lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - ID-programmet

Industridesign  09/10 

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
AFO632 6 A X E Teoretisk och tillämpad estetik KS KE U
IDE110 12 A X E Industridesignprojekt III KS KE U W
MMT100 7,5 G2 X E Material- och produktionsteknik KS KE U W
TEK075 4,5 G2 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U
IDE100 30 G2 - E2 Yrkespraktik KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 2 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 278 h (45-minuterspass)

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
TEK065 6 A X E Design Management och framtidsfrågor KS KE U
IDE081 4,5 A X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W

Valfria kurser - ID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
GEMA30 4,5 G1 4 4 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 4 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 4 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 4 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 4 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 4 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 4 - S Tyska för tekniker KS KE U W
IDEA65 5 G1 4 4 - E2 Design; om, för och med trender KS KE U W
IDE175 4,5 G2 4 3 - E 3 D - Modellering II KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 4 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 20 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 30 h (45-minuterspass)
IDE025 4,5 G1 4 4 - E2 Glasdesign KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 33 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 25 h (45-minuterspass)
GEMA60 7,5 G1 4 4 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 1 Föreläsningar: 25 h (45-minuterspass)
Övningar: 0 h
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 75 h (45-minuterspass)
GEMA15 7,5 G1 4 4 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 1 Föreläsningar: 0 h
Övningar: 26 h (45-minuterspass)
Laborationer: 0 h
Handledd projekttid: 0 h
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
IDE120 19,5 A 5 5 X E Industridesignprojekt IV KS KE U W
IDEN01 19,5 A 5 5 - E STAR Design KS KE U W

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.

Examensarbeten - ID

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i ID-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAHM05 30 Examensarbete i arkitektur U
EXTM01 30 Examensarbete i design management U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
IDEM01 30 Examensarbete i industridesign U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U