lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - RH-programmet

Riskhantering  10/11 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS065 7,5 G2 O 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
VBR180 15 A O 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
MAM090 7,5 A O 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
TEK070 7,5 G2 O 4 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W 30 20 0 0 150
EXTN60 7,5 A O 4 4 - S Olycks- och miljörisker i ett samhällsekonomiskt perspektiv KS KE U W 44 12 0 0 120

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KET040 7,5 G2 4 3 - S Kemisk processteknologi X Kursen ges jämna år. KS KE U W 34 16 0 5 140
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W 24 10 0 4 82
GEMA30 4,5 G1 4 3 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 4 3 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMI055 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 83 10 6 0 0 83
FMIF01 6 G2 4 3 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W 20 2 0 0 58 16 4 0 1 59
FMI110 7,5 A 4 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 20 15 0 0 70 10 14 0 1 70
VBR225 15 G2 4 4 - S Olycks- och krishantering KS KE U W 20 10 0 40 130 20 10 0 40 130
GEMA75 7,5 G1 4 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 3 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FMIF15 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 20 4 0 0 76 14 6 0 0 80
GEMA25 7,5 G1 4 3 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 4 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
KET010 7,5 A 4 4 X E1 Energi och miljö KS KE U W 32 22 42 0 100
TEK090 7,5 A 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
KTE061 7,5 A 4 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 28 20 40 6 56
TEK095 15 A 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
MTT045 7,5 A 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W 60 10 16 10 104
VBR230 9 G1 4 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U W 32 10 6 0 192
KTE131 7,5 G2 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W 16 56 0 0 70
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 3 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 3 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 3 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 3 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FMIF05 12 G2 4 3 - S Miljö och management KS KE U W 70 0 0 4 176 0 3 6 0 61
FMI085 15 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 26 22 0 1 151 10 30 0 2 158
VBR200 7,5 G2 4 3 X E Simulering av rumsbrand (CFD) KS KE U W 10 4 0 0 86 10 4 0 0 86
FKFF01 4 G2 4 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FMS155 7,5 A 4 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
FRT110 6 G2 4 3 - S Systemteknik KS KE U W 22 22 8 0 70
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VBR110 7,5 A 5 3 - S Samhällsplanering KS KE U W 16 5 0 1 78 4 4 0 1 91

KET040 Kemisk processteknologi: Kursen ges jämna år.

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
VBR920 30 Examensarbete i riskhantering KS U