lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - C-programmet

Infocom  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W T
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W T
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T
MAMA15 7,5 G1 - S Interaktionsdesign, grundkurs KS KE U W T
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W T
EIT100 7,5 G1 X E2 Informationsöverföring KS KE U W T 56 24 0 0 130
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W T 10 10 0 0 115
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W T 14 14 0 0 75

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W T
ETSF05 9 G2 - E2 Internetprotokoll X ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W T
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W T
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik KS KE U W T 0 0 0 0 50
MAM061 7,5 G1 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W T 28 20 0 4 148
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia X Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3. KS KE U W T 28 28 14 0 120

ETSF05 Internetprotokoll: ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
ETI265 Signalbehandling i multimedia: Antagna till Kinainriktningen läser kursen i Kina på hösten i årskurs 3.

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. KS KE U T 0 35 0 0 170

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W T
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W T
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W T
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W T
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W T
ETSF01 4 G2 - E Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W T 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W T 14 22 8 0 70
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W T 28 0 12 4 152

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina. KS KE U W T

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Obligatorisk för studenter antagna till Kinainriktningen. Kursen ges i Kina.

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 V 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 V 4 4 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
MAM032 7,5 A V 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 V 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
MAMN01 7,5 A V 4 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
EDAN35 7,5 A V 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
EDAN10 7,5 A V 4 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A V 4 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
MAM090 7,5 A V 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 V 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
ETS200 7,5 A V 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
MAM032 7,5 A V 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T 0 0 0 20 60
TNX153 7,5 G2 V 4 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 0 8 0 8 70
MAM101 7,5 G2 V 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 5 12 0 2 96
EDAN30 7,5 A V 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140

MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT010 7,5 A V 4 4 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 V 4 4 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 V 4 4 X E2 Internetprotokoll X OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 V 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
ETSN01 7,5 A V 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
EITN30 7,5 A V 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A V 4 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
EDI075 6 A V 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
FMA190 6 A V 4 4 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59
ETT062 7,5 A V 4 4 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
EIT080 7,5 G2 V 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
EIT140 7,5 A V 4 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
ETIN15 7,5 A V 4 4 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETS061 7,5 A V 4 4 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
FMS045 6 G2 V 4 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 4 0 80
EDI042 7,5 A V 5 4 X S Kodningsteknik KS KE U W T
EITN10 7,5 A V 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
ETT074 6 A V 4 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 V 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FRTN15 7,5 A V 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
FRTN01 10 A V 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
ETT042 6 A V 4 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
ETTN01 7,5 A V 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
FMS051 7,5 A V 4 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
ETI121 6 A V 4 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
FMAF10 5 G2 V 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMA120 6 A V 4 4 X E2 Matristeori KS KE U W T 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 0 0 14 0 70
ETI160 6 G2 V 4 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
FRT090 7,5 A V 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 V 4 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
FMS045 6 G2 V 4 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 4 0 80

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T
EDAA25 3 G1 4 4 X S C-programmering KS KE U W T
EITF20 7,5 G2 4 4 X E2 Datorarkitektur KS KE U W T
EDA221 7,5 G2 4 4 X E2 Datorgrafik KS KE U W T
EIT010 7,5 A 4 4 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W T
FRTN10 7,5 A 4 4 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
FMSF15 7,5 G2 4 4 X E1 Markovprocesser KS KE U W T
ETT074 6 A 4 4 X E2 Optimal signalbehandling KS KE U W T
ETSN05 7,5 A 4 4 - E2 Programvaruutveckling för stora system KS KE U W T
ETI031 6 G2 4 4 X E Radio KS KE U W T
EIT015 7,5 G2 4 4 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W T
EDAN20 7,5 A 4 4 X E2 Språkteknologi KS KE U W T
FMSF10 7,5 G2 4 4 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T
FMS065 7,5 G2 4 4 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W T
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T
EIT020 9 G2 4 4 - S Digitalteknik KS KE U W T
FMI050 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
FRTN15 7,5 A 4 4 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W T
EDA040 6 G2 4 4 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W T
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W T
TNX097 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
ETT042 6 A 4 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W T
MAMN01 7,5 A 4 4 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W T
ETTN01 7,5 A 4 4 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W T
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W T
MIO012 6 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
ETSF10 7,5 G2 4 4 X E2 Internetprotokoll X OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W T
EDAN10 7,5 A 4 4 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W T
ETS170 7,5 A 4 4 X E2 Kravhantering KS KE U W T
EDI051 7,5 G2 4 4 X E1 Kryptoteknik KS KE U W T
MAM090 7,5 A 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W T
FMS051 7,5 A 4 4 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W T
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W T
TEK280 7,5 G2 4 4 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W T
FMA135 6 G1 4 4 X E2 Geometri KS KE U W T
EDA260 6 G2 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W T
ETI121 6 A 4 4 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W T
MAMF15 6 G2 4 4 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T
ETSN01 7,5 A 4 4 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W T
FMA270 6 A 4 4 X E1 Datorseende KS KE U W T
ETI280 6 G1 4 4 X E Immaterialrätt KS KE U W T
MIOA01 9 G1 4 4 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W T
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T
EITN30 7,5 A 4 4 - S Internet inuti KS KE U W T
ETIN10 7,5 A 4 4 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W T
FMAF01 7 G2 4 4 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W T
EDI075 6 A 4 4 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W T
ETS200 7,5 A 4 4 X E Programvarutestning KS KE U W T
FMAF10 5 G2 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T
EITN01 7,5 A 4 4 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W T
FMA190 6 A 4 4 X E2 Algebra KS KE U T 14 7 0 0 59
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W T 0 0 0 20 60
EDA031 7,5 G2 4 4 X S C++ - programmering KS KE U W T 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 4 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 4 4 X E2 Matristeori KS KE U W T 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
TNX153 7,5 G2 4 4 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 0 8 0 8 70
FRT041 7,5 A 4 4 X E1 Systemidentifiering KS KE U W T 0 0 14 0 70
MAM101 7,5 G2 4 4 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W T 5 12 0 2 96
ETT062 7,5 A 4 4 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W T 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 4 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U T 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 4 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W T 26 14 0 10 190
FMA091 6 G1 4 4 - S Diskret matematik KS KE U W T 36 28 0 0 104
MIO022 6 G2 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W T 42 0 14 1 104
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W T 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W T 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 4 X E1 Informationsteori KS KE U W T 28 14 0 0 150
MAMF05 7,5 G2 4 4 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W T 20 28 0 4 148
FMAF05 7 G2 4 4 - S Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W T 42 28 4 0 90
ETI160 6 G2 4 4 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W T 14 14 0 7 125
FMN011 6 G2 4 4 X E1 Numerisk analys KS KE U W T 56 12 28 0 60
EIT140 7,5 A 4 4 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W T 28 0 0 7 165
EDA050 4,5 G2 4 4 X S Operativsystem KS KE U W T 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 4 X S Operativsystem - projekt KS KE U W T 4 0 0 0 75
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W T 0 0 0 50 150
ETIN15 7,5 A 4 4 X E Radiosystem KS KE U W T 28 14 4 0 154
ETIF01 6 G2 4 4 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W T 22 22 8 0 108
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W T 14 8 0 8 170
FMS045 6 G2 4 4 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W T 28 28 4 0 80
FMA170 6 A 5 4 X E2 Bildanalys KS KE U W T
EDI042 7,5 A 5 4 X S Kodningsteknik KS KE U W T
EITN10 7,5 A 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W T
FMN100 6 A 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
FMSN20 7,5 A 5 4 X E1 Spatial statistik med bildanalys KS KE U W T
FMA175 3 A 5 4 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EDA270 9 A 5 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W T
EITN35 7,5 A 5 4 X E2 Projekt i elektro- och informationsteknik X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. KS KE U W T
EITN35 X Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen. 0 0 0 0 200

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
ETSF10 Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EITN35 Projekt i elektro- och informationsteknik: Kursstart endast enligt överenskommelse med institutionen.

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
TEK821 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS U
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U