lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - N-programmet

Teknisk nanovetenskap  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 14 0 14 0 55
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 42 20 12 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W
EXTF65 7,5 G2 - S Nanoteknikens matematiska metoder X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 34 28 0 0 130
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 56 14 0 0 90

EXTF65 Nanoteknikens matematiska metoder: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 0 0 0 10 150
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U 20 32 0 10 80

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A O 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A V 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 3 X E Radio KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
ETI032 9 A V 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI170 6 A V 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETI290 6 A V 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
ETI041 6 A V 4 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
FMFF15 7,5 G2 V 5 4 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U
FFF042 7,5 A V 5 4 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 5 4 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering m - Material

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KOO045 7,5 A O 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W
KTE080 7,5 A V 4 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FFFN05 7,5 A V 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
KPO010 7,5 A V 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W
FHL055 7,5 G1 V 4 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
KOO065 7,5 A V 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W 0 0 70 0 80
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
FAF080 7,5 A V 5 4 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FKM070 7,5 A V 5 4 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
KFKN01 7,5 A V 5 4 X E2 Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning KS KE U W
FKMN05 7,5 A V 5 4 X E1 Pulverteknologi X Kursen ges vartannat år. KS KE U W 42 14 20 10 70
TEK177 7,5 A V 5 4 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FKMN05 Pulverteknologi: Kursen ges vartannat år.

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF15 15 G2 O 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
KOK085 7,5 G2 V 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
TEK287 15 G2 V 4 3 - S Biokemi KS KE U W
EXTN45 15 A V 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTF10 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN50 15 A V 4 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
TEK287 15 G2 V 4 3 - S Biokemi KS KE U W 32 30 80 0 258
EXTN45 15 A V 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
EXTN40 15 A V 5 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
KLG027 7,5 A V 5 4 X E1 Läkemedelsformulering KS KE U W
EXTN65 15 A V 5 4 - E2 Neurobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN30 15 A V 5 4 - E Sinnesbiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN40 15 A V 5 4 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFF15 7,5 G2 O 4 3 - E1 Kvantmekanik och matematiska metoder KS KE U
FFF042 7,5 A O 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FHL055 7,5 G1 V 4 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
FAF085 7,5 A V 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 2 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 2 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 2 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 2 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 2 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
EXTF70 3 G2 2 2 - S Nanoteknikens matematiska metoder, projekt KS KE U W 4 0 0 20 56
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMAF01 7 G2 3 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 3 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
ESSF01 8 G2 3 3 - S Analog elektronik KS KE U W 28 14 8 0 70
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
KBT050 7,5 G2 4 3 X E Bioanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FAFN20 15 A 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 3 - E2 Kemometri KS KE U
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
FHL064 7,5 G2 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
KIM015 7,5 A 4 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W 34 18 45 0 105
FMFN05 7,5 A 4 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80

EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS U W
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi KS U W
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik KS U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS U W
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi KS U W
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi KS U W
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik KS U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS U W
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi KS U W
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik KS U W
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi KS U W
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi KS U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi KS U W
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi KS U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi KS U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi KS U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi KS U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.