lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - E-programmet

Elektroteknik  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W T
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W T 48 24 18 0 150

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W T
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W T 28 14 8 0 70
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W T 42 28 4 0 90

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
GEMA60 7,5 G1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
ETI280 6 G1 X E Immaterialrätt KS KE U W T
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 35 0 0 170
GEMA60 7,5 G1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W T
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W T
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W T 14 14 0 28 145
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 56 12 28 0 60

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Endast för antagna till Kinainriktningen. Läses i Kina. Ersätter ESS040 Digital signalbehandling. KS KE U W T

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Endast för antagna till Kinainriktningen. Läses i Kina. Ersätter ESS040 Digital signalbehandling.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIF01 6 G2 V 3 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
FMA170 6 A V 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 V 4 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA135 6 G1 V 4 2 X E2 Geometri KS KE U W T
FMA270 6 A V 4 2 X E1 Datorseende KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 2 X E2 Matristeori KS KE U W T 8 8 0 0 40
FMA272 3 A V 4 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
EDAN30 7,5 A V 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
FMA125 3 A V 4 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FMN100 6 A V 5 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
FMSN20 7,5 A V 5 2 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI290 6 A V 3 2 X E Avancerad analog design KS KE U W T 24 24 8 0 100
ETIN25 7,5 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 V 4 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 V 4 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETI220 6 A V 4 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETIN01 12 A V 4 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 0 0 0 40 40
ETI135 4,5 A V 4 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 V 4 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
ETIN05 6 A V 4 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 118
EDAN15 7,5 A V 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
EDA385 7,5 A V 5 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
MIE100 7,5 A V 4 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 V 4 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 V 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
EIEN10 7,5 A V 4 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
MVKN20 7,5 A V 4 2 - S Energianvändning KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 V 4 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 V 4 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
FMI040 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 12 6 0 0 50
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 24 28 12 10 100
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 8 0 4 4 80
MVKN15 7,5 A V 4 2 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
KII010 7,5 G2 V 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 0 32 80
EIE061 7,5 A V 5 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
EIE050 6 A V 5 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T 0 0 0 21 60
EIE061 7,5 A V 5 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT080 7,5 G2 V 3 2 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
ETT051 7,5 G2 V 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
ETEN05 7,5 A V 4 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 V 4 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETI031 6 G2 V 4 2 X E Radio KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FFF042 7,5 A V 4 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 2 X E Lasrar KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 V 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
FAFN10 7,5 A V 4 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
ETEN01 7,5 A V 4 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 28 4 4 140

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 V 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FAFA10 28 12 21 20 159
ETIN25 7,5 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
ETIN20 7,5 A V 4 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETEN05 7,5 A V 4 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
EITN10 7,5 A V 4 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETEN10 7,5 A V 4 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
ETI032 9 A V 4 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETEN15 7,5 A V 4 2 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
FAF095 7,5 A V 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A V 4 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
FFFN15 7,5 A V 4 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
ETEN01 7,5 A V 4 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 28 4 4 140
FFF160 7,5 A V 4 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
ETI041 6 A V 4 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 150
ETIN15 7,5 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETSN01 7,5 A V 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
ETS075 4,5 G2 V 3 2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
ETT051 7,5 G2 V 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EDI042 7,5 A V 4 2 X S Kodningsteknik KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 V 4 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 V 4 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 V 4 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 2 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA190 6 A V 4 2 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59
ETT062 7,5 A V 4 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
EIT140 7,5 A V 4 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EITN15 3 A V 4 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T 8 6 0 0 70
ETIN15 7,5 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETS061 7,5 A V 4 2 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
EIT010 7,5 A V 5 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A V 4 2 X E Biomekanik KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 4 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 V 4 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
FMA175 3 A V 4 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A V 4 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
EEM040 6 G2 V 4 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
TEK290 7,5 G2 V 4 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A V 4 2 X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
FAF150 7,5 A V 4 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
FMSN20 7,5 A V 5 2 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
TEK171 7,5 A V 5 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO022 6 G2 V 3 2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
FMSF15 7,5 G2 V 4 2 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMI055 7,5 A V 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
MION05 7,5 A V 4 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 V 4 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W T
MIOF01 9 G2 V 4 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 2 X E1 Automation KS KE U W T
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
MIE090 7,5 A V 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
MIOF05 2 G2 V 4 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33
MION30 7,5 A V 5 2 - S Industriell management KS KE U W T
MTTF01 5 G2 V 5 2 - S Logistik KS KE U W T
MION25 7,5 A V 5 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T
MTT115 7,5 A V 5 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T
MION10 7,5 A V 5 2 - S Produktionsledning KS KE U W T 58 0 6 1 135

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 4 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EDA230 7,5 A V 4 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
ETSN05 7,5 A V 4 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 V 4 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EDA040 6 G2 V 4 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
FMNN25 7,5 A V 4 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 2 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDA260 6 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
FMA240 6 G2 V 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 2 X E Programvarutestning KS KE U W T
EDA031 7,5 G2 V 4 2 X S C++ - programmering KS KE U W T 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 2 X S Databasteknik KS KE U W T 0 0 0 0 50
EDA180 7,5 G2 V 4 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 0 0 0 0 60
EDAN15 7,5 A V 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
EDA050 4,5 G2 V 4 2 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 V 4 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
FRTN10 7,5 A V 4 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EDA040 6 G2 V 4 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
EIEF01 10 G2 V 4 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 V 4 2 X E1 Automation KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FRT100 4,5 A V 4 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 60 20
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 24 28 12 10 100
FMA120 6 A V 4 2 X E2 Matristeori KS KE U W T 8 8 0 0 40
EIEN01 10 A V 4 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120
FRT041 7,5 A V 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A V 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
FMA125 3 A V 4 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FRT090 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150

EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIF01 6 G2 V 3 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
FRTN10 7,5 A V 4 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 V 4 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
EEM070 6 A V 4 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W T
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FAFN01 7,5 A V 4 2 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETI121 6 A V 4 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
FRTN05 7,5 A V 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 8 0 4 4 80
FMS072 7,5 G2 V 4 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EEMN01 7,5 A V 4 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMF05 7,5 G2 2 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FAFA10 9 G1 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W T
GEMA45 3 G1 2 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 2 0 2 40
FMA091 6 G1 2 2 - S Diskret matematik KS KE U W T 36 28 0 0 104
FAFA10 9 G1 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W T 28 12 21 20 159
FMIF20 7,5 G2 3 2 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
FHL055 7,5 G1 3 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W T
MAMF21 7,5 G2 3 2 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet KS KE U W T 0 0 0 30 65
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80
FMA021 7,5 A 3 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W T 24 14 6 0 60
ETI290 6 A 3 2 X E Avancerad analog design KS KE U W T 24 24 8 0 100
MIO022 6 G2 3 2 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
EIT080 7,5 G2 3 2 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
ETS075 4,5 G2 3 2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
ETIF01 6 G2 3 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
ETIN25 7,5 A 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W T
FMA170 6 A 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W T
FHL110 7,5 A 4 2 X E Biomekanik KS KE U W T
EDAA25 3 G1 4 2 X S C-programmering KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 4 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
ETIN20 7,5 A 4 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T
ETT051 7,5 G2 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EITF35 7,5 G2 4 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T
ETEN05 7,5 A 4 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W T
EIE030 6 A 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 4 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
FFF021 7,5 A 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W T
MIE100 7,5 A 4 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T
EDI042 7,5 A 4 2 X S Kodningsteknik KS KE U W T
FMFF15 7,5 G2 4 2 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U T
FMSF15 7,5 G2 4 2 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
EITN10 7,5 A 4 2 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 4 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FAFF01 7,5 G2 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W T
ETT074 6 A 4 2 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
EDA230 7,5 A 4 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T
FFF110 7,5 G2 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W T
ETSN05 7,5 A 4 2 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
ETI031 6 G2 4 2 X E Radio KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 4 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
EEM031 7,5 G2 4 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
AEB010 7,5 G2 4 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
FMI055 7,5 A 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W T
EDAF10 7,5 G2 4 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN15 7,5 A 4 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EDA040 6 G2 4 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
EIEF01 10 G2 4 2 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
MVKN05 7,5 A 4 2 - S Projekt - formula student KS KE U W T 0 0 0 12 35
ETT042 6 A 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
MION05 7,5 A 4 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T
ETEN10 7,5 A 4 2 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMNN25 7,5 A 4 2 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T
FMA175 3 A 4 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EEM070 6 A 4 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETI180 6 A 4 2 X E DSP-design KS KE U W T
EEM060 6 A 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T
FKFN05 7,5 A 4 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W T
FFF042 7,5 A 4 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
ETI220 6 A 4 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 2 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 4 2 - S Kognition KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 2 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 4 2 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
FAFN01 7,5 A 4 2 X E Lasrar KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
MIOF10 7,5 G2 4 2 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W T
EEM040 6 G2 4 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
FMA051 6 A 4 2 X E1 Optimering KS KE U W T
EIEN10 7,5 A 4 2 X E1 Vindkraftsystem KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 2 X E2 Geometri KS KE U W T
MIOF01 9 G2 4 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETI032 9 A 4 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W T
ETIN01 12 A 4 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 0 0 0 40 40
ETEN15 7,5 A 4 2 X E2 Acceleratorer, partiklar och fält KS KE U W T
ETI121 6 A 4 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
MIE080 7,5 G2 4 2 X E1 Automation KS KE U W T
ETI135 4,5 A 4 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 4 2 X S Datasäkerhet KS KE U W T
FMA270 6 A 4 2 X E1 Datorseende KS KE U W T
EITF40 7,5 G2 4 2 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T
MVKN20 7,5 A 4 2 - S Energianvändning KS KE U W T
FAF095 7,5 A 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W T
FFF115 7,5 A 4 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
ETI170 6 A 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 2 - S Internet inuti KS KE U W T
TEK070 7,5 G2 4 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMA240 6 G2 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T
FRTN05 7,5 A 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T
FFFN15 7,5 A 4 2 X E2 Optoelektronik X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 2 X E Programvarutestning KS KE U W T
AEB020 7,5 G2 4 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W T
EEM080 6 A 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T
FMA190 6 A 4 2 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59
TEK290 7,5 G2 4 2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W T 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A 4 2 X E2 Biomatematik KS KE U T 14 6 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 2 X S C++ - programmering KS KE U W T 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 2 X S Databasteknik KS KE U W T 0 0 0 0 50
FMI040 7,5 A 4 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60
FRT100 4,5 A 4 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 60 20
EDA180 7,5 G2 4 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 0 0 0 0 60
EIE015 12 A 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W T 24 28 12 10 100
FMA120 6 A 4 2 X E2 Matristeori KS KE U W T 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
EIEN01 10 A 4 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120
FKF100 7,5 A 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W T 8 0 4 4 80
FRT041 7,5 A 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 0 0 14 0 70
FMA200 6 A 4 2 X E2 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66
MIE090 7,5 A 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
ETIN05 6 A 4 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 118
FAFN10 7,5 A 4 2 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W T 26 12 10 0 150
ETT062 7,5 A 4 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
MVKN15 7,5 A 4 2 - S Energiförsörjning KS KE U W T 20 54 0 2 124
FHL064 7,5 G2 4 2 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 32 28 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 0 32 80
EDAN15 7,5 A 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
FMA125 3 A 4 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
EEMN01 7,5 A 4 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108
ETEN01 7,5 A 4 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W T 28 28 4 4 140
FFF160 7,5 A 4 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W T 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A 4 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EDA050 4,5 G2 4 2 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
MIOF05 2 G2 4 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 0 16 1 33
FRT090 7,5 A 4 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
EITN15 3 A 4 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W T 8 6 0 0 70
ETI041 6 A 4 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W T 6 0 0 4 150
ETIN15 7,5 A 4 2 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETS061 7,5 A 4 2 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
FMS045 6 G2 4 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 4 0 80
EIT010 7,5 A 5 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T
MION30 7,5 A 5 2 - S Industriell management KS KE U W T
EDA385 7,5 A 5 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T
MTTF01 5 G2 5 2 - S Logistik KS KE U W T
FMN100 6 A 5 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 5 2 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
MION25 7,5 A 5 2 - S Teknologistrategier KS KE U W T
ETI125 4,5 G1 5 4 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare. KS KE U W T
EIE061 7,5 A 5 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T
EITN20 6 A 5 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W T
MTT115 7,5 A 5 2 X E Industriellt inköp KS KE U W T
TEK171 7,5 A 5 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
EIE050 6 A 5 2 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W T 0 0 0 21 60
EIE061 7,5 A 5 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88
MION10 7,5 A 5 2 - S Produktionsledning KS KE U W T 58 0 6 1 135
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department. KS KE U W T 0 0 0 0 200

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN15 Optoelektronik: Kursen ges vartannat läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. The course starts only after agreement with the department.
ETI125 Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07 eller senare.

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS U W