lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - KID-programmet

Industridesign (kandidatutbildningen)  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 - E2 2D-tekniker KS KE U W
IDEA01 14 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W
AFO240 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W
EXTA05 4 G1 - E2 Designhistoria KS KE U
IDEA25 1 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W
IDEA15 1 G1 - E1 Fototeknik KS KE U W
IDEA20 4 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W
IDEA10 5 G1 X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W 2 16 0 0 18
IDE015 3 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W 28 0 0 0 14
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W 30 10 4 0 70
AFO245 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U 16 60 0 0 86

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA56 3 G1 X E2 Avancerad skissteknik KS KE U W
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W
MAMA05 10 G1 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W
IDEA40 9 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W
AFOA05 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U
AAMA01 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W
AFOA10 5 G1 X E1 Produktsemiotik KS KE U
TNSF01 6 G2 X E2 Universal design, projekt KS KE U W 0 8 0 8 70
IDEA45 6 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W 15 0 0 70 75
MMKA01 6 G1 X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W 18 39 0 0 47

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETIA05 4 G1 X E2 Elektroteknik: möjligheter och begränsningar KS KE U W
AFOF20 8 G2 X E1 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV KS KE U
IDEF05 3 G2 X E2 Portföljteknik KS KE U W
IDEF10 9 G2 X E2 Industridesignprojekt C KS KE U W
MMTF01 6 G2 X E Produktion KS KE U W
IDEA70 7 G1 X E2 Design management KS KE U W
EXTF55 8 G2 - S Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv KS KE U W 10 10 0 0 75

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 1 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 1 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 1 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 1 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 1 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 1 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 1 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 1 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 1 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 1 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 1 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 1 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 1 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 1 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 1 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
IDEF01 7,5 G2 2 2 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U
IDEF15 15 G2 2 3 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U
IDE175 4,5 G2 2 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U W
IDEA60 1 G1 2 2 X E2 Workshop i industridesign X Förlagd till tentamensperioder KS KE U
IDEF01 7,5 G2 2 2 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U
IDE025 4,5 G1 2 2 - E2 Glasdesign KS KE U W 2 66 0 0 50
MMKA05 3 G1 2 2 - E2 Projekt i volymmodellering KS KE U W 10 10 0 0 60
IDEA65 5 G1 3 3 - E2 Design; om, för och med trender KS KE U W

IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEA60 Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder

Kandidatarbeten - KID

Listan innehåller de kandidatarbeten som ingår i KID-programmet. Listan är inte nödvändigtvis komplett före läsåret 2016/17.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEL01 15 Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS U W

Examensarbeten - KID

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i KID-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
IDEL01 15 Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign KS U W