
MMTF01 6 G2 X E Produktion KS KE U W T
EXTF55 8 G2 - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
IDEA70 7 G1 X E2 Design management KS KE U W T 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
IDEF01 7,5 G2 2 2 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U T
IDEF15 15 G2 2 2 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U T
GEMA30 4,5 G1 2 2 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 2 2 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 2 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 2 2 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 2 2 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 2 2 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 2 2 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 2 2 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
IDE175 4,5 G2 2 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U W T
IDEA60 1 G1 2 2 X E2 Workshop i industridesign X Förlagd till tentamensperioder KS KE U T
IDEF30 3 G2 2 2 X E2 Avancerad skissteknik II KS KE U T
IDEF01 7,5 G2 2 2 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U T
GEMA20 7,5 G1 2 2 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA40 7,5 G1 2 2 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 2 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 2 2 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 2 2 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 2 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
IDE025 4,5 G1 2 2 - E2 Glasdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 2 h (45-minuterspass)
Övningar: 66 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)
MMKA05 3 G1 2 2 - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)

IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEA60 Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder

Examensarbeten - KID

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i KID-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEL01 15 Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS U W