lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - PI-programmet

Teknisk matematik  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 8 8 0 14 48
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 10 10 0 0 20
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 24 16 0 0 27
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W
FRT130 3 G2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W 0 0 0 10 40
FMA023 3 A - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 4 6 70

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETEF01 7 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
EITF15 6 G2 - S Signalbehandling - teori och tillämpningar KS KE U W
FMA120 6 A - S Matristeori KS KE U W
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMIF10 6 G2 - S Miljösystemanalys och hållbar utveckling KS KE U W
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs X kursen startar under senare del av vårterminen KS KE U W
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMNN15 4 A X E1 Multigridmetoder för differentialekvationer KS KE U
EDAF15 5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100

TEK290 Biologisk översiktskurs: kursen startar under senare del av vårterminen

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMSN01 7,5 A V 4 3 X E1 Statistisk genetik KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
FMAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
GEMA55 6 G1 V 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL105 4,5 G1 V 3 2 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FHL064 7,5 G2 O 4 3 X E2 Finita elementmetoden X Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen KS KE U W 32 28 0 0 140
FHLF01 6 G2 O 4 3 - S Finita elementmetoden X Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen KS KE U W 32 28 0 0 140
FMN135 7,5 A V 4 4 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN01 7,5 A V 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
KTE061 7,5 A V 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FFFF01 7,5 G2 V 4 4 - S Elektroniska material KS KE U W
FMN110 7,5 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSM045 7,5 A V 4 4 - E2 Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

FHL064 Finita elementmetoden: Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen
FHLF01 Finita elementmetoden: Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 O 4 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
EXTF50 X Kursen ges två gånger 2009/2010.
TEK103 7,5 A V 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
MIO012 6 G1 V 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MTTF01 5 G2 V 4 3 - S Logistik KS KE U
MIO012 6 G1 V 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 1 60
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
FRTN20 7,5 A V 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120

EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger 2009/2010.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
VVR140 7,5 A V 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
VBR180 15 A V 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 4 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två ggr 2009/2010 KS KE U W 18 4 3 1 74
EXTN15 7,5 A V 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120

FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två ggr 2009/2010

Specialisering sbs - Signaler, bilder och system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
EDAN05 7,5 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EIT020 9 G2 V 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
EIT080 7,5 G2 V 4 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112

Valfria kurser - PI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
FMA115 6 A 2 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
FHL105 4,5 G1 3 2 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA130 6 A 3 3 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
FMN135 7,5 A 4 4 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
EDAN05 7,5 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 4 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 4 X E Biomekanik KS KE U W
EDA150 3 G1 4 3 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A 4 4 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
TEK103 7,5 A 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 4 X S Kodningsteknik KS KE U W
FMEN20 8 A 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik X Ersätter FMEF01. KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
VVR140 7,5 A 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 2 - S Svenska för tekniker KS KE U W
KFK080 7,5 G1 4 3 - S Termodynamik KS KE U W
EIT020 9 G2 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W
VBR180 15 A 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W
MMT150 7,5 G2 4 4 X E1 Robotteknik KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 2 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 2 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETE100 6 A 4 3 X E Antennteknik KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
TEK110 7,5 A 4 4 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 4 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
EDA120 6 G2 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
KTE061 7,5 A 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
TEK210 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 4 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
TEK145 7,5 A 4 4 X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W
ETEN01 7,5 A 4 4 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
EDA075 7,5 A 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMSN01 7,5 A 4 3 X E1 Statistisk genetik KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 4 X E1 Teknisk akustik KS KE U W
TEK275 7,5 A 4 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
MVK140 7,5 A 4 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
EDA260 6 G2 4 4 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
TEK292 7,5 A 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
EDA150 3 G1 4 3 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
EDAN01 7,5 A 4 4 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EIT070 6 G2 4 3 - S Datorteknik KS KE U W
FFFF01 7,5 G2 4 4 - S Elektroniska material KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 3 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
TEK137 7,5 A 4 3 - E1 Mikroekonomisk teori - allmän jämvikt KS KE U W
FMN110 7,5 A 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W
KETN01 7,5 A 4 3 X E1 Processimulering KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
MMV211 7,5 G2 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 4 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
VSM045 7,5 A 4 4 - E2 Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMAN01 7,5 A 4 3 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 2 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 2 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 4 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 1 60
GEMA15 7,5 G1 4 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
VTA060 9 G2 4 4 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EDAF05 5 G2 4 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDA116 3 A 4 3 - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W 4 0 0 6 70
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
FHL064 7,5 G2 4 3 X E2 Finita elementmetoden X Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen KS KE U W 32 28 0 0 140
FHLF01 6 G2 4 3 - S Finita elementmetoden X Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen KS KE U W 32 28 0 0 140
EXTN15 7,5 A 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
KII010 7,5 G2 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMI070 7,5 A 4 1 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
KFK090 7,5 G2 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
VSM032 6 A 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETIF01 6 G2 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 4 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi X Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMEN20 Kontinuumsmekanik: Ersätter FMEF01.
EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger 2009/2010.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
FHL064 Finita elementmetoden: Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen
FHLF01 Finita elementmetoden: Bara en av kurserna FHLF01 och FHL064 kan räknas i examen
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EDA046 Spelmotorteknologi: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.

Examensarbeten - PI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i PI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U