lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - MFOT-programmet

Masterutbildning i fotonik  09/10 

Årskurs 1 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETI031 6 G2 X E Radio KS KE U W
ETE100 6 A X E Antennteknik KS KE U W
FAFN01 7,5 A X E Lasrar KS KE U W
ETEN01 7,5 A X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 X E Multispektral avbildning KS KE U W
ETT055 9 A X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
FAF095 7,5 A X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FBR024 7,5 A X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FAFN10 7,5 A X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
EIT080 7,5 G2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FAF150 7,5 A X E Medicinsk optik KS KE U W 24 15 10 70 80

Valfria kurser - MFOT

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A 2 1 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
EDI042 7,5 A 2 1 X S Kodningsteknik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 2 1 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W