lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2010/11 - A-programmet

Arkitektur  10/11 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA60 9 G1 - S Arkitektens redskap KS KE U W
AAHB31 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar C X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U
AHIA05 6 G1 - S Arkitekturhistoria II KS KE U
VBMA01 3 G1 - S Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk KS KE U W
AAHA20 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 1) KS KE U W
ADPA01 1 G1 X S Digitala verktyg 1, skissverktyg KS KE U W
AAHB03 1 G1 - E2 Experimentell workshop C X Kursen ges för båda åk1 och åk2. KS KE U
AAHB41 1 G1 - E2 Arkitektskolans ateljéföreläsningar D X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 9 0 0 0 5
AAHA30 18 G1 - S Arkitektur, baskurs D (åk 1) KS KE U W 10 144 0 7 80
VBMA05 3 G1 - S Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial KS KE U W 12 0 4 0 24
ATEA10 6 G1 - S Arkitekturteori B (åk 1) KS KE U W 8 6 0 0 66
ADPA05 1 G1 X S Digitala verktyg 2, presentationer KS KE U W 3 9 0 2 12
AAHB22 1 G1 - E2 Experimentell workshop D X Kursen ges för både åk1 och åk2. KS KE U 5 20 0 0 5

AAHB31 Arkitektskolans ateljéföreläsningar C: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB03 Experimentell workshop C: Kursen ges för båda åk1 och åk2.
AAHB41 Arkitektskolans ateljéföreläsningar D: Kursen ges för både åk1 och åk2.
AAHB22 Experimentell workshop D: Kursen ges för både åk1 och åk2.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AAHA55 9 G1 - S Gestaltningsprocess och prototyp KS KE U
VBMA10 3 G1 - S Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik KS KE U W
AAHA25 9 G1 - S Arkitektur, baskurs C (åk 2) KS KE U W
ADPA10 1 G1 - S Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg KS KE U W
AAHF05 18 G2 - S Arkitektur, baskurs D (åk 2) KS KE U W 10 144 0 7 80
VBMA20 3 G1 - S Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik KS KE U W 10 4 0 0 26
ATEA15 6 G1 - S Arkitekturteori B (åk 2) KS KE U W 8 6 0 0 66
ADPA15 1 G1 - S Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD KS KE U W 3 9 0 2 12

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
AHIF01 2 G2 - S Arkitekturhistoria III – den historiska arkitekturens estetik KS KE U
ADPF05 1 G2 - S Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning KS KE U W
AFOF01 2 G2 - E2 Internationell workshop 1 KS KE U
ASBF05 9 G2 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U
AAHF01 3 G2 - S Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö KS KE U
AAHA45 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 1 KS KE U
ABVF05 3 G2 - S Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling KS KE U W
AAHF10 9 G2 - S Hållbar arkitektonisk gestaltning KS KE U
AHIF05 3 G2 - S Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia KS KE U W
VBEA05 5 G1 - S Byggprocessen KS KE U W
ADPF10 1 G2 - S Digitala verktyg 6, praktisk projektering KS KE U W
AFOF05 2 G2 - E2 Internationell workshop 2 KS KE U
AAHA50 1 G1 - E2 Internationell föreläsningsserie 2 KS KE U 12 0 0 0 2

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  10/11
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF15 18 G2 - S Studio: arkitektur & landskap KS KE U 15 145 0 7 73
AFOF15 18 G2 - E2 Studio: Muterande arkitektur KS KE U 15 145 0 7 73
ABVF01 18 G2 X E2 Studio: Restaurering och ombyggnad KS KE U W 15 100 0 5 123
AAKF05 18 G2 - S Studio: Stadsrum – husrum KS KE U 4 190 0 10 20

Valfria kurser - A

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 3 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W
GEMA75 7,5 G1 3 3 - S Spanska för tekniker: Spansk och latinamerikansk kultur och samhälle KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
FMIF15 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
AFO025 3 G2 3 3 X E2 Presentationsteknik och portfölj KS KE U 5 25 0 0 10
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U
AAMF01 3 G2 4 4 X E1 Människan och den byggda miljön KS KE U W
MAMF10 6 G2 4 4 X E1 Arkitektur och design för ett hållbart samhälle KS KE U W
AAKN01 18 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum - husrum 1 KS KE U
AAK170 6 A 4 3 X E1 Arkitektur och samhälle: Tektonik & rum KS KE U
ATEF01 6 G2 4 4 X E1 Arkitekturteori, samtidsorientering KS KE U W
AAHN01 18 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning, höstterminen KS KE U
ABVN15 18 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Kulturhistoriska byggnader KS KE U W
ADP145 6 A 4 3 X E1 CAD-projektering för arkitektonisk utformning KS KE U W
ABVN10 6 A 4 4 X E1 Kulturhistoriska byggnader, teori KS KE U W
AFO270 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Arkitektur som Teater KS KE U
AFO275 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment: Interiör arkitektur & möbler KS KE U
ABF111 6 G2 4 3 X E Skandinavisk arkitektur KS KE U W
ASBN05 6 A 4 4 X E Stadsåterbruk - teori och metod KS KE U
ASBN01 18 A 4 4 X E Stadsbyggnad: Stadsåterbruk KS KE U
ASBN30 18 A 4 4 X E Stadsbyggnad: Urban dynamik KS KE U
ASBN20 6 A 4 4 X E Stadskvalitet och urban form KS KE U
AAKN05 6 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum 1, teoretisk fördjupning KS KE U
ASBN40 6 A 4 4 X E Urban dynamik - teorier och tendenser KS KE U
ASBN35 6 A 4 4 X E Urbana processer KS KE U
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker KS KE U W
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U
AAMF05 3 G2 4 4 X E1 Människan i rummet KS KE U W
AEB015 3 G2 4 3 X E1 Solenergi i arkitekturen KS KE U W
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U
ABAN01 6 A 4 4 X E1 Shelter KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 4 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 0 0 0 30 65
ABAN10 18 A 4 4 X E1 Arkitektur i extrema miljöer - Urban Shelter KS KE U W 26 47 0 7 160
AAKN10 18 A 4 4 X E1 Arkitektur och samhälle: Stadsrum - husrum 2 KS KE U 4 220 0 6 10
ATEN01 6 A 4 4 - S Arkitekturteoretisk fördjupning KS KE U 0 8 0 1 71
AAHN05 18 A 4 4 X E Avancerad arkitektonisk gestaltning, vårterminen KS KE U 10 100 0 5 125
ABVN01 18 A 4 4 X E1 Bebyggelsevård: Modernismens arkitektur - förnyelse KS KE U W 15 95 0 6 127
ASBN10 6 A 4 4 X E Det nya stadslandskapet - teori och metod KS KE U 16 12 0 4 48
ADP131 6 G2 4 3 X E1 Digital visualisering och presentation KS KE U W 10 20 0 1 50
AFO120 24 A 4 4 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Kreativ Tävling, teori och applicering) KS KE U 18 178 0 0 124
AFO125 6 A 4 3 X E1 Laboratorium för spatiala experiment (Nutida designprocesser inom arkitektur) KS KE U 15 35 0 0 30
ASBN25 6 A 4 4 X E Landskapsarkitektur och trädgård KS KE U 16 12 0 4 48
ABVN05 6 A 4 4 X E1 Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel KS KE U W 12 28 0 1 40
ABF115 6 G2 4 3 X E Skandinaviskt stadsbyggande KS KE U 8 16 0 0 56
ASBN15 18 A 4 4 X E Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet KS KE U 16 66 0 4 154
AAKN15 6 A 4 4 X E1 Stadsrum - husrum 2, teoretisk fördjupning KS KE U 6 20 0 4 50
ABAN05 6 A 4 4 X E1 Urban Shelter - teoretisk fördjupning KS KE U W 15 19 0 1 45
ABA002 6 A 4 3 X E1 Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö KS KE U W 10 12 0 0 58
AAH150 30 G2 4 4 - S Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning X Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande. KS KE U 0 0 0 12 388
VSMN15 7,5 A 4 3 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur KS KE U W 16 64 0 0 120
ABF015 6 G2 4 3 X E Universal design KS KE U W 20 35 0 0 105

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning: Kursen kan påbörjas när som helst under året. 4 föreläsningstimmar, 8 handledningstimmar och 388 självstudietimmar ingår. Särskilt ansökningsförfarande.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.

Examensarbeten - A

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i A-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM01 30 Examensarbete i arkitektur KS U W
ABAM01 30 Examensarbete i byggande och arkitektur KS U W
ADPM01 30 Examensarbete i projekteringsmetodik KS U W