lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - MNAV-programmet

Masterutbildning i nanovetenskap  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
FFF042 7,5 A X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A 1 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFN20 15 A 1 1 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
MAM242 7,5 G2 1 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FFFN01 7,5 A 1 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FAFN15 7,5 A 1 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
ETI135 4,5 A 1 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFFN10 7,5 A 1 1 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat år. The course is given every second year. KS KE U W
FAF095 7,5 A 1 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A 1 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI280 6 G1 1 1 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFN05 7,5 A 1 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FFFN05 7,5 A 1 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
FKFN01 7,5 A 1 1 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
TEK265 15 A 1 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A 1 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF051 7,5 A 1 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A 1 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A 1 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A 1 1 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year. KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 1 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
TEK177 7,5 A 1 1 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat år. The course is given every second year.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.

Examensarbeten - MNAV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MNAV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W