lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - RH-programmet

Riskhantering  09/10 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK070 7,5 G2 O 4 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W 30 20 0 0 150
MAM090 7,5 A O 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
EXTN60 7,5 A O 4 4 - S Olycks- och miljörisker i ett samhällsekonomiskt perspektiv KS KE U W 44 12 0 0 120
VBR171 7,5 A O 4 4 - S Riskhanteringsprocessen KS KE U W 40 12 8 0 140
VBR180 15 A O 3 3 - S Riskanalysmetoder X Ges nästa gång hösten 2010 KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

VBR180 Riskanalysmetoder: Ges nästa gång hösten 2010

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
KET040 7,5 G2 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W 34 16 0 5 140
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U 24 10 0 40 46
GEMA30 4,5 G1 4 3 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 4 3 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 4 3 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMI055 7,5 A 4 4 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 82 10 6 0 0 84
VBR225 15 G2 4 4 - S Olycks- och krishantering KS KE U W 20 10 0 40 130 20 10 0 40 130
VBR110 7,5 A 4 3 - S Samhällsplanering KS KE U W 20 10 0 50 20 10 10 0 60 20
GEMA10 7,5 G1 4 3 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 3 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
GEMA25 7,5 G1 4 3 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
KET010 7,5 A 4 4 X E1 Energi och miljö KS KE U W 32 22 42 0 100
TEK090 7,5 A 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
MTT045 7,5 A 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U 40 18 12 10 120
KTE061 7,5 A 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 28 20 40 6 56
FMS155 7,5 A 4 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 2 100
TEK095 15 A 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VBR230 9 G1 4 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U W 32 10 6 0 192
KTE131 7,5 G2 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W 16 56 0 0 70
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 4 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 4 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 4 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 3 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FMIF05 12 G2 4 3 - S Miljö och management KS KE U W 70 0 0 6 175 0 0 6 0 100
FMI085 15 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 24 23 0 1 152 18 42 0 2 138
VBR200 7,5 G2 4 3 X E Simulering av rumsbrand (CFD) X Tentamenstid meddelas av kursledaren KS KE U W 10 4 0 0 86 10 4 0 0 86
GEMA15 7,5 G1 4 3 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FKFF01 4 G2 4 4 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
KTE190 7,5 G2 4 3 X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
FRT110 6 G2 4 3 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
VBR200 Simulering av rumsbrand (CFD): Tentamenstid meddelas av kursledaren

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
VBR920 30 Examensarbete i riskhantering U