lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - IEA-programmet

Elektroteknik med automation (Hbg)  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEIA01 6 G1 - S Elektroteknik, introduktionskurs KS KE U W T
ETE604 7,5 G1 - S Krets- och mätteknik KS KE U W T
FMA645 13,5 G1 - S Matematisk analys KS KE U W T
EDI610 15 G1 - S Digitala system KS KE U W T 14 0 20 0 66
ETS302 6 G1 - S Datorkommunikation KS KE U W T 12 7 4 0 50
EDAA10 7,5 G1 - S Programmering i Java KS KE U W T 14 0 14 0 85
FMA656 4,5 G1 - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 28 0 0 64

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF15 7,5 G2 - S Krets- och mätteknik, fortsättningskurs KS KE U W T
ETS601 7,5 G2 - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T
ETEF05 7,5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T
ETEF10 7,5 G2 - S Kraftelektronik KS KE U W T
EIEF05 7,5 G2 - S Automationsteknik KS KE U W T 14 14 12 0 60
EDAF20 7,5 G2 - E2 Databasteknik KS KE U W T 0 0 0 4 80
EIEF10 7,5 G2 - S Elmaskiner och drivsystem KS KE U W T 14 28 12 0 46
FRT602 7,5 G2 - S Styr- och reglerteknik KS KE U W T 22 14 16 0 48