lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - F-programmet

Teknisk fysik  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 4 0 6 1 16
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 22 0 22 0 70
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 34 28 0 0 130
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 8 20 0 86

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W 14 2 0 15 60
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 6 0 85
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W 28 28 0 0 120

Specialisering asf - Atomär och subatomär fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FKF021 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 3 X E Lasrar KS KE U W
EXTF05 6 G2 V 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FKFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
FKF070 7,5 A V 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
EXTF05 6 G2 V 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U 27 3 10 0 120
FKFN10 7,5 A V 4 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FMF150 7,5 A V 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136

Specialisering bem - Beräkningsmekanik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
FMEN20 8 A V 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MMV031 7,5 G2 V 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
MMV042 9 A V 5 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
MVK140 7,5 A V 5 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMA175 3 A V 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
EDAN35 7,5 A V 4 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA135 6 G1 V 4 3 X E2 Geometri KS KE U W
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FMA120 6 A V 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
MAM101 7,5 G2 V 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
FMA272 3 A V 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EDAN30 7,5 A V 4 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
MAM061 7,5 G1 V 4 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 20 20 0 4 148
ETIF01 6 G2 V 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS045 6 G2 V 4 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
FMN100 6 A V 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMS150 7,5 A V 5 4 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
TEK267 7,5 A V 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMSN10 7,5 A V 4 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMS110 7,5 A V 5 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN05 7,5 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMNN01 7,5 A V 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A V 4 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A V 4 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FMA120 6 A V 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMA200 6 A V 4 3 X E2 Variationskalkyl X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 14 0 0 0 66
EDAF15 5 G2 V 4 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A V 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
VSMN20 7,5 A V 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FMA260 7,5 A V 5 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA250 7,5 A V 5 4 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W

FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
FMA200 Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering es - Energisystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
MVKN10 5 A V 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
AEB010 7,5 G2 V 4 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A V 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
MVKN20 7,5 A V 4 3 - S Energianvändning KS KE U W
AEB020 7,5 G2 V 4 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 18 4 3 1 74
FKFF01 4 G2 V 4 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
MVKN15 7,5 A V 4 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
FBR012 7,5 G2 V 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
FMI070 7,5 A V 4 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 3 X E Radio KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 3 X E Lasrar KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FAFN10 7,5 A V 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETEN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 V 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 V 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
MIO012 6 G1 V 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 V 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FRTN20 7,5 A V 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
TEK103 7,5 A V 5 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
TEK110 7,5 A V 5 4 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FMS161 7,5 A V 5 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W

Specialisering hn - Högfrekvens- och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A V 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 3 X E Radio KS KE U W
ETEN10 7,5 A V 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
ETI032 9 A V 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI170 6 A V 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETI290 6 A V 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
ETEN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI041 6 A V 4 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100

ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
EEM055 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TNX097 7,5 G2 V 4 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W
EEM070 6 A V 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EEM080 6 A V 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TEK290 7,5 G2 V 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 28 8 6 0 50
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMS045 6 G2 V 4 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
FMS150 7,5 A V 5 4 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
EEM055 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
EEMN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A V 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.

Specialisering pv - Programvara

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN05 7,5 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
EDA061 4,5 G2 V 4 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDA040 6 G2 V 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
EDAN40 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
EDA260 6 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EDAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
EDAF05 5 G2 V 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDA145 7,5 A V 4 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
EDA270 9 A V 5 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
ESS040 6 G2 V 4 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
FMA120 6 A V 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EIT080 7,5 G2 V 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 V 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETT074 6 A V 5 4 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FMA260 7,5 A V 5 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMS110 7,5 A V 5 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
ETT042 6 A V 5 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEN05 7,5 A V 4 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
TEK267 7,5 A V 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMFN01 7,5 A V 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FMF061 4,5 G2 V 4 3 - S Relativitetsteori KS KE U W
FMA120 6 A V 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EDAF05 5 G2 V 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
FMFN05 7,5 A V 4 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FMF150 7,5 A V 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
FMA260 7,5 A V 5 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
EIT070 6 G2 2 2 - S Datorteknik KS KE U W
FRT130 3 G2 2 2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
FMA023 3 A 2 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
EIT020 9 G2 3 3 - S Digitalteknik KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
FMA190 6 A 3 3 X E2 Algebra X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 14 7 0 0 59
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
EDAN05 7,5 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
EITF20 7,5 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A 4 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
MVKN10 5 A 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FKF021 7,5 G2 4 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FMEN20 8 A 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FMFN01 7,5 A 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
EDA061 4,5 G2 4 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
FFF110 7,5 G2 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 X E Radio KS KE U W
EEM031 7,5 G2 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMNN05 7,5 A 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FMF121 7,5 A 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se KS KE U W
EIEF01 10 G2 4 3 X E2 Tillämpad mekatronik KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FMSN10 7,5 A 4 3 X E1 Analys av överlevnadsdata KS KE U W
ETEN10 7,5 A 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
ESS040 6 G2 4 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A 4 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
EDAN40 7,5 A 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
EDAN35 7,5 A 4 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
EITF25 6 G2 4 3 X E2 Internet - teknik och applikationer KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
EXTF05 6 G2 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U
EDA260 6 G2 4 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
ETI032 9 A 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EDAN01 7,5 A 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 4 3 X S Datasäkerhet KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FFFN10 7,5 A 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W
MVKN20 7,5 A 4 3 - S Energianvändning KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
INNN01 7,5 A 4 3 X E Innovation Management KS KE U W
ETI170 6 A 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FKM015 7,5 G1 4 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FMFN01 7,5 A 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FBR024 7,5 A 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FMA240 6 G2 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FAFN05 7,5 A 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FMA111 6 A 4 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN15 4 A 4 3 X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U
FFFN05 7,5 A 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
MMV211 7,5 G2 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSMN10 7,5 A 4 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
FKFN01 7,5 A 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
EEM080 6 A 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
TEK290 7,5 G2 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W 28 8 6 0 50
FMAN01 7,5 A 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
TEK265 15 A 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
FMA120 6 A 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik KS KE U W 18 4 3 1 74
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 3 X E2 Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
FMA200 6 A 4 3 X E2 Variationskalkyl X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 14 0 0 0 66
MAM101 7,5 G2 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
EDAF05 5 G2 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 4 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FKFF01 4 G2 4 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
ETI290 6 A 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
FAFN10 7,5 A 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
MVKN15 7,5 A 4 3 - S Energiförsörjning KS KE U W 20 54 0 36 90
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
EDAN30 7,5 A 4 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
FBR012 7,5 G2 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 28 8 4 60 100
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMI070 7,5 A 4 3 X E Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 0 12 5 179
FMFN05 7,5 A 4 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
MAM061 7,5 G1 4 3 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 20 20 0 4 148
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FRT095 4,5 A 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
FMA125 3 A 4 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEMN01 7,5 A 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
ETEN01 7,5 A 4 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60
FKF070 7,5 A 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
EDAN25 6 A 4 3 - S Multicoreprogrammering KS KE U W 14 0 12 0 105
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
EDA095 7,5 G2 4 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EXTF05 6 G2 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi KS KE U 27 3 10 0 120
EDA145 7,5 A 4 3 X E2 Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
VSMN20 7,5 A 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 16 32 0 0 152
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETI041 6 A 4 3 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
FKFN10 7,5 A 4 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W 14 6 10 10 120
ETIF01 6 G2 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS045 6 G2 4 3 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
FAF085 7,5 A 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi X Kursen ges vartannat läsår. KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MMV031 7,5 G2 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174
TEK103 7,5 A 5 4 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
FMN100 6 A 5 4 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A 5 4 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FMS150 7,5 A 5 4 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA260 7,5 A 5 4 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
MMV042 9 A 5 4 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
FMS110 7,5 A 5 4 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
ETT042 6 A 5 4 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
TEK110 7,5 A 5 4 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FMS161 7,5 A 5 4 X E1 Finansiell statistik KS KE U W
MVK140 7,5 A 5 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
EDA270 9 A 5 4 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
FMA250 7,5 A 5 4 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W

FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
FMA190 Algebra: Kursen ges vartannat läsår.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.eat.lth.se
ETEN10 Antennteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMN091 Finita volymmetoder för chocklösningar: Kursen ges vartannat läsår.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FFFN10 Elektrontransport i nanostrukturer: Kursen ges vartannat läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMA200 Variationskalkyl: Kursen ges vartannat läsår.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen enligt överenskommelse.
FAF085 Svepspetsmikroskopi: Kursen ges vartannat läsår.

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi KS U W
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper KS U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära KS U W
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation KS U W
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
FME820 30 Examensarbete i mekanik KS U W
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem KS U W
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys KS U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS U W
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik KS U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U

MAM720 Examensarbete i aerosolteknologi: Endast tillgänglig för antagna till 270 hp.