lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - ID-programmet

Industridesign  10/11 

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp1
10/11
lp2
10/11
lp3
10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEN15 6 A X E Design management II KS KE U W 15 0 0 0 60 15 0 0 0 60
IDE081 4,5 A X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W 12 0 0 0 60
GEMA01 7,5 G1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA55 6 G1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
IDE100 30 G2 - E2 Yrkespraktik X Obligatorisk för årskurs 4 KS KE U W 4 0 0 2 274 0 0 0 2 278

IDE100 Yrkespraktik: Obligatorisk för årskurs 4

Valfria kurser - ID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEF01 7,5 G2 5 4 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U 0 0 0 0 200
IDEF15 15 G2 5 4 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U 0 0 0 0 400
GEMA30 4,5 G1 5 5 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 5 5 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMF05 7,5 G2 5 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
IDE120 19,5 A 5 5 X E Industridesignprojekt IV KS KE U W 8 0 0 32 142 8 0 0 32 142
GEMA70 15 G1 5 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W 0 20 0 0 90 0 20 0 0 90
GEMA60 7,5 G1 5 5 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA75 7,5 G1 5 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
IDEN01 19,5 A 5 5 - E STAR Design KS KE U W 15 50 0 5 190 15 10 0 5 230
GEMA50 4,5 G1 5 5 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 5 5 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
IDE175 4,5 G2 5 5 - E 3 D - Modellering II KS KE U W 2 66 0 0 45
IDEA65 5 G1 5 5 - E2 Design; om, för och med trender KS KE U W 7 15 0 0 80
IDEA60 1 G1 5 5 X E2 Workshop i industridesign X Förlagd till tentamensperioder KS KE U 0 0 0 0 30
IDEF01 7,5 G2 5 4 X E2 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde X Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded KS KE U 0 0 0 0 200
GEMA20 7,5 G1 5 5 - E Engelska för tekniker KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 5 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 5 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA60 7,5 G1 5 5 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 5 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
IDE025 4,5 G1 5 5 - E2 Glasdesign KS KE U W 2 66 0 0 50

IDEF01 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEF15 Fördjupningsprojekt i industridesign inom särskilt intresseområde: Endast enligt särskilt beslut/Separate decision is demanded
IDEA60 Workshop i industridesign: Förlagd till tentamensperioder

Examensarbeten - ID

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i ID-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM05 30 Examensarbete i arkitektur KS U
EXTM01 30 Examensarbete i design management KS U
IDEM01 30 Examensarbete i industridesign KS U