lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - MNAV-programmet

Masterutbildning i nanovetenskap  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W 56 10 0 0 100
FFF042 7,5 A X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 0 130

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A 1 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FAFN20 15 A 1 1 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
MAM242 7,5 G2 1 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FFFN01 7,5 A 1 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FAFN15 7,5 A 1 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
ETI135 4,5 A 1 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FFFN10 7,5 A 1 1 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat år. The course is given every second year. KS KE U W 28 14 0 0 158
FAF095 7,5 A 1 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF115 7,5 A 1 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI280 6 G1 1 1 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FAFN05 7,5 A 1 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FFFN05 7,5 A 1 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 14 0 0 172
FKFN01 7,5 A 1 1 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W 14 6 10 10 120
TEK265 15 A 1 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A 1 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF051 7,5 A 1 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A 1 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A 1 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A 1 1 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year. KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 1 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
TEK177 7,5 A 1 1 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat år. The course is given every second year.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.

Examensarbeten - MNAV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MNAV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W