lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - V-programmet

Väg- och vattenbyggnad  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VTVA10 4 G1 - S Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W
FAFA45 7,5 G1 - S Termodynamik med tillämpningar KS KE U W
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 22 58 0 0 51
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W
VBEA10 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 62
VVR145 9 G1 - S Vatten KS KE U W 18 14 0 0 54
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W 24 22 4 0 83

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVBF05 15 G2 - S Anläggningsteknik KS KE U W
FMS032 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
VTTF01 7,5 G2 - S Trafikteknik KS KE U W

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTAF01 7,5 G2 - S Ljud i byggnad och samhälle KS KE U W
VBEF01 7,5 G2 - S Projektledning KS KE U W
VVBF10 7,5 G2 - S Samhällsekonomi KS KE U W
VSMF05 7,5 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W
VTGF01 7,5 G2 - S Bergmekanik och bergbyggnad KS KE U W 32 24 20 4 120
VBMF05 7,5 G2 - S Byggmaterialvetenskap KS KE U W 28 28 20 0 124
ASBF10 7,5 G2 - S Hållbart stadsbyggande KS KE U 50 20 20 0 110
VBKF01 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 28 56 0 0 116

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN25 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W
VTVF10 15 G2 V 4 4 - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VBKN05 7,5 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W
VSMN30 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W
VTG021 7,5 G2 V 4 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W
VBMN10 7,5 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W
VTVF15 7,5 G2 V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VGMF10 7,5 G2 V 4 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VGTF01 7,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VTVF55 7,5 G2 V 5 5 - E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W

Specialisering bf - Byggproduktion och förvaltning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 4 - S Byggproduktion KS KE U W
VBFF01 7,5 G2 V 4 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W
VBEF10 7,5 G2 V 4 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W
MTTN01 7,5 A V 4 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U
VBFN05 7,5 A V 4 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
VTVF15 7,5 G2 V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VBEN01 7,5 A V 4 4 - S Beställarrollen KS KE U W 28 28 0 0 144
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
VBFN10 7,5 A V 4 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W 24 20 8 0 148
VTVF55 7,5 G2 V 5 5 - E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W
VFR120 7,5 A V 5 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBEF15 7,5 G2 V 4 4 - S Byggproduktion KS KE U W
VBFF01 7,5 G2 V 4 4 - S Energieffektivitet och innemiljö KS KE U W
VTAF05 7,5 G2 V 4 4 X E2 Akustik KS KE U W
VBKN05 7,5 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W
VBFN05 7,5 A V 4 4 - S Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning KS KE U W
VBKN01 7,5 A V 4 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W
VGTF01 7,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VBFN10 7,5 A V 4 4 - S Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader KS KE U W 24 20 8 0 148

Specialisering ko - Konstruktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMF15 7,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W
VSMN25 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W
VBKN05 7,5 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W
VSMN30 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W
VBMN10 7,5 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W
VBKN01 7,5 A V 4 4 - S Stål- och träbyggnadsteknik KS KE U W
VSMN10 7,5 A V 4 4 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
VGTF01 7,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 20 50 0 0 130
VSMN15 7,5 A V 4 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 64 0 0 120
VSMN20 7,5 A V 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FHLN05 7,5 A V 5 4 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
VTAF05 7,5 G2 V 5 4 X E2 Akustik KS KE U W
FHL066 7,5 A V 5 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W

VSMN15 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering tv - Väg- och trafikteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTTF05 7,5 G2 V 4 4 - E2 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W
VTVF10 15 G2 V 4 4 - S Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W
VTTF10 7,5 G2 V 4 4 X E2 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö KS KE U W
ASBF20 7,5 G2 V 4 4 - S Stadsplanering KS KE U
VTVF15 7,5 G2 V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W
VGMF10 7,5 G2 V 4 4 - S Geodesi KS KE U W 36 22 16 0 126
VTTN10 7,5 A V 4 4 - S Kollektivtrafik KS KE U W 28 30 15 2 125
VTVF55 7,5 G2 V 5 5 - E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W
VVA030 15 A V 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W
VTG021 7,5 G2 V 4 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W
VTGN05 7,5 A V 4 4 X E Grundvattenmodellering och föroreningstransport KS KE U W
VVAN01 7,5 A V 4 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W 0 6 0 2 92
VVR170 7,5 A V 4 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 2 74
VVR090 7,5 A V 4 4 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 72
EXTF01 7,5 G2 V 4 4 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 34 0 0 150
VVR040 7,5 A V 4 4 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVRN10 7,5 A V 5 4 X E Avrinnings-modellering KS KE U W
VSMN25 7,5 A V 5 4 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W
VVR176 7,5 A V 5 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W
VVRN01 7,5 A V 5 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W
VVRN05 7,5 A V 5 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W

EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
FMSF01 3 G2 4 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i avkortad CIV. KS KE U W
ABF061 6 G2 4 4 - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W
FMIN10 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W
VBKA01 6 G1 4 4 - S CAD-teknik med byggtillämpningar KS KE U W 14 21 0 0 45
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIV.

Examensarbeten - V

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
VBF820 30 Examensarbete i byggnadsfysik KS U W
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial KS U W
VSM820 30 Examensarbete i byggnadsmekanik KS U W
VBEM01 30 Examensarbete i byggproduktion KS U W
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign KS U
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik KS U W
VGTM01 30 Examensarbete i geoteknik KS U W
ABK920 30 Examensarbete i installationsteknik KS U
VBK920 30 Examensarbete i konstruktionsteknik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
ASBM05 30 Examensarbete i stadsbyggnad KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik KS U W
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi KS U W
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS U W
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära KS U W
VTT820 30 Examensarbete i trafikteknik KS U W
VVB820 30 Examensarbete i vägbyggnad KS U W
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik KS U W