lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - MNAV-programmet

Masterutbildning i nanovetenskap  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
FFF021 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
FFF042 7,5 A X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
ETI130 6 A 1 1 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFN20 15 A 1 1 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
MAM242 7,5 G2 1 1 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FFFN01 7,5 A 1 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FAFN15 7,5 A 1 1 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
ETI135 4,5 A 1 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFFN10 7,5 A 1 1 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat år. The course is given every second year. KS KE U W
FAF095 7,5 A 1 1 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A 1 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI280 6 G1 1 1 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMFN01 7,5 A 1 1 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFN05 7,5 A 1 1 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FFFN05 7,5 A 1 1 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
FKFN01 7,5 A 1 1 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
TEK265 15 A 1 1 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 18 h (45-minuterspass)
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 20 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 210 h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A 1 1 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 1 Föreläsningar: 12 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 32 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 3 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 100 h (45-minuterspass)
FFF051 7,5 A 1 1 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 22 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 150 h (45-minuterspass)
EEMN01 7,5 A 1 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 28 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 60 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 108 h (45-minuterspass)
FFF160 7,5 A 1 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 1 Föreläsningar: 26 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 42 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 120 h (45-minuterspass)
FAF085 7,5 A 1 1 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year. KS KE U W 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 26 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 16 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 130 h (45-minuterspass)
FMF150 7,5 A 1 1 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 32 h (45-minuterspass)
Övningar: 28 h (45-minuterspass)
Laborationer: 4 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 136 h (45-minuterspass)
TEK177 7,5 A 1 1 X E1 Ytfysik KS KE U W 1 Föreläsningar: 14 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 12 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 174 h (45-minuterspass)

FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat år. The course is given every second year.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår. The course is given every second year.

Examensarbeten - MNAV

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i MNAV-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W