lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - A-programmet

Arkitektur  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W T
AAHB55 1 G1 - E2 Experimentell workshop A X Kursen ges för båda åk1 och åk2. KS KE U T
AAHB45 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AHIA01 6 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) KS KE U W T
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T
AAHB60 1 G1 - E2 Experimentell workshop B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AAHB50 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T 9 0 0 0 5
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) KS KE U W T 10 144 0 7 80
ATEA01 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 1) KS KE U W T 8 6 0 0 66
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 4 8 0 3 12

AAHB55 Experimentell workshop A: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB45 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB60 Experimentell workshop B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB50 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) KS KE U W T
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
VBMA20 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T
AAHA15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) KS KE U W T 10 144 0 7 80
ATEA05 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 2) KS KE U W T 8 6 0 0 66
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 4 8 0 3 12

AAHB45 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AAHB50 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AAHB55 Experimentell workshop A: Kursen ges för båda åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AAHB60 Experimentell workshop B: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AHIF01 2 G2 - S Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik KS KE U T
AFOF01 2 G2 - E2 Internationell workshop 1 KS KE U T
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T
AAHA45 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 1 KS KE U T
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T
ABVF05 3 G2 - S Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling KS KE U W T
ADPF05 1 G2 - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T
AFOF05 2 G2 - E2 Internationell workshop 2 KS KE U T
AHIF05 3 G2 - S Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia KS KE U W T 4 32 0 0 22
ADPF10 1 G2 - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W 0 0 0 6 5
AAHA50 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 2 KS KE U T 12 0 0 0 2

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U T 15 145 0 7 73
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U T 15 145 0 7 73
ABVF01 18 G2 X E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W T 15 100 0 5 120
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U T 8 100 0 7 126

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 3 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
AFO025 3 G2 3 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U T
GEMA75 7,5 G1 3 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 36 0 0 0 40
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
ABKF01 7,5 G2 4 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T
AAKN20 7,5 A 4 4 X E2 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T
AFON15 15 A 4 4 X E1 Arkitektur som teater KS KE U T
AAHN15 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T
AAHN02 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T
AAHN10 7,5 A 4 4 X E2 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T
AFON20 7,5 A 4 3 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T
ABVN16 15 A 4 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T
ABVN11 7,5 A 4 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T
AAMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T
ABFF01 7,5 G2 4 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T
ASBN02 15 A 4 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T
ASBN06 7,5 A 4 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T
ASBN45 7,5 A 4 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T
AAKN02 15 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum I KS KE U T
AAKN06 7,5 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum I, teoretisk fördjupning KS KE U T
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
AFON25 7,5 A 4 4 X E1 Teori i handling KS KE U T
ASBN31 15 A 4 4 X E Urban dynamik KS KE U T
ASBN41 7,5 A 4 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T
ASBN36 7,5 A 4 4 X E Urbana processer KS KE U T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
AAH150 X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF21 7,5 G2 4 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet X Tidigare MAM203. KS KE U W T 0 0 0 30 65
ABVN20 7,5 A 4 4 X E2 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 10 18 0 2 70
AFON30 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 10 17 0 2 70
AAHN20 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg II KS KE U T 10 18 0 2 70
AAHN06 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 10 85 0 5 100
ASBN16 15 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T 5 70 0 7 118
ASBN11 7,5 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T 10 18 0 2 70
ABAN15 7,5 A 4 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 10 18 0 2 70
AFON05 15 A 4 4 X E1 Kreativ tävling KS KE U T 10 85 0 5 100
ASBN26 7,5 A 4 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T 10 17 0 3 70
ABVN02 15 A 4 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 10 75 0 5 110
ABVN06 7,5 A 4 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 14 35 0 1 70
AFON10 7,5 A 4 3 X E1 Samtida designprocesser inom arkitektur KS KE U T 10 17 0 2 70
ABFN15 7,5 A 4 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II KS KE U W T 15 12 0 1 70
AAKN11 15 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum II KS KE U T 8 87 0 5 100
AAKN16 7,5 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum II, teoretisk fördjupning KS KE U T 10 18 0 3 70
ABAN11 15 A 4 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T 20 40 0 5 135
ABAN06 7,5 A 4 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 15 14 0 2 69
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 0 0 0 12 388
VSMN15 7,5 A 4 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U W T 16 64 0 0 120

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF21 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet: Tidigare MAM203.

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur KS U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik KS U W