lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - PI-programmet

Teknisk matematik  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 10 10 0 0 10 6 4 0 0 6 0 0 0 0 0 8 8 0 14 48
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W 10 28 6 0 76
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 20 0 14 0 40 22 0 28 0 80
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 50 28 4 0 90 10 10 0 0 20
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 42 28 0 0 62 24 16 0 0 27
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W 38 14 0 0 100
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 4 0 72 18 14 6 0 98
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT130 3 G2 - E2 Reglerteori KS KE U W 0 24 0 0 76
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W 0 0 0 10 40
FMA023 3 A - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 4 6 70

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W 34 32 0 0 110
EITF15 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W 28 28 14 0 70
FMA120 6 A X E1 Matristeori KS KE U W 14 14 0 0 52 14 14 0 0 52
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W 56 0 28 30 70
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W 36 4 0 0 60 4 10 0 0 46
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
FMNN15 4 A X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U 20 0 12 0 80
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 28 8 6 0 50 28 8 6 0 50
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
TEK267 7,5 A V 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMSN10 7,5 A V 4 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W 28 14 8 1 100
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
TEK275 7,5 A V 4 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W 41 33 0 0 126
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W 40 10 20 0 130
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
FMAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86 14 0 2 0 86
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
VSMN25 7,5 A O 4 3 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
FHLN05 7,5 A V 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
ETEN05 7,5 A V 4 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
FMEN20 8 A V 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 42 14 0 2 152
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W 28 0 56 0 116
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
VSMN30 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMN091 7,5 A V 4 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 28 28 0 90
FHL105 4,5 G1 V 4 3 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W 20 20 0 0 80
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W 14 10 4 0 52 14 10 4 0 52
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A V 4 1 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
TEK103 7,5 A O 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W 45 0 0 0 155
EXTF50 7,5 G2 O 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W 32 16 0 0 120
EXTF50 32 16 0 0 120
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
TEK110 7,5 A V 4 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W 34 8 0 0 100
FMS161 7,5 A V 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 5 120
TEK090 7,5 A V 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMF170 7,5 G2 V 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FMSF05 7,5 G2 V 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W 22 14 0 0 160
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
FMA200 6 A V 4 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
FRTN20 7,5 A V 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
VVRN10 7,5 A V 4 3 X E Avrinnings-modellering KS KE U W 33 10 14 5 138
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 4 60
FMS065 7,5 G2 V 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
VBR180 15 A V 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
FMSN10 7,5 A V 4 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W 28 14 8 1 100
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W 40 10 20 0 130
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
EXTN15 7,5 A V 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA190 6 A V 2 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EDA040 6 G2 O 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAF05 5 G2 O 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDAN05 7,5 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 160
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W 28 0 56 0 116
EDAN40 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W 28 8 0 0 164
EDAN10 7,5 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 12 0 150
EDI051 7,5 G2 V 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 40 110
EDAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W 20 0 12 0 160
EDA216 7,5 G2 V 4 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDA145 7,5 A V 4 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 160
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 4 60
EIT020 9 G2 V 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FMA190 6 A V 4 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EIT080 7,5 G2 V 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56

Valfria kurser - PI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
FMA190 6 A 2 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA051 6 A 3 3 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EDAN05 7,5 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 160
VVRN10 7,5 A 4 3 X E Avrinnings-modellering KS KE U W 33 10 14 5 138
FHLN05 7,5 A 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A 4 4 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EDA150 3 G1 4 3 X S C-programmering KS KE U W 12 0 0 0 70
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 160
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 28 14 8 0 70
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
ETEN05 7,5 A 4 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
TEK103 7,5 A 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W 45 0 0 0 155
VSMN25 7,5 A 4 3 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
MAMN10 7,5 A 4 3 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter KS KE U W 6 44 0 0 150
EDI042 7,5 A 4 4 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
FMEN20 8 A 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 42 14 0 2 152
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W 24 10 0 4 82
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W 32 16 0 0 120
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W 42 14 42 0 80
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
EDA230 7,5 A 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W 28 12 4 0 140
ETS032 7,5 G2 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W 28 0 56 0 116
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 4 60
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
KFK080 7,5 G1 4 3 - S Termodynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
EIT020 9 G2 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
FMI050 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
MMKN25 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
VBR180 15 A 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 3 123 30 32 14 3 121
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
EIEF01 10 G2 4 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W 30 10 30 8 60 0 10 30 14 80
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
FMSN10 7,5 A 4 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W 28 14 8 1 100
ETEN10 7,5 A 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 34 14 6 0 146
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
TEK110 7,5 A 4 4 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W 34 8 0 0 100
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 5 120
VSMN30 7,5 A 4 3 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W 32 32 0 0 136
FHL066 7,5 A 4 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMN091 7,5 A 4 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 28 28 0 90
EDAN40 7,5 A 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W 28 8 0 0 164
FHL105 4,5 G1 4 3 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W 20 20 0 0 80
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 160
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
TEK090 7,5 A 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
MAMN15 7,5 A 4 3 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering KS KE U W 6 44 0 0 150
EITF25 6 G2 4 4 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W 20 0 12 0 128
KTE061 7,5 A 4 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W 28 20 40 6 56
TEK210 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W 24 12 0 0 80
EDAN10 7,5 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 12 0 150
EDI051 7,5 G2 4 4 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 40 110
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
TEK145 7,5 A 4 4 X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W 38 8 0 0 100
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
TEK275 7,5 A 4 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W 41 33 0 0 126
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W 14 10 4 0 52 14 10 4 0 52
EDA260 6 G2 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
TEK292 7,5 A 4 3 - S Biologiska system KS KE U W 40 10 20 0 130
EDAN01 7,5 A 4 4 X E2 Constraint-programmering KS KE U W 20 0 12 0 160
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
EIT070 6 G2 4 3 - S Datorteknik KS KE U W 14 8 16 0 50
FFFF01 7,5 G2 4 4 - S Elektroniska material KS KE U W 34 18 10 0 100
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
FMS210 7,5 G2 4 3 - E2 Kemometri KS KE U 14 0 21 0 120
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W 24 12 0 20 104
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W 32 16 0 0 120
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
FMSF05 7,5 G2 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W 22 14 0 0 160
MMV211 7,5 G2 4 3 X S Strömningslära KS KE U W 26 40 10 0 124
VSMN10 7,5 A 4 1 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 154
FHLN01 7,5 A 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W 28 22 8 0 120
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
FMAN01 7,5 A 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86 14 0 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EIE050 6 A 4 4 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
FMI040 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 1 89 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FMIN05 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 20 6 0 0 74 18 4 3 1 74
MMKN25 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 3 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 60 16 0 0 0 100
FMA200 6 A 4 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
EDAF05 5 G2 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EXTN15 7,5 A 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
EIT080 7,5 G2 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMI070 7,5 A 4 1 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
KFK090 7,5 G2 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
EDAN25 6 A 4 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W 14 0 12 0 105
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EDA145 7,5 A 4 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
VSMN20 7,5 A 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 4 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Examensarbeten - PI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i PI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U