lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2011/12 - A-programmet

Arkitektur  11/12 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W T
AAHB55 1 G1 - E2 Experimentell workshop A X Kursen ges för båda åk1 och åk2. KS KE U T
AAHB45 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AHIA01 6 G1 - S Arkitekturhistoria I X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AAHA01 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 1) KS KE U W T
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W T
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W T
AAHB60 1 G1 - E2 Experimentell workshop B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T
AAHB50 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U T 1 Föreläsningar: 9 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 5 h (45-minuterspass)
AAHA10 18 G1 - S Arkitektur, baskurs B (åk 1) KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 144 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
ATEA01 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 1) KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)

AAHB55 Experimentell workshop A: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB45 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB60 Experimentell workshop B: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB50 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U T
AAHA05 9 G1 - S Arkitektur, baskurs A (åk 2) KS KE U W T
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W T
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
VBMA20 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W T
AAHA15 18 G2 - S Arkitektur, baskurs B (åk 2) KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 144 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
ATEA05 6 G1 - S Arkitekturteori A (åk 2) KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 6 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 66 h (45-minuterspass)
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 8 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 12 h (45-minuterspass)

AAHB45 Arkitektskolans ateljéföreläsningar A: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AAHB50 Arkitektskolans ateljéföreläsningar B: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AAHB55 Experimentell workshop A: Kursen ges för båda åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AAHB60 Experimentell workshop B: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .
AHIA01 Arkitekturhistoria I: Kursen ges för både åk1 och åk2. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
AHIF01 2 G2 - S Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik KS KE U T
AFOF01 2 G2 - E2 Internationell workshop 1 KS KE U T
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U T
AAHA45 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 1 KS KE U T
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U T
ABVF05 3 G2 - S Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling KS KE U W T
ADPF05 1 G2 - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U T
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W T
AFOF05 2 G2 - E2 Internationell workshop 2 KS KE U T
AHIF05 3 G2 - S Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia KS KE U W T 1 Föreläsningar: 4 h (45-minuterspass)
Övningar: 32 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 22 h (45-minuterspass)
ADPF10 1 G2 - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 6 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 5 h (45-minuterspass)
AAHA50 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 2 KS KE U T 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 2 h (45-minuterspass)

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  11/12
lp4
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 145 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 73 h (45-minuterspass)
ABVF01 18 G2 X E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 100 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 100 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 126 h (45-minuterspass)

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T
GEMF05 7,5 G2 3 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T
AFO025 3 G2 3 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U T
GEMA75 7,5 G1 3 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W T
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W T
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 23 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 2 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 20 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 80 h (45-minuterspass)
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W T 1 Föreläsningar: 36 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 40 h (45-minuterspass)
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
ABKF01 7,5 G2 4 4 - S Teknisk byggnadsförvaltning KS KE U W T
AAKN20 7,5 A 4 4 X E2 Arkitektur i material och detalj I KS KE U T
AFON15 15 A 4 4 X E1 Arkitektur som teater KS KE U T
AAHN15 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg I KS KE U T
AAHN02 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning I KS KE U T
AAHN10 7,5 A 4 4 X E2 Integrerad design: Arkitektur - konstruktion KS KE U T
AFON20 7,5 A 4 3 X E1 Interiör arkitektur och möbler KS KE U T
ABVN16 15 A 4 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader KS KE U W T
ABVN11 7,5 A 4 4 X E2 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W T
AAMN01 7,5 A 4 4 X E1 Mänskliga miljöramar – byggnad/stad KS KE U T
ABFF01 7,5 G2 4 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I KS KE U W T
ASBN02 15 A 4 4 X E Stadsåterbruk KS KE U T
ASBN06 7,5 A 4 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U T
ASBN45 7,5 A 4 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U T
AAKN02 15 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum I KS KE U T
AAKN06 7,5 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum I, teoretisk fördjupning KS KE U T
FMIF15 7,5 G2 4 4 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T
AFON25 7,5 A 4 4 X E1 Teori i handling KS KE U T
ASBN31 15 A 4 4 X E Urban dynamik KS KE U T
ASBN41 7,5 A 4 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U T
ASBN36 7,5 A 4 4 X E Urbana processer KS KE U T
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W T
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T
AAH150 X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF21 7,5 G2 4 4 - S Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet X Tidigare MAM203. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 30 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 65 h (45-minuterspass)
ABVN20 7,5 A 4 4 X E2 Arkitektur i material och detalj II KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AFON30 7,5 A 4 4 X E1 Arkitektur som temporala landskap KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 17 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AAHN20 7,5 A 4 4 X E Arkitekturens kreativa verktyg II KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AAHN06 15 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning II KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 85 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ASBN16 15 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet KS KE U T 1 Föreläsningar: 5 h (45-minuterspass)
Övningar: 70 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 7 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 118 h (45-minuterspass)
ASBN11 7,5 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ABAN15 7,5 A 4 4 X E Klimatsmart arkitektur och urban design KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AFON05 15 A 4 4 X E1 Kreativ tävling KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 85 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
ASBN26 7,5 A 4 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 17 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ABVN02 15 A 4 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 75 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 110 h (45-minuterspass)
ABVN06 7,5 A 4 4 X E2 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 35 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AFON10 7,5 A 4 3 X E1 Samtida designprocesser inom arkitektur KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 17 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ABFN15 7,5 A 4 3 X E Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II KS KE U W T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 12 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 1 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
AAKN11 15 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum II KS KE U T 1 Föreläsningar: 8 h (45-minuterspass)
Övningar: 87 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
AAKN16 7,5 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum II, teoretisk fördjupning KS KE U T 1 Föreläsningar: 10 h (45-minuterspass)
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 70 h (45-minuterspass)
ABAN11 15 A 4 4 X E1 Urban Shelter KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 40 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 5 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 135 h (45-minuterspass)
ABAN06 7,5 A 4 4 X E1 Urban Shelter, teori KS KE U W T 1 Föreläsningar: 15 h (45-minuterspass)
Övningar: 14 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 69 h (45-minuterspass)
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U T 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 388 h (45-minuterspass)
VSMN15 7,5 A 4 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16 h (45-minuterspass)
Övningar: 64 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF21 Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet: Tidigare MAM203.

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur KS U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik KS U W