lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - M-programmet

Maskinteknik  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W 24 10 0 4 82
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W
FMEA25 7 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W
MMKF01 5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 4 0 120

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W
MVK093 6 G2 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
FMNF01 7,5 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 16 80
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150
MME080 7,5 A X S Transmissioner, dynamik KS KE U W 42 14 0 0 80
MMV031 7,5 G2 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
FMEN20 8 A V 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
MVK140 7,5 A V 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
FHL090 7,5 A V 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MMV031 7,5 G2 V 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE030 6 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
MVKN10 5 A V 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
MVKF10 7,5 G2 V 4 3 - S Kraftverksteknik KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 V 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
MVKF05 7,5 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MMVN01 7,5 A V 4 3 - S Aerodynamik och kompressibel strömning KS KE U W
MVKN20 7,5 A V 4 3 - S Energianvändning KS KE U W
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32
MVKN15 7,5 A V 4 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
FBR012 7,5 G2 V 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVKF15 7,5 G2 V 4 3 - S Grundläggande fordonssystem KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
MVK093 6 G2 V 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
FKMN15 7,5 A V 4 3 - S Lätta material KS KE U W
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
MMT195 7,5 A V 4 3 - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 12 8 6 24 50
MVK106 6 A V 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MMK121 4,5 G2 V 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MIE100 7,5 A V 5 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W
MIO310 6 G2 V 4 3 - S Optimering och simulering KS KE U W
MTTN30 7,5 A V 4 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MION15 7,5 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MTTN10 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W
MTTN35 7,5 A V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
MTT115 7,5 A V 4 3 X E Industriellt inköp KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
MION01 7,5 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
MTTN20 7,5 A V 4 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W 42 0 36 6 120
MTT240 7,5 A V 4 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 38 12 0 50 100
MION10 7,5 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 58 0 6 1 135
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MIE041 9 G2 V 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
EDA040 6 G2 V 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EIEF01 10 G2 V 4 4 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W
MMKN05 5 A V 4 3 - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
FKMN15 7,5 A V 4 3 - S Lätta material KS KE U W
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
EIE015 12 A V 4 3 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 24 28 12 0 100
EIEN01 10 A V 4 4 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. KS KE U W 0 0 0 14 120
MMKN30 7,5 A V 4 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W 8 0 10 15 60
EDAN15 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 4 12 0 150
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN01 Mekatronik, industriell produktframtagning: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK.

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
MION15 7,5 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W
FKMN15 7,5 A V 4 3 - S Lätta material KS KE U W
MMKF15 7,5 G2 V 4 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MION10 7,5 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 58 0 6 1 135
FKMN05 7,5 A V 4 3 X E1 Pulverteknologi X Ges vartannat år. KS KE U W 42 14 20 10 70
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MMT015 7,5 A V 5 4 - S Material- och metodval KS KE U W

FKMN05 Pulverteknologi: Ges vartannat år.

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MMKN10 7,5 A V 4 4 X E2 Design för X KS KE U W
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
MMK145 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
MMKN05 5 A V 4 3 - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
MMK050 6 G2 V 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W
MMKN20 5 A V 4 3 X E2 Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
MMKN15 5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W 20 38 0 0 50
MMK121 4,5 G2 V 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MME080 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U W 42 14 0 0 80
MME070 7,5 A V 5 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 4 3 X S C-programmering KS KE U W
FKMN01 7,5 A 4 3 X E1 Polymera material KS KE U W
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
MION25 7,5 A 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
MMKA10 5 G1 4 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
ETI125 4,5 G1 4 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EIEN05 5 A 4 3 X E2 Mekatronik, industriell produktplanering X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. Kursen ges för sista gången det här läsåret. KS KE U W
MMKN25 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
MMK101 15 A 4 3 X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W 0 0 0 28 60
MVKN05 7,5 A 4 3 - S Projekt - formula student KS KE U W 0 0 0 12 35
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
EXTF45 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi X Samläses med NEKB21. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Ersätter MIO140. KS KE U W
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
MIOF01 9 G2 4 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
MAM026 4,5 G1 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
INNN01 7,5 A 4 3 X E Innovation Management KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 4 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
MVK115 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W
FKM065 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - materialteknik KS KE U W
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
VSMN10 7,5 A 4 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
VSMF05 7,5 G2 4 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W
MION20 7,5 A 4 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W
FMAF10 5 G2 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 4 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 0 0 0 30 65
MMK070 7,5 G2 4 3 X E Design i företag KS KE U W 14 28 0 0 42
EIE050 6 A 4 3 X E1 Elmaskinkonstruktion KS KE U W 0 0 0 21 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
MMK126 7,5 G2 4 3 X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W 14 28 0 0 40
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA021 7,5 A 4 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
MMKN25 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
MAM085 7,5 G2 4 3 - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
INNN10 7,5 A 4 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W 14 21 0 0 165
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179
MAMF05 7,5 G2 4 1 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
VSMN20 7,5 A 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FMEN05 7,5 A 4 4 - S Projekt - mekanik KS KE U W 42 14 0 2 142
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMTN01 7,5 A 4 3 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 40 160
MMT220 7,5 A 4 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 12 100
MMKF05 7,5 G2 4 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 21 42 0 0 60
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
FHL025 Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
MMTN01 Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
EIEN05 Mekatronik, industriell produktplanering: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. Kursen ges för sista gången det här läsåret.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EXTF45 Finansiell ekonomi: Samläses med NEKB21. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Ersätter MIO140.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS U W
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS U W
MME820 30 Examensarbete i maskinelement KS U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS U W
MMKM01 30 Examensarbete i robotteknik KS U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS U W

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.