lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - IDA-programmet

Datateknik (Hbg)  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDT632 6 G1 - S Datateknik, översiktskurs KS KE U W T
ETE604 7,5 G1 - S Krets- och mätteknik KS KE U W T
FMA645 13,5 G1 - S Matematisk analys KS KE U W T
EDI610 15 G1 - S Digitala system KS KE U W T 14 0 20 0 66
ETS302 6 G1 - S Datorkommunikation KS KE U W T 12 7 4 0 50
EDAA10 7,5 G1 - S Programmering i Java KS KE U W T 14 0 14 0 85
FMA656 4,5 G1 - S Matematik, linjär algebra KS KE U W T 28 28 0 0 64

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA661 7,5 G2 - S Sannolikhetsteori och diskret matematik KS KE U W T
EDA690 7,5 G1 - S Algoritmer och datastrukturer KS KE U W T
ETS601 7,5 G2 - S Dator- och telekommunikation KS KE U W T
EDT621 7,5 G2 - S Datorarkitekturer med operativsystem KS KE U W T
EDAF20 7,5 G2 - E2 Databasteknik KS KE U W T 0 0 0 4 80
ETS032 7,5 G2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 0 0 0 10 77
FRT602 7,5 G2 - S Styr- och reglerteknik KS KE U W T 22 14 16 0 48
EDI615 7,5 G2 - S Tekniska gränssnitt KS KE U W T 10 0 12 12 66

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS672 7,5 G2 - S Kravhantering KS KE U W T
EDA623 7,5 G2 - S Programmering i C++ KS KE U W T
EDT655 7,5 G2 - S Projekt årskurs 3 KS KE U T
EDA698 7,5 G2 - S Realtidssystem KS KE U W T
EDA625 7,5 G2 - S Säkerhet KS KE U W T

Examensarbeten - IDA

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i IDA-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA686 22,5 Examensarbete KS U
EDA688 22,5 Examensarbete i datavetenskap KS U