lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - W-programmet

Ekosystemteknik  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
VVR111 15 G1 X E Hydrologi och akvatisk ekologi KS KE U W
FAFA20 10 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W
KOOA01 5 G1 - S Inledande kemi KS KE U W
VTGA05 5 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 32 16 16 0 80
EXTA01 10 G1 X E Terrester ekologi KS KE U W 36 32 56 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KFKA01 10 G1 - S Termodynamik och ytkemi KS KE U W
KOKA10 7 G1 - S Organisk kemi KS KE U W
FHL055 7,5 G1 - S Teknisk mekanik KS KE U W
KMB050 15 G1 X E Molekylär cellbiologi KS KE U W
FKFF01 4 G2 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
KOOF01 5 G2 X E Tillämpad vattenkemi KS KE U W 19 28 10 0 76

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS140 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
VVR120 7,5 G2 X E Strömningslära KS KE U W
KTE170 15 G2 X E Masstransport i naturliga och tekniska system KS KE U W
FMIF05 12 G2 - S Miljö och management KS KE U W 0 0 6 0 100
FRT110 6 G2 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMS072 7,5 G2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Specialisering ea - Energisystemanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK061 6 A V 4 3 - E2 Energianvändning KS KE U W
AEB010 7,5 G2 V 4 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
FMI050 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
MVK071 6 A V 4 3 - E2 Energiförsörjning KS KE U W
MVKN10 5 A V 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W
MVK093 6 G2 V 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
AEB020 7,5 G2 V 4 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W 18 4 3 1 74
MVK120 7,5 A V 4 3 - E2 Projekt – energihushållning KS KE U W 4 0 0 42 54
MVK106 6 A V 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FBR012 7,5 G2 V 4 4 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
FMI070 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178

FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två ggr 2009/2010

Specialisering ma - Miljösystemanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMI055 7,5 A V 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W
FMI090 15 G2 V 4 3 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W 18 4 3 1 74
FMI085 15 A V 4 3 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 18 42 0 2 138
FMI070 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178

FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två ggr 2009/2010

Specialisering ne - Naturvård med ekotoxikologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTN20 15 A V 4 4 - E2 Markekologi KS KE U W
TEK045 15 A V 4 4 - S Naturvård KS KE U W
TEK095 15 A V 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
TEK105 15 A V 4 4 - S Biologisk miljöövervakning KS KE U W 84 116 0 0 200
TEK097 15 A V 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

Specialisering p - Processdesign

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KET040 7,5 G2 V 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W
KAT051 7,5 A V 4 3 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
KET010 7,5 A V 4 3 X E1 Energi och miljö KS KE U W
KTE061 7,5 A V 4 3 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
KBT080 7,5 G2 V 4 3 X E Miljöbioteknik KS KE U W
KTE131 7,5 G2 V 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W
KET050 15 A V 4 4 - S Projektering KS KE U W 0 56 0 0 100
KAT080 7,5 A V 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90

KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering ve - Vattenvård med ekotoxikologi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK035 15 A V 4 4 X E1 Limnologi KS KE U W
EXTN25 15 A V 4 4 - S Vattenvård KS KE U W
TEK095 15 A V 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
VVR170 7,5 A V 4 3 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 2 70
KTE190 7,5 G2 V 4 3 X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
TEK097 15 A V 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSMN05 7,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden - fältproblem KS KE U W
VVRF01 7,5 G2 V 4 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
VVA920 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U
VVR140 7,5 A V 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W
VVR176 7,5 A V 4 3 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W
VVA030 15 A V 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W
VVRN01 7,5 A V 4 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W
VVRN05 7,5 A V 4 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
VVA920 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U
VTG070 15 A V 4 3 X E Grundvatten och miljö KS KE U W
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W
VVA920 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U
VVAN01 7,5 A V 4 4 X E Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering KS KE U W 0 6 0 30 100
VVR170 7,5 A V 4 3 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 2 70
VVR090 7,5 A V 4 3 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70
VVR040 7,5 A V 4 3 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVA920 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U 0 0 0 0 200

VVA910 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.
VVA920 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Valfria kurser - W

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 3 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
AAM010 7,5 G2 3 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 12 18 0 0 30
GEMA15 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
VVRF05 7,5 G2 3 3 - E Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära X Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid. KS KE U W 10 10 50 30 100
MVK061 6 A 4 3 - E2 Energianvändning KS KE U W
VVRF01 7,5 G2 4 3 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W
KET040 7,5 G2 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W
TEK035 15 A 4 4 X E1 Limnologi KS KE U W
VVR140 7,5 A 4 4 X E Rurala vatten KS KE U W
KAT051 7,5 A 4 4 - S Separationsprocesser, fortsättningskurs KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
VVR176 7,5 A 4 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
FMI055 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIN05 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W
FMI090 15 G2 4 3 - S Miljövård, avfallshantering KS KE U W
VVA030 15 A 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
KET010 7,5 A 4 4 X E1 Energi och miljö KS KE U W
MVK071 6 A 4 3 - E2 Energiförsörjning KS KE U W
MVKN10 5 A 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
KTE061 7,5 A 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
AAMF15 4 G2 4 4 - S Miljövårdspsykologi KS KE U W
TEK045 15 A 4 4 - S Naturvård KS KE U W
VTG070 15 A 4 4 X E Grundvatten och miljö KS KE U W
TEK095 15 A 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
KBT080 7,5 G2 4 4 X E Miljöbioteknik KS KE U W
KETN01 7,5 A 4 4 X E1 Processimulering KS KE U W
KTE131 7,5 G2 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
FMAF10 5 G2 4 4 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
VVR170 7,5 A 4 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 12 12 0 2 70
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
VVR090 7,5 A 4 3 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70
FKF100 7,5 A 4 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W 18 4 3 1 74
FMI085 15 A 4 4 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 18 42 0 2 138
KET050 15 A 4 4 - S Projektering KS KE U W 0 56 0 0 100
FMA062 7,5 G2 4 1 - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58
KTE190 7,5 G2 4 3 X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
TEK105 15 A 4 4 - S Biologisk miljöövervakning KS KE U W 84 116 0 0 200
EXTF01 7,5 G2 4 3 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 34 0 0 150
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178
VVR040 7,5 A 4 4 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
VVRF05 Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära: Undervisningen äger huvudsakligen rum utanför ordinarie terminstid.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två ggr 2009/2010
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - W

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i W-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U
TEK920 30 Examensarbete i ekologi U
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi U
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära U
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik U