lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - MSOC-programmet

Masterutbildning i system på chips  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI063 6 A X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT120 7,5 G2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
ETI220 6 A X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETIN01 12 A X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W

Valfria kurser - MSOC

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A 2 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
EDA385 7,5 A 2 1 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W
FFF110 7,5 G2 2 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETI031 6 G2 2 1 X E Radio KS KE U W
EIT090 9 G2 2 1 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETI180 6 A 2 1 X E DSP-design KS KE U W
FFF042 7,5 A 2 1 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF115 7,5 A 2 1 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI085 6 A 2 1 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
ETI032 9 A 2 1 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI121 6 A 2 1 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
ETI135 4,5 A 2 1 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
ETI170 6 A 2 1 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
ETI290 6 A 2 1 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
ETIN05 6 A 2 1 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W 24 2 16 0 118
EEMN01 7,5 A 2 1 X E2 Mikrosensorer KS KE U W 14 0 28 60 108
FFF160 7,5 A 2 1 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A 2 1 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
ETI041 6 A 2 1 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
ETI051 6 A 2 1 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100