lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - N-programmet

Teknisk nanovetenskap  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W 32 14 14 0 80 32 18 12 0 100
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W 36 6 16 4 62 0 0 0 24 38
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 34 42 0 0 81 0 0 0 0 0 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W 18 38 10 0 114
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 34 0 28 0 60 14 0 14 0 55
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 42 20 12 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W 55 30 25 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 36 21 6 160
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi KS KE U 40 20 20 0 120
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W 34 18 10 0 100
EXTF20 7,5 G2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W 34 30 12 0 124
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 34 28 0 0 130
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 56 14 0 0 90

EXTF20 Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS086 7,5 G2 - S Matematisk statistik KS KE U W 28 22 18 1 120
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W 56 10 0 0 100
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W 14 14 20 0 120
FAFF05 15 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W 36 2 0 8 114 0 0 0 8 152
FAFF15 7,5 G2 - S Hållbar utveckling med nanoperspektiv KS KE U 20 32 0 10 80

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF15 15 G2 O 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 14 68 24 0 294
EXTF15 X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. 14 68 24 0 294
EXTN40 15 A V 4 3 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 50 70 220
EXTN65 15 A V 4 3 - E2 Neurobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 21 45 24 0 300
TEK287 15 G2 V 4 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
EXTN45 15 A V 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
EXTF10 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 70 21 36 0 273
EXTN30 15 A V 4 3 - E Sinnesbiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 31 25 32 0 312
EXTN40 15 A V 4 3 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 50 70 220
EXTN50 15 A V 4 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 18 27 72 0 283
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
TEK287 15 G2 V 4 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
EXTN45 15 A V 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220

EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen.
TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.

Specialisering nel - Nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF245 4,5 G2 V 3 3 - S Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FMA021 7,5 A V 3 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FFF160 7,5 A O 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
ETI130 6 A V 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
FFF115 7,5 A V 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI032 9 A V 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
ETI290 6 A V 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 V 2 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
FAF245 4,5 G2 V 3 3 - S Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FMA021 7,5 A V 3 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FFF042 7,5 A O 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF115 7,5 A V 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
EEMN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A V 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering nm - Nanomaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 V 2 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
KOO045 7,5 A O 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W 42 28 0 0 100
KAKF01 9 G2 V 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W 32 14 24 1 150
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FKMN10 7,5 A V 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial KS KE U W 42 14 20 10 70
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
KOO065 7,5 A V 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W 0 0 70 0 80
KFK025 7,5 G2 V 4 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W 26 8 12 60 100
FFFN05 7,5 A V 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 14 0 0 172
KPO010 7,5 A V 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W 20 8 42 2 120
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
KAT080 7,5 A V 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
GEMA10 7,5 G1 2 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 2 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 6 0 0 0 80
FHL055 7,5 G1 2 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 2 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 2 2 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 2 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
GEMA15 7,5 G1 2 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
EXTF25 3 G2 2 2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg, projekt KS KE U W 4 0 0 20 56
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 50 12 4 1 94
FAF245 4,5 G2 3 3 - S Kvantteori KS KE U 16 16 0 0 88
FMAF01 7 G2 3 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
GEMA05 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 3 3 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 3 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMF01 7,5 G2 3 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
FMA085 4,5 G1 3 3 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 10 10 0 0 10 6 4 0 0 6 0 0 0 0 0 8 8 0 14 48
ESS040 6 G2 3 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 50 12 4 1 94
FMAF05 7 G2 3 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
ESSF01 8 G2 3 3 - S Analog elektronik KS KE U W 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EDA216 7,5 G2 3 3 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
KOK032 7,5 G2 3 3 X E1 Miljökemi KS KE U W 54 28 0 0 80
MAMF20 7,5 G2 3 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
GEMA40 7,5 G1 3 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA60 7,5 G1 3 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
FMA021 7,5 A 3 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
KII010 7,5 G2 3 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMA023 3 A 3 3 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
KAKF01 9 G2 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W 32 14 24 1 150
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
KBT050 7,5 G2 4 3 X E Bioanalys KS KE U W 30 0 50 0 80
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W 0 28 12 60 85
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 28 14 8 0 70
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
EXTF15 15 G2 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 14 68 24 0 294
EXTN40 15 A 4 3 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 50 70 220
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 22 12 0 0 166
KOK085 7,5 G2 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W 28 20 0 0 100
KOO045 7,5 A 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W 42 28 0 0 100
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W 42 0 28 0 90
EXTN01 15 A 4 3 - E2 Mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 55 30 50 80 185
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
EXTN35 15 A 4 3 - E2 Molekylärgenetik i eukaryota organismer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR49) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 60 30 90 40 180
EXTN65 15 A 4 3 - E2 Neurobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 21 45 24 0 300
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
KTE080 7,5 A 4 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W 26 10 34 0 120
ETI031 6 G2 4 3 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W 40 0 0 10 150
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
FAFN20 15 A 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
TEK287 15 G2 4 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
EXTN45 15 A 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 10 130
EXTF10 15 G2 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 70 21 36 0 273
FFF115 7,5 A 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
FKMN10 7,5 A 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial KS KE U W 42 14 20 10 70
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
KOO065 7,5 A 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W 0 0 70 0 80
EXTN55 15 A 4 3 - E2 Molekylär mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR19) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 50 50 0 0 300
FAFF20 7,5 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
EXTN30 15 A 4 3 - E Sinnesbiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 31 25 32 0 312
KFK025 7,5 G2 4 3 X E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W 26 8 12 60 100
ETI032 9 A 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
EXTF15 15 G2 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 14 68 24 0 294
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
EXTN40 15 A 4 3 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 50 70 220
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U 14 0 21 0 120
FFFN05 7,5 A 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 14 0 0 172
KPO010 7,5 A 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W 20 8 42 2 120
EXTN50 15 A 4 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 18 27 72 0 283
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
TEK265 15 A 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
GEMA45 3 G1 4 3 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
EIE070 7,5 G2 4 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 2 50 16 4 0 8 50
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
ETI290 6 A 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
TEK287 15 G2 4 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
EXTN45 15 A 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
FHL064 7,5 G2 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
KIM015 7,5 A 4 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W 34 18 45 0 105
FMFN05 7,5 A 4 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
ETS075 4,5 G2 4 3 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
EEMN01 7,5 A 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
KFK090 7,5 G2 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
KAT080 7,5 A 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90
FAF085 7,5 A 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN01 Mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN35 Molekylärgenetik i eukaryota organismer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR49) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN65 Neurobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR58) och följer inte läsperiodsindelningen.
FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN55 Molekylär mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR19) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi U
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik U
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
PHYM01 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi U
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi U
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi U
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik U
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi U
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi U
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi U