lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - PI-programmet

Teknisk matematik  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 8 8 0 14 48
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 10 10 0 0 20
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 24 16 0 0 27
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT130 3 G2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W 0 0 0 10 40
FMA023 3 A - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 4 6 70

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
EITF15 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W
FMA120 6 A X E1 Matristeori KS KE U W
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMNN15 4 A X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 28 8 6 0 50
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
TEK267 7,5 A V 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMSN10 7,5 A V 4 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK275 7,5 A V 4 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
VSMN25 7,5 A O 4 3 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W
FHLN05 7,5 A V 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMEN20 8 A V 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
VSMN30 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A V 4 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FHL105 4,5 G1 V 4 3 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A V 4 1 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
TEK103 7,5 A O 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 O 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
EXTF50
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
TEK110 7,5 A V 4 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FMS161 7,5 A V 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMA200 6 A V 4 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66
FRTN20 7,5 A V 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
VVRN10 7,5 A V 4 3 X E Avrinnings-modellering KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS065 7,5 G2 V 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
VBR180 15 A V 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W
FMSN10 7,5 A V 4 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
EXTN15 7,5 A V 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA190 6 A V 2 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EDA040 6 G2 O 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDAF05 5 G2 O 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDAN05 7,5 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
EDAN40 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 V 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
EDAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA145 7,5 A V 4 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
EIT020 9 G2 V 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
FMA190 6 A V 4 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EIT080 7,5 G2 V 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56

Valfria kurser - PI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
FMA190 6 A 2 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EDAN05 7,5 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
VVRN10 7,5 A 4 3 X E Avrinnings-modellering KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 4 X E Biomekanik KS KE U W
EDA150 3 G1 4 3 X S C-programmering KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A 4 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
TEK103 7,5 A 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
VSMN25 7,5 A 4 3 X E2 Finita elementmetoden - flödesberäkningar KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MAMN10 7,5 A 4 3 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 4 X S Kodningsteknik KS KE U W
FMEN20 8 A 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 4 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
KFK080 7,5 G1 4 3 - S Termodynamik KS KE U W
EIT020 9 G2 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
MMKN25 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W
VBR180 15 A 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
EIEF01 10 G2 4 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMSN10 7,5 A 4 4 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
ETEN10 7,5 A 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
TEK110 7,5 A 4 4 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W
VSMN30 7,5 A 4 3 X E2 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A 4 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
EDAN40 7,5 A 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FHL105 4,5 G1 4 3 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
MAMN15 7,5 A 4 3 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering KS KE U W
EITF25 6 G2 4 4 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W
KTE061 7,5 A 4 4 X E1 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
TEK210 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 4 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
TEK145 7,5 A 4 4 X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
TEK275 7,5 A 4 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
EDA260 6 G2 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
TEK292 7,5 A 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
EDAN01 7,5 A 4 4 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EIT070 6 G2 4 3 - S Datorteknik KS KE U W
FFFF01 7,5 G2 4 4 - S Elektroniska material KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 3 - E2 Kemometri KS KE U
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
MMV211 7,5 G2 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A 4 1 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
MMKF15 7,5 G2 4 4 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMAN01 7,5 A 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EIE050 6 A 4 4 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W 0 0 0 21 60
FMI040 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMIN05 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 18 4 3 1 74
MMKN25 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 0 0 0 21 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 3 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
FMA200 6 A 4 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66
EDAF05 5 G2 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EXTN15 7,5 A 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
EIT080 7,5 G2 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMI070 7,5 A 4 1 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
KFK090 7,5 G2 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
EDAN25 6 A 4 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W 14 0 12 0 105
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EDA145 7,5 A 4 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
VSMN20 7,5 A 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 4 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Examensarbeten - PI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i PI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
TEK920 30 Examensarbete i ekologi KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U