lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - I-programmet

Industriell ekonomi  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 1 33

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 - S Industriella produktionssystem KS KE U W
MIO310 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W
FMIF01 6 G2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W
EXTF45 6 G2 - S Finansiell ekonomi X Samläses med NEKB21. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Ersätter MIO140. KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W

EXTF45 Finansiell ekonomi: Samläses med NEKB21. Tentamenstid meddelas av kursläraren. Ersätter MIO140.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK071 6 A - S Energiförsörjning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FHLA01 6 G1 - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EITF25 6 G2 X E2 Internet - teknik och applikationer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FMA051 6 A X E1 Optimering X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
MMT045 7,5 A - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FMI040 7,5 A - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 12 6 0 0 50
FMIN05 7,5 A - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 18 4 3 1 74
EITF11 10 G2 X E2 Digitala projekt X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 8 0 4 25 230
FBR012 7,5 G2 X E1 Grundläggande förbränning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 28 8 4 60 100
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 10 10 0 0 115
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 56 12 28 0 60
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 28 28 4 0 80
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 0 0 4 6 70
MMT045 7,5 A - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 38 18 12 0 130
MMKF05 7,5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 21 42 0 0 60

MVK071 Energiförsörjning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
EITF25 Internet - teknik och applikationer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMA051 Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
MMT045 Tillverkningssystem: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
EITF11 Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FBR012 Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMN050 Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
FMS047 Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.
MMKF05 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MION25 7,5 A V 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
MION05 7,5 A V 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
INNN05 7,5 A V 4 3 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W
INNN01 7,5 A V 4 3 X E Innovation Management KS KE U W
MION20 7,5 A V 4 3 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W
INNN10 7,5 A V 4 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W 14 21 0 0 165
MAMN05 7,5 A V 4 3 - S Ledarskap och arbetsorganisation KS KE U W 30 14 0 14 142
MTT115 7,5 A V 5 4 X E Industriellt inköp KS KE U W

Specialisering fir - Finans och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK103 7,5 A V 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
TEK110 7,5 A V 4 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FRTN20 7,5 A V 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
FMS161 7,5 A V 5 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W
MTTN35 7,5 A V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 4 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
MION01 7,5 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MTT240 7,5 A V 4 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 38 12 0 50 100
MION10 7,5 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 58 0 6 1 135
MION15 7,5 A V 5 4 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W

Specialisering mf - Management av försörjningskedjor

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN40 7,5 A V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W
MTT115 7,5 A V 4 3 X E Industriellt inköp KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
MION01 7,5 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MTTN20 7,5 A V 4 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W 42 0 36 6 120
MTT240 7,5 A V 4 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 38 12 0 50 100
MTTN30 7,5 A V 5 4 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MTTN35 7,5 A V 5 4 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTN25 7,5 A V 4 3 X E Materialhantering KS KE U W
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 V 4 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W
MION01 7,5 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MION10 7,5 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 58 0 6 1 135
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 38 18 12 0 130
MION15 7,5 A V 5 4 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W

MMT045 Tillverkningssystem: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H08. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering pvs - Programvaruintensiva system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
ETSN01 7,5 A V 4 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FRTN20 7,5 A V 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
ETS061 7,5 A V 4 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
MION25 7,5 A V 5 4 - S Teknologistrategier KS KE U W

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W
EXTN05 7,5 A 4 3 X E Avancerad ekonometri KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
EITF20 7,5 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
MMK140 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
MVKN10 5 A 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
TEK103 7,5 A 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MTTN40 7,5 A 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTF05 5 G2 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
MTTN25 7,5 A 4 3 X E Materialhantering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 4 - S Mikroekonomisk analys X Ges två gånger per läsår. KS KE U W
EDA061 4,5 G2 4 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EXTF40 7,5 G2 4 4 - S Optionsteori KS KE U W
FKMN01 7,5 A 4 4 X E1 Polymera material KS KE U W
EXTF35 7,5 G2 4 4 - S Portföljvalsteori KS KE U W
MTTN30 7,5 A 4 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MMT031 7,5 A 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
MION25 7,5 A 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
FKM090 7,5 A 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MTTN10 7,5 A 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
MMK145 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK110 7,5 A 4 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
INNN05 7,5 A 4 3 X E Entreprenörskap i nya och befintliga företag KS KE U W
MTTN35 7,5 A 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
MTT115 7,5 A 4 3 X E Industriellt inköp KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
MMKN05 5 A 4 3 - E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
ETS170 7,5 A 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
MIOF10 7,5 G2 4 3 - E Material- och produktionsstyrning KS KE U W
FMNN10 8 A 4 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
EXTF30 7,5 G2 4 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MME070 7,5 A 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
EDA260 6 G2 4 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
MAM026 4,5 G1 4 4 - S Arbetsorganisation KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 4 X E1 Automation KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 4 X S Databasteknik KS KE U W
MVKN20 7,5 A 4 3 - S Energianvändning KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
TEK140 7,5 G2 4 3 X E Industriell organisation KS KE U W
INNN01 7,5 A 4 3 X E Innovation Management KS KE U W
MTT045 7,5 A 4 3 X E Internationell distributionsteknik KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FKMN15 7,5 A 4 4 - S Lätta material KS KE U W
FMA240 6 G2 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 4 - S Mikroekonomisk analys X Ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
FRT130 3 G2 4 3 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
MION01 7,5 A 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W
MION20 7,5 A 4 3 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W
MMKF15 7,5 G2 4 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 4 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 0 0 0 30 65
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation KS KE U W 0 0 0 21 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
MMT160 7,5 G2 4 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
MMKN15 5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsoptimering KS KE U W 20 38 0 0 50
MMK121 4,5 G2 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 8 0 100
FHL064 7,5 G2 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
INNN10 7,5 A 4 3 X E Globalisering och innovation KS KE U W 14 21 0 0 165
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
MTTN20 7,5 A 4 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U W 42 0 36 6 120
FMI070 7,5 A 4 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179
MAMN05 7,5 A 4 3 - S Ledarskap och arbetsorganisation KS KE U W 30 14 0 14 142
MAMF05 7,5 G2 4 2 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
MTT240 7,5 A 4 3 X E Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 38 12 0 50 100
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FRT095 4,5 A 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
MION10 7,5 A 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 58 0 6 1 135
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
MMTN01 7,5 A 4 4 - S Projekt – Industriell produktion X Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 40 160
FKMN05 7,5 A 4 3 X E1 Pulverteknologi X Ges vartannat år. KS KE U W 42 14 20 10 70
EXTF30 7,5 G2 4 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 6 0 0 120
ETS061 7,5 A 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
MMT015 7,5 A 5 3 - S Material- och metodval KS KE U W
FMS161 7,5 A 5 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W

EXTF50 Mikroekonomisk analys: Ges två gånger per läsår.
MMTN01 Projekt – Industriell produktion: Kursstart enligt överenskommelse med kursansvarig.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
TEK190 Ekonometri: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTF30 Räntebärande tillgångar: Kursen ges två gånger per läsår.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FKMN05 Pulverteknologi: Ges vartannat år.

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS U W
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion KS U W
INN920 30 Examensarbete i innovation KS U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial KS U W
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion KS U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik KS U W