lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - MWIR-programmet

Masterutbildning i trådlös kommunikation  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
ETI031 6 G2 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETEN10 7,5 A X E Antennteknik KS KE U W 34 14 6 0 146
ETTN01 7,5 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 20 24 4 5 147
ETSN01 7,5 A X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 10 6 7 155
ETIN10 7,5 A X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 28 14 8 0 150
EITN15 3 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 8 6 0 0 70
ETIN15 7,5 A X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 144

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT010 7,5 A X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
EITN20 6 A X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70

Valfria kurser - MWIR

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF10 7,5 G2 1 1 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
ETI280 6 G1 1 1 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
ETT062 7,5 A 1 1 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EIT080 7,5 G2 1 1 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
EIT140 7,5 A 1 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
EDI042 7,5 A 2 1 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
EITN10 7,5 A 2 1 X E Multipelantennsystem KS KE U W 28 14 0 0 100
ETT074 6 A 2 1 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
ETT042 6 A 2 1 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
ETSF10 7,5 G2 2 1 X E2 Internetprotokoll KS KE U W 12 6 0 4 178
EDI051 7,5 G2 2 1 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 40 110
ETI032 9 A 2 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI015 6 G2 2 1 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 100
FMS072 7,5 G2 2 1 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
EDAN15 7,5 A 2 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 4 12 0 150
ETI041 6 A 2 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100