lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - M-programmet

Maskinteknik  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W 28 36 0 0 65
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W 8 10 8 10 40 8 8 6 8 40
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 34 42 0 0 81 42 28 0 0 81 42 28 0 0 81
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W 48 28 6 0 118 10 0 10 0 20
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 60 12 4 1 164
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U 24 10 0 40 46
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W 42 14 12 0 92
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W 18 6 6 0 30 14 0 14 0 65
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W 32 36 0 0 88 26 46 6 0 60
FMEA25 7 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W 42 28 6 1 85
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W 56 14 12 0 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 42 35 2 0 137 42 35 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U 42 28 0 0 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W 32 18 4 0 40 32 20 8 1 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling X Tidigare MVK340, Energi och miljö. KS KE U W 18 15 0 5 42 18 15 0 5 42
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U 28 14 0 0 56
MMKF01 5 G2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 42
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 28 28 4 0 120

MVKF01 Energi och miljö i hållbar utveckling: Tidigare MVK340, Energi och miljö.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAMF15 6 G2 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W 30 14 0 14 120
MVK093 6 G2 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
MMT160 7,5 G2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
FHL064 7,5 G2 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
FMNF01 7,5 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 16 80
FMAF15 7,5 G2 - S Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer KS KE U W 42 21 4 0 150
MME080 7,5 A X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80
MMV031 7,5 G2 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK061 6 A V 4 3 - E2 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 0 0 70
GEMF01 7,5 G2 V 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
EIE030 6 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 7 100
MVK071 6 A V 4 3 - E2 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVKN10 5 A V 4 3 X S Energitransporter KS KE U W 14 4 4 10 88
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MVK093 6 G2 V 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK120 7,5 A V 4 3 - E2 Projekt – energihushållning KS KE U W 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A V 4 3 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MVK106 6 A V 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK170 6 G2 V 4 3 - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 28 28 0 0 85
MMV031 7,5 G2 V 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
MVK093 6 G2 V 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W 28 28 20 0 55
MIE100 7,5 A V 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W 28 28 0 16 128
FKMN15 7,5 A V 4 3 - S Lätta material X Ersätter MMT175 Kompositteknik. KS KE U W 42 28 4 0 70
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
MMT195 7,5 A V 4 3 - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 20 8 6 10 51 12 10 8 20 50
MVK106 6 A V 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140

FKMN15 Lätta material: Ersätter MMT175 Kompositteknik.

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 0 0 70
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
MAM242 7,5 G2 V 4 4 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
FKMN10 7,5 A V 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial X Ersätter FKM031. KS KE U W 42 14 20 10 70
MVK140 7,5 A V 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering X Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik. KS KE U W 24 34 4 0 120
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MMV025 7,5 G2 V 4 3 - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W 22 34 10 34 100
MVK135 7,5 A V 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W 20 10 0 8 65
FBR012 7,5 G2 V 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A V 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75
MMV031 7,5 G2 V 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106

FKMN10 Högtemperaturmaterial: Ersätter FKM031.
MVK140 Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF20 7,5 G2 V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling X Ersätter MTTF15, med samma namn. KS KE U W 40 28 20 0 112
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U 26 14 0 0 80
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U 28 8 0 0 84
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 2 102
MTTN10 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTT215 7,5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90
MTT045 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U 40 18 12 10 120
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W 42 0 0 1 78
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 1 110
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
MTT240 7,5 A V 4 3 - E Logistik i försörjningskedjor KS KE U 20 0 0 80 100
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem X Ges även hösten 2010. KS KE U W 38 18 12 0 130

MTTF20 Förpackningsteknik och utveckling: Ersätter MTTF15, med samma namn.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MMT045 Tillverkningssystem: Ges även hösten 2010.

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MIE041 9 G2 V 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
EIE015 12 A V 4 3 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 0 80 24 28 12 0 100
EIEN05 5 A V 4 3 X E2 Mekatronik, industriell produktplanering X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. KS KE U W 0 0 0 10 70 0 0 0 10 50
EDA040 6 G2 V 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
MMKN05 5 A V 4 3 - E2 Konstruktionsteknik X Ersätter MMK095. KS KE U W 20 35 4 8 60
FKMN15 7,5 A V 4 3 - S Lätta material X Ersätter MMT175 Kompositteknik. KS KE U W 42 28 4 0 70
MMT200 7,5 A V 4 3 X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 14 0 10 15 60 8 0 10 15 60
EIE070 7,5 G2 V 4 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 2 50 16 4 0 8 50
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112

MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN05 Mekatronik, industriell produktplanering: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK.
MMKN05 Konstruktionsteknik: Ersätter MMK095.
FKMN15 Lätta material: Ersätter MMT175 Kompositteknik.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering mo - Teknisk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHLN05 7,5 A V 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FMEN20 8 A V 4 4 X E2 Kontinuumsmekanik X Ersätter FMEF01. KS KE U W 42 14 0 2 152
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
VSM051 6 A V 4 3 - E2 Strukturdynamik KS KE U W 19 12 6 0 120
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
FHL090 7,5 A V 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140

FMEN20 Kontinuumsmekanik: Ersätter FMEF01.

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W 42 28 20 0 120
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 2 102
MMT150 7,5 G2 V 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W 16 14 0 6 60 12 14 4 12 60
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W 42 0 0 1 78
FKMN15 7,5 A V 4 3 - S Lätta material X Ersätter MMT175 Kompositteknik. KS KE U W 42 28 4 0 70
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 1 110
MMT015 7,5 A V 4 3 - S Material- och metodval KS KE U W 12 24 0 2 60 0 14 0 10 75
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem X Ges även hösten 2010. KS KE U W 38 18 12 0 130

FKMN15 Lätta material: Ersätter MMT175 Kompositteknik.
MMT045 Tillverkningssystem: Ges även hösten 2010.

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MTTF20 7,5 G2 V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling X Ersätter MTTF15, med samma namn. KS KE U W 40 28 20 0 112
MMK145 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W 14 28 0 0 42
MMKN05 5 A V 4 3 - E2 Konstruktionsteknik X Ersätter MMK095. KS KE U W 20 35 4 8 60
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
MMK050 6 G2 V 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W 28 20 4 0 80
FHLN01 7,5 A V 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W 28 28 0 0 100
MMK040 9 G2 V 4 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45 14 0 0 28 45
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMK121 4,5 G2 V 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MME080 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80

MTTF20 Förpackningsteknik och utveckling: Ersätter MTTF15, med samma namn.
MMKN05 Konstruktionsteknik: Ersätter MMK095.

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 3 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i avkortad CIM. KS KE U W 0 0 12 1 50
FHLN05 7,5 A 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EDA150 3 G1 4 3 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
MMK140 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
MVK061 6 A 4 3 - E2 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
VSMN01 2 A 4 4 - E2 Examensarbetesmetodik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 18 7 0 0 25
MTTF20 7,5 G2 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling X Ersätter MTTF15, med samma namn. KS KE U W 40 28 20 0 112
MTTF05 5 G2 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U 26 14 0 0 80
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 22 12 0 0 166
FMEN20 8 A 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik X Ersätter FMEF01. KS KE U W 42 14 0 2 152
MIO310 6 G2 4 3 - S Optimering och simulering KS KE U W 40 14 20 1 66
FKMN01 7,5 A 4 3 X E1 Polymera material KS KE U W 42 14 16 10 70
MTTN05 5 A 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U 28 8 0 0 84
MMT031 7,5 A 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W 42 28 20 0 120
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
MMTN01 7,5 A 4 3 - S Projekt – Industriell produktion KS KE U W 0 0 0 40 160
MIO240 6 A 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 2 102
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 2 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W 12 24 0 24 140
MVK026 6 G2 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W 28 28 0 0 70
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MAMA05 10 G1 4 3 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W 18 4 8 34 110 4 12 0 2 74
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
MMK080 4,5 G1 4 3 X E Form och färg KS KE U W 10 25 0 0 25 6 29 0 0 29
GEMA05 7,5 G1 4 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 4 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
MIE041 9 G2 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 14 26 12 7 40 0 10 0 18 100
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
ETI125 4,5 G1 4 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EIE015 12 A 4 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 0 80 24 28 12 0 100
MAM041 7,5 G2 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W 32 5 0 12 50 0 0 0 20 80
EIEN05 5 A 4 3 X E2 Mekatronik, industriell produktplanering X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. KS KE U W 0 0 0 10 70 0 0 0 10 50
MMV042 9 A 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W 22 16 30 0 50 16 20 35 0 50
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
MMT155 7,5 A 4 3 X E1 Projekt – robotteknik KS KE U W 0 0 0 36 65 0 0 0 36 65
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
MMT150 7,5 G2 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W 16 14 0 6 60 12 14 4 12 60
MTTN10 7,5 A 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
GEMA10 7,5 G1 4 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 2 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
GEMA25 7,5 G1 4 2 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
MMK101 15 A 4 3 X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W 0 0 0 42 50 4 0 0 42 50 0 0 0 28 50 0 0 0 28 60
MVKN05 7,5 A 4 3 - S Projekt - formula student KS KE U W 0 0 0 13 40 0 0 0 13 40 0 0 0 12 35 0 0 0 12 35
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W 38 12 14 0 125
MMK145 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W 14 28 0 0 42
EIE030 6 A 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 7 100
MVK071 6 A 4 3 - E2 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MVKN10 5 A 4 3 X S Energitransporter KS KE U W 14 4 4 10 88
EXTF45 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi X Ersätter MIO140. KS KE U W 32 10 6 0 110
FHL066 7,5 A 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W 28 28 0 0 144
MTT215 7,5 G2 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90
INN005 7,5 G2 4 3 X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W 14 21 0 0 165
FKMN10 7,5 A 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial X Ersätter FKM031. KS KE U W 42 14 20 10 70
MTT045 7,5 A 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U 40 18 12 10 120
MMKN05 5 A 4 3 - E2 Konstruktionsteknik X Ersätter MMK095. KS KE U W 20 35 4 8 60
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
MME070 7,5 A 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
MVK140 7,5 A 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering X Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik. KS KE U W 24 34 4 0 120
FKM090 7,5 A 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
MVK051 7,5 A 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W 14 14 0 0 32 14 14 0 0 32
MIOF01 9 G2 4 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W 42 14 0 0 74 42 14 0 2 64
MIO150 6 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W 32 18 0 1 110
MAM026 4,5 G1 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
EDA150 3 G1 4 3 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
MMKN01 7,5 A 4 4 X E1 Digitala fabriker KS KE U W 18 14 28 12 120
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
MIE100 7,5 A 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W 28 28 0 16 128
MMK050 6 G2 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W 28 20 4 0 80
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIO060 4,5 G2 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W 42 0 0 1 78
FKMN15 7,5 A 4 3 - S Lätta material X Ersätter MMT175 Kompositteknik. KS KE U W 42 28 4 0 70
FMN110 7,5 A 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W 28 28 28 30 80
MIO051 6 A 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 1 110
EDAA01 7,5 G1 4 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 28 10 12 0 150
MVK115 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 0 0 0 0 200
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FKM065 7,5 A 4 3 X S Projekt - materialteknik KS KE U W 0 0 0 0 200
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
MMV025 7,5 G2 4 3 - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W 22 34 10 34 100
VSM051 6 A 4 3 - E2 Strukturdynamik KS KE U W 19 12 6 0 120
VSMN10 7,5 A 4 3 X E2 Strukturdynamiska beräkningar KS KE U W 23 15 8 0 100
VSMF05 7,5 G2 4 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W 16 26 4 0 114
MIO090 6 A 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W 42 12 0 3 104
FMAF10 5 G2 4 3 - S Tillämpad matematik - Linjära system KS KE U W 28 14 4 0 58
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W 20 10 0 8 65
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
MAMF20 7,5 G2 4 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
MMK070 7,5 G2 4 3 X E Design i företag KS KE U W 14 28 0 0 42 14 28 0 0 42
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
MMK126 7,5 G2 4 3 X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W 14 28 0 0 40 14 28 0 0 40
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 2 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
MMT200 7,5 A 4 3 X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 14 0 10 15 60 8 0 10 15 60
FMA021 7,5 A 4 3 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
MMT195 7,5 A 4 4 - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 20 8 6 10 51 12 10 8 20 50
MMT015 7,5 A 4 3 - S Material- och metodval KS KE U W 12 24 0 2 60 0 14 0 10 75
GEMA55 6 G1 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIE070 7,5 G2 4 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 2 50 16 4 0 8 50
EIEN01 10 A 4 3 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning X Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK. KS KE U W 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
MVK120 7,5 A 4 3 - E2 Projekt – energihushållning KS KE U W 14 28 0 30 28 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A 4 3 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 14 35 0 0 40 14 35 0 0 40
MTTN15 7,5 A 4 4 - E2 Projektkurs logistik X Ersätter MTT070 och MTT095. KS KE U 14 0 4 6 80 4 0 8 8 76
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
GEMA15 7,5 G1 4 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
MIO331 9 A 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W 42 14 6 0 38 0 12 0 5 78
MMK040 9 G2 4 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45 14 0 0 28 45
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MVK106 6 A 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
MMK121 4,5 G2 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
MMKN10 7,5 A 4 3 X E2 Design för X KS KE U W 20 35 0 21 65
MAM085 7,5 G2 4 3 - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
VSMN01 2 A 4 4 - E2 Examensarbetesmetodik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 18 7 0 0 25
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
FBR012 7,5 G2 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
MIO015 6 A 4 4 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 4 104
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
MTTN20 7,5 A 4 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U 42 0 36 6 120
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178
MAMF05 7,5 G2 4 1 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
MTT240 7,5 A 4 3 - E Logistik i försörjningskedjor KS KE U 20 0 0 80 100
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
VSM032 6 A 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FMEN05 7,5 A 4 4 - S Projekt - mekanik KS KE U W 42 14 0 2 142
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
MMT220 7,5 A 4 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 12 100
MIO035 6 A 4 4 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W 28 28 0 1 104
MVK150 6 A 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK170 6 G2 4 3 - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 28 28 0 0 85
MMT045 7,5 A 4 3 - S Tillverkningssystem X Ges även hösten 2010. KS KE U W 38 18 12 0 130
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIM.
EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
VSMN01 Examensarbetesmetodik: Kursen ges två gånger per läsår.
MTTF20 Förpackningsteknik och utveckling: Ersätter MTTF15, med samma namn.
FMEN20 Kontinuumsmekanik: Ersätter FMEF01.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
FHL025 Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIEN05 Mekatronik, industriell produktplanering: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EXTF45 Finansiell ekonomi: Ersätter MIO140.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Ersätter FKM031.
MMKN05 Konstruktionsteknik: Ersätter MMK095.
MVK140 Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik.
FKMN15 Lätta material: Ersätter MMT175 Kompositteknik.
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EIEN01 Mekatronik, industriell produktframtagning: Ersätter delvis EIE075 Mekatronik, FK.
MTTN15 Projektkurs logistik: Ersätter MTT070 och MTT095.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
MMT045 Tillverkningssystem: Ges även hösten 2010.

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U
MME820 30 Examensarbete i maskinelement U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
MMT920 30 Examensarbete i robotteknik U
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U