lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - D-programmet

Datateknik  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W T 16 0 10 0 50
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W T 12 4 6 0 80 20 2 0 0 80
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T 18 14 8 0 30 28 12 12 0 80
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 34 42 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W T 4 0 2 0 0 28 28 8 0 40 14 14 12 0 60
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T 28 10 12 0 150
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W T 10 10 0 0 115
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 42 28 0 0 90

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W T 28 14 8 0 70
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W T 28 28 8 0 75 14 14 16 0 55
EDAF10 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W T 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 50 28 4 0 90
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T 14 8 16 0 120
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T 28 14 4 0 58
EDAF05 5 G2 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W T 20 0 12 0 100
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T 14 14 0 0 75
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 16 0 0 24 0 16 0 0 24
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4. KS KE U W T 42 28 4 0 130
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 42 28 4 0 90

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 30 30 12 0 128
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
EDA040 6 G2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T 24 12 0 0 80
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T 16 8 4 0 40 24 12 10 6 120
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T 28 0 12 2 120
ETSF01 4 G2 - E Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 56 12 28 0 60

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp1
11/12
lp2
11/12
lp3
11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 4 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
MAMN01 7,5 A V 4 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMA175 3 A V 4 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA135 6 G1 V 4 4 X E2 Geometri KS KE U W T 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA270 6 A V 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 0 120
FMA120 6 A V 4 4 X E2 Matristeori KS KE U W T 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
MAM101 7,5 G2 V 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
FMA272 3 A V 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
EDAN30 7,5 A V 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
MAM061 7,5 G1 V 4 4 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T 28 20 0 4 148
ETIF01 6 G2 V 4 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
FMN100 6 A V 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 24 0 90
FMSN20 7,5 A V 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
ETIN20 7,5 A V 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
ESS050 9 G2 V 4 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
ETI180 6 A V 4 4 X E DSP-design KS KE U W T 20 12 8 12 110
ETI220 6 A V 4 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 118
ESSF01 8 G2 V 4 4 - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
ETIN01 12 A V 4 4 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
ETI135 4,5 A V 4 4 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T 20 20 0 0 80
EITF40 7,5 G2 V 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ESSF10 5 G2 V 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
ETIN05 6 A V 4 4 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 118
ESS030 4,5 G2 V 4 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
EDA385 7,5 A V 5 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
EEM060 6 A V 5 4 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85

Specialisering is - Inbyggda system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA25 3 G1 V 4 4 X S C-programmering KS KE U W T 12 0 0 0 70
EITF20 7,5 G2 V 4 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
EITF35 7,5 G2 V 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
EDA230 7,5 A V 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIEF01 10 G2 V 4 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
ETI121 6 A V 4 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 4 0 12 140
EITF40 7,5 G2 V 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 112 0 78
EDA180 7,5 G2 V 4 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDAF15 5 G2 V 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAN15 7,5 A V 4 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
EDAN25 6 A V 4 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 14 0 12 0 105
EDA050 4,5 G2 V 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 V 4 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
EDA385 7,5 A V 5 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EIT010 7,5 A V 4 4 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T 28 0 0 0 170
FMSF15 7,5 G2 V 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
EIT015 7,5 G2 V 4 4 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T 26 0 0 4 170
EITF05 4 G2 V 4 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETSF10 7,5 G2 V 4 4 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T 21 6 0 4 169
EDI051 7,5 G2 V 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
ETSN01 7,5 A V 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 22 10 6 7 155
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 112 0 78
EDI075 6 A V 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T 24 12 0 20 104
EITN01 7,5 A V 4 4 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T 14 0 24 0 160
FMA190 6 A V 4 4 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
EIT080 7,5 G2 V 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
EDA095 7,5 G2 V 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 28 0 12 4 152
ETS061 7,5 A V 4 4 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
EDI042 7,5 A V 5 4 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA230 7,5 A V 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A V 4 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
EDAN20 7,5 A V 4 4 X E2 Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN40 7,5 A V 4 4 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 8 0 0 164
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 0 150
ETS170 7,5 A V 4 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T 16 12 9 14 149
EDA270 9 A V 4 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 66 2 34 48 0 76
EDAN01 7,5 A V 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMA240 6 G2 V 4 4 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 28 0 4 0 132
ETS200 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
EDA031 7,5 G2 V 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
EDA180 7,5 G2 V 4 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDA132 7,5 G2 V 4 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 16 0 0 0 70 16 0 0 0 100
EDAF15 5 G2 V 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
EDAN25 6 A V 4 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 14 0 12 0 105

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
ETT074 6 A V 4 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
ETT042 6 A V 4 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
FMS051 7,5 A V 4 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
ETI121 6 A V 4 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 4 0 12 140
ESSF10 5 G2 V 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
FMA120 6 A V 4 4 X E2 Matristeori KS KE U W T 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
ETI160 6 G2 V 4 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 V 4 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
EEM031 7,5 G2 V 5 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
EEM070 6 A V 5 4 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEM040 6 G2 V 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 90

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A 4 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T 28 14 8 0 120
EDAA25 3 G1 4 4 X S C-programmering KS KE U W T 12 0 0 0 70
EITF20 7,5 G2 4 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T 20 4 16 0 160
EDA221 7,5 G2 4 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T 26 0 10 0 160
ETIN20 7,5 A 4 4 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W T 24 12 12 0 150
ETT051 7,5 G2 4 4 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T 24 28 8 0 140
EITF35 7,5 G2 4 4 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W T 10 0 28 0 162
EIT010 7,5 A 4 4 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T 28 0 0 0 170
FRTN10 7,5 A 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T 30 30 12 0 128
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T 28 28 6 0 120
ETT074 6 A 4 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 110
EDA230 7,5 A 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W T 28 12 4 0 140
ETSN05 7,5 A 4 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T 10 8 4 36 142
ETI031 6 G2 4 4 X E Radio KS KE U W T 14 14 8 0 100
EIT015 7,5 G2 4 4 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T 26 0 0 4 170
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W T 28 0 56 0 116
EDAN20 7,5 A 4 4 X E2 Språkteknologi KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 6 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T 12 8 0 0 40
EITF05 4 G2 4 4 - S Webbsäkerhet KS KE U W T 14 6 0 1 95
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
ESS050 9 G2 4 4 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W T 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
FMI050 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA140 6 A 4 4 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FRTN15 7,5 A 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
EIEF01 10 G2 4 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
ETT042 6 A 4 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T 14 28 8 0 120
MAMN01 7,5 A 4 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T 7 14 0 0 179
FMNN25 7,5 A 4 4 X E1 Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy KS KE U W T 28 0 56 0 116
FMA175 3 A 4 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
ETTN01 7,5 A 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T 20 24 4 5 147
ETI180 6 A 4 4 X E DSP-design KS KE U W T 20 12 8 12 110
FMS161 7,5 A 4 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W T 28 14 14 5 120
EDAN40 7,5 A 4 4 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W T 28 8 0 0 164
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 160
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 50 12 4 1 94
ETI220 6 A 4 4 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W T 24 2 12 0 118
ETSF10 7,5 G2 4 4 X E2 Internetprotokoll KS KE U W T 21 6 0 4 169
EDAN10 7,5 A 4 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T 28 14 12 0 150
ETS170 7,5 A 4 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T 16 12 9 14 149
EDI051 7,5 G2 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T 36 14 0 40 110
FMS051 7,5 A 4 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T 32 6 12 5 120
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T 24 4 15 0 75
FMA145 3 A 4 4 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W T 0 0 0 10 70
FMA051 6 A 4 4 X E1 Optimering KS KE U W T 36 14 4 0 100
EDA270 9 A 4 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T 14 0 0 0 66 2 34 48 0 76
FMA135 6 G1 4 4 X E2 Geometri KS KE U W T 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
ESSF01 8 G2 4 4 - S Analog elektronik KS KE U W T 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
ETIN01 12 A 4 4 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W T 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
ETI121 6 A 4 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T 4 4 0 12 140
MAMF15 6 G2 4 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 30 14 0 14 120
MIE080 7,5 G2 4 4 X E1 Automation KS KE U W T 42 0 8 8 135
ETI135 4,5 A 4 4 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W T 20 20 0 0 80
ETSN01 7,5 A 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T 22 10 6 7 155
EDAN01 7,5 A 4 4 X E Constraint-programmering KS KE U W T 20 0 12 0 160
FMA270 6 A 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T 28 14 8 0 120
EITF40 7,5 G2 4 4 X E1 Digitala och analoga projekt KS KE U W T 6 0 2 10 180
ETI280 6 G1 4 4 X E Immaterialrätt KS KE U W T 30 10 2 0 118
MIOA01 9 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T 60 12 4 1 164
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
EITN30 7,5 A 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T 10 0 112 0 78
ETIN10 7,5 A 4 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T 28 14 0 0 158
FMA240 6 G2 4 4 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W T 28 0 4 0 132
FMSN30 7,5 A 4 4 X E1 Linjär och logistisk regression KS KE U W T 28 14 14 2 120
EDI075 6 A 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T 24 12 0 20 104
FMA111 6 A 4 4 - S Matematiska strukturer KS KE U W T 28 14 0 0 118
ESSF10 5 G2 4 4 - S Mätteknik KS KE U W T 6 20 20 3 70
FMS091 7,5 A 4 4 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W T 26 0 14 5 120
FRTN05 7,5 A 4 4 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W T 28 28 12 0 112
ETS200 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T 14 6 10 90 80
FRT130 3 G2 4 4 - E2 Reglerteori KS KE U W T 0 24 0 0 76
EITN01 7,5 A 4 4 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T 14 0 24 0 160
FMA190 6 A 4 4 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
EDA031 7,5 G2 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA216 7,5 G2 4 4 X S Databasteknik KS KE U W T 26 12 8 0 100 0 0 0 0 50
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W T 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
FMA120 6 A 4 4 X E2 Matristeori KS KE U W T 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIEN01 10 A 4 4 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W T 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
FRT041 7,5 A 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 4 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W T 16 0 0 0 70 16 0 0 0 100
FMA200 6 A 4 4 X E2 Variationskalkyl KS KE U T 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
MAM101 7,5 G2 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 15 8 0 2 60 5 12 0 2 96
EDAF15 5 G2 4 4 - S Algoritmimplementering KS KE U W T 24 12 12 0 85
MIE090 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W T 42 0 60 20 70
ETIN05 6 A 4 4 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W T 24 2 16 0 118
ETT062 7,5 A 4 4 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
FMA091 6 G1 4 4 - S Diskret matematik KS KE U W T 36 28 0 0 104
MIO022 6 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 4 X E2 Försöksplanering KS KE U W T 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
ESS030 4,5 G2 4 4 - S Komponentfysik KS KE U W T 30 12 8 0 70
EDAN15 7,5 A 4 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W T 24 4 12 0 150
FMAN05 6 A 4 4 X E1 Kvantberäkningar KS KE U W T 14 0 0 0 144
MAM061 7,5 G1 4 4 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T 28 20 0 4 148
FMA125 3 A 4 4 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 4 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W T 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
EEMN01 7,5 A 4 4 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 14 0 28 60 108
EDAN25 6 A 4 4 - S Multicoreprogrammering KS KE U W T 14 0 12 0 105
EDA095 7,5 G2 4 4 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 28 0 12 4 152
EIT140 7,5 A 4 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EDA050 4,5 G2 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN15 7,5 A 4 4 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETIF01 6 G2 4 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
FMS045 6 G2 4 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 4 0 80
FMS047 3 A 4 4 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W T 0 0 4 6 70
FMS155 7,5 A 4 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W T 28 14 6 2 100
MAM120 7,5 G2 5 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 20 8 0 30 142
EDI042 7,5 A 5 4 X S Kodningsteknik KS KE U W T 28 28 0 0 144
EDA385 7,5 A 5 4 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W T 14 0 28 0 150
EITN10 7,5 A 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T 24 14 0 0 100
FMN100 6 A 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T 28 12 24 0 90
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EEM031 7,5 G2 5 4 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 12 0 146
FMSN20 7,5 A 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T 28 0 21 4 120
FMA260 7,5 A 5 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W T 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FMS110 7,5 A 5 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W T 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
EEM070 6 A 5 4 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEM060 6 A 5 4 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W T 0 28 12 60 85
EEM040 6 G2 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 42 0 28 0 90
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. 0 0 0 0 200
EEM080 6 A 5 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 28 0 80
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T 0 0 0 0 200

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U