lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - C-programmet

Infocom  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS130 7,5 G1 - S Kommunikationssystem KS KE U W
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MAMA01 7 G1 - S Människans samspel med tekniska system KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
EIT100 7,5 G1 X E2 Informationsöverföring KS KE U W 56 24 0 0 130
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 10 10 0 0 115
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 14 14 0 0 75

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
EDA061 4,5 G2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W
ETSF05 9 G2 - E2 Internetprotokoll X ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W
EDA216 7,5 G2 X S Databasteknik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 35 0 0 170
MAM061 7,5 G1 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 28 20 0 4 148
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W 28 28 14 0 120

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETSF05 Internetprotokoll: ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EITF05 4 G2 - S Webbsäkerhet KS KE U W
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
EDA095 7,5 G2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.

Specialisering da - Användbarhet och design

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 V 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W
MAMN10 7,5 A V 4 3 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter KS KE U W
EIT015 7,5 G2 V 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
MAM032 7,5 A V 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W
TNX097 7,5 G2 V 4 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W
MAMN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W
EDAN35 7,5 A V 4 3 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
MAMN15 7,5 A V 4 3 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
MAM090 7,5 A V 4 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W
TEK280 7,5 G2 V 4 3 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
MAM032 7,5 A V 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60
TNX153 7,5 G2 V 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
MAM101 7,5 G2 V 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
EDAN30 7,5 A V 4 3 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140

MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIT010 7,5 A V 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
EDI042 7,5 A V 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W
EIT015 7,5 G2 V 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
ETTN01 7,5 A V 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETSF10 7,5 G2 V 4 3 X E2 Internetprotokoll X OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W
EDI051 7,5 G2 V 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
ETSN01 7,5 A V 4 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
EITN30 7,5 A V 4 3 - S Internet inuti KS KE U W
ETIN10 7,5 A V 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDI075 6 A V 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
FMA190 6 A V 4 3 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
ETT062 7,5 A V 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EIT080 7,5 G2 V 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
EIT140 7,5 A V 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
ETIN15 7,5 A V 4 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 144
ETS061 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 V 4 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80
EITN10 7,5 A V 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
ETSF10 Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ssr - System, signaler och reglering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
ETI121 6 A V 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
FMAF10 5 G2 V 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W
FMA120 6 A V 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 V 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMS045 6 G2 V 4 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - C

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA150 3 G1 4 2 X S C-programmering KS KE U W
EITF20 7,5 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
EIT010 7,5 A 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W
MAMN10 7,5 A 4 3 - S Interaktion 1: Neuromodellering, kognitiv robotik och agenter KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W
FMS180 6 G2 4 2 - S Markovprocesser KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 X E Radio KS KE U W
EIT015 7,5 G2 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
EDAN20 7,5 A 4 3 X E2 Språkteknologi KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W
EIT020 9 G2 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
MAMN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad interaktionsdesign KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
ETTN01 7,5 A 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
EDAN35 7,5 A 4 4 X E Högpresterande datorgrafik KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W
MAMN15 7,5 A 4 3 - S Interaktion 2: Virtualitet och kognitiv modellering KS KE U W
ETSF10 7,5 G2 4 3 X E2 Internetprotokoll X OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
ETS170 7,5 A 4 3 X S Kravhantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
MAM090 7,5 A 4 3 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK280 7,5 G2 4 3 - S Teknikstödd kommunikation KS KE U W
EDA270 9 A 4 3 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
FMA135 6 G1 4 3 X E2 Geometri KS KE U W
EDA260 6 G2 4 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
ETI121 6 A 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
MAM026 4,5 G1 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W
ETSN01 7,5 A 4 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIOA01 9 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W
EITN30 7,5 A 4 3 - S Internet inuti KS KE U W
ETIN10 7,5 A 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
FMAF01 7 G2 4 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FMAF10 5 G2 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W
EITN01 7,5 A 4 3 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W
FMA190 6 A 4 3 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 4 3 X E1 Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
TNX153 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MAM101 7,5 G2 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
ETT062 7,5 A 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
FMA091 6 G1 4 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
EDAN30 7,5 A 4 4 X E Fotorealistisk datorgrafik KS KE U W 28 0 12 0 140
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 95
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 3 X E2 Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMAF05 7 G2 4 3 - S Matematik - System och transformer X Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 90
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMN011 6 G2 4 3 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
EIT140 7,5 A 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIN15 7,5 A 4 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 144
ETIF01 6 G2 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETS061 7,5 A 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 4 3 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80
EITN10 7,5 A 5 4 X E Multipelantennsystem KS KE U W

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
ETSF10 Internetprotokoll: OBS! Valfri kurs endast för årskull H08 eller tidigare, och som inte läser ETSF05 som obligatorisk kurs. ETSF05 och ETSF10 kan inte samtidigt ingå i examen.
FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Examensarbeten - C

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i C-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap KS U W
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik KS U W
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi KS U W
PHYM01 30 Examensarbete i fysik KS U W
TEK821 30 Examensarbete i kognitionsforskning KS U
FMA820 30 Examensarbete i matematik KS U W
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik KS U W
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi KS U W
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik KS U W
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik KS U W
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management KS U