lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - V-programmet

Väg- och vattenbyggnad  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 28 14 8 0 57
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VTVA10 4 G1 - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W 12 22 2 2 34 4 14 0 0 17
FAFA45 7,5 G1 - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W 40 22 16 0 122
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W 32 28 12 0 88
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 14 22 0 0 100 22 58 0 0 51
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 50 12 4 1 94
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W 36 0 14 1 109
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W 38 52 2 0 121
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W 28 0 28 0 50 2 0 10 1 41
VBEA10 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W 26 26 8 0 73
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 62 26 32 0 0 62
VVR145 9 G1 - S Vatten KS KE U W 38 24 0 0 92 18 14 0 0 54
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W 24 22 4 0 83

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVBF05 15 G2 - S Anläggningsteknik KS KE U W 66 64 14 3 253
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 12 0 120
VTTF01 7,5 G2 - S Trafikteknik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTAF01 7,5 G2 - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W 28 28 4 0 140
VBEF01 7,5 G2 - S Projektledning KS KE U W 32 40 0 2 126
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W 24 30 0 2 144
VSMF05 7,5 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W 16 26 4 0 154
VTGF01 7,5 G2 - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W 32 24 20 4 120
VBMF05 7,5 G2 - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W 28 28 20 0 124
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U 50 20 20 0 110
VBKF01 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 28 56 0 0 116

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN25 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VTVF10 15 G2 V 4 4 - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W 30 60 10 1 99 30 64 6 1 99
VBKN05 7,5 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 24 34 4 0 138
VSMN30 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VTG021 7,5 G2 V 4 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W 50 32 0 0 118
VBMN10 7,5 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W 28 28 30 0 114
VTVF15 7,5 G2 V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 2 122
VGMF10 7,5 G2 V 4 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VGTF01 7,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VTVF55 7,5 G2 V 5 5 - E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W 28 40 8 2 122

Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 4 - S Byggproduktion KS KE U W 48 56 16 0 80
VBFF01 7,5 G2 V 4 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W 25 15 10 0 150
VBEF10 7,5 G2 V 4 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W 30 74 0 0 96
MTTN01 7,5 A V 4 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U 24 34 0 4 138
VBFN05 7,5 A V 4 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W 40 10 10 0 140
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
VTVF15 7,5 G2 V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 2 122
VBEN01 7,5 A V 4 4 - S Beställarrollen KS KE U W 28 28 0 0 144
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
VBFN10 7,5 A V 4 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W 24 20 8 0 148
VTVF55 7,5 G2 V 5 5 - E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W 28 40 8 2 122
VFR120 7,5 A V 5 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W 28 28 0 2 142

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 4 - S Byggproduktion KS KE U W 48 56 16 0 80
VBFF01 7,5 G2 V 4 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W 25 15 10 0 150
VTAF05 7,5 G2 V 4 4 X E2 Akustik KS KE U W 28 28 12 0 132
VBKN05 7,5 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 24 34 4 0 138
VBFN05 7,5 A V 4 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W 40 10 10 0 140
VBKN01 7,5 A V 4 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W 28 42 0 0 130
VGTF01 7,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VBFN10 7,5 A V 4 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W 24 20 8 0 148

Specialisering ko - Konstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMF15 7,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W 28 38 4 0 130
VSMN25 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VBKN05 7,5 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 24 34 4 0 138
VSMN30 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VBMN10 7,5 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W 28 28 30 0 114
VBKN01 7,5 A V 4 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W 28 42 0 0 130
VSMN10 7,5 A V 4 4 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
VGTF01 7,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VSMN15 7,5 A V 4 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 64 0 0 120
VSMN20 7,5 A V 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FHLN05 7,5 A V 5 4 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
VTAF05 7,5 G2 V 5 4 X E2 Akustik KS KE U W 28 28 12 0 132
FHL066 7,5 A V 5 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144

VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering tv - Väg- och trafikteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTTF05 7,5 G2 V 4 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W 42 28 0 2 128
VTVF10 15 G2 V 4 4 - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W 30 60 10 1 99 30 64 6 1 99
VTTF10 7,5 G2 V 4 4 X E2 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W 28 32 0 2 138
ASBF20 7,5 G2 V 4 4 - S Stadsplanering KS KE U 14 54 16 0 116
VTVF15 7,5 G2 V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 2 122
VGMF10 7,5 G2 V 4 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VTTN10 7,5 A V 4 4 - S Kollektivtrafik KS KE U W 28 30 15 2 125
VTVF55 7,5 G2 V 5 5 - E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W 28 40 8 2 122

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 22 4 0 8 166
VVA030 15 A V 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W 46 38 0 1 115 22 20 24 0 134
VTG021 7,5 G2 V 4 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W 50 32 0 0 118
VTGN05 7,5 A V 4 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W 20 34 0 12 134
VVAN01 7,5 A V 4 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W 40 12 8 0 40 0 6 0 2 92
VVR170 7,5 A V 4 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 1 75 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A V 4 4 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
EXTF01 7,5 G2 V 4 4 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 34 0 0 150
VVR040 7,5 A V 4 4 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVRN10 7,5 A V 5 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W 33 10 14 5 138
VSMN25 7,5 A V 5 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
VVR176 7,5 A V 5 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 36 20 0 0 144
VVRN01 7,5 A V 5 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A V 5 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W 28 28 0 0 144

EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMI055 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
FMSF01 3 G2 4 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i avkortad CIV. KS KE U W 0 0 12 1 50
ABF061 6 G2 4 4 - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W 32 52 0 0 76
FMIN10 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 28 22 0 0 150
VBKA01 6 G1 4 4 - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W 14 21 0 0 45 14 21 0 0 45
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIV.

Examensarbeten - V

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBF820 30 Examensarbete i byggnadsfysik KS U W
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial KS U W
VSM820 30 Examensarbete i byggnadsmekanik KS U W
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS U
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS U W
VGTM01 30 Examensarbete i geoteknik KS U W
ABK920 30 Examensarbete i installationsteknik KS U
VBK920 30 Examensarbete i konstruktionsteknik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS U W
VTT820 30 Examensarbete i trafikteknik KS U W
VVB820 30 Examensarbete i vägbyggnad KS U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS U W