lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - I-programmet

Industriell ekonomi  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
MTTF01 5 G2 - S Logistik KS KE U
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 1 96
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 1 34

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMTA05 6 G1 - S Industriella produktionssystem KS KE U W
MIO310 6 G2 - S Optimering och simulering KS KE U W
FMIF01 6 G2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W
EXTF45 6 G2 - S Finansiell ekonomi X Ersätter MIO140. KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W

EXTF45 Finansiell ekonomi: Ersätter MIO140.

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK071 6 A - E2 Energiförsörjning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FHLA01 6 G1 - S Hållfasthetslära, allmän kurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
FMA051 6 A X E1 Optimering X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. KS KE U W
FKMA01 6 G1 - S Materialteknik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs X Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W
EITF10 11 G2 X S Digitala projekt X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 0 0 0 20 180
FMI040 7,5 A - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 12 6 0 0 50
FMIN05 7,5 A - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 18 4 3 1 74
MMK040 9 G2 X E2 Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 14 0 0 28 45
FBR012 7,5 G2 X E1 Grundläggande förbränning X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 24 8 8 60 100
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 10 10 0 0 115
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 56 12 28 0 60
FMS045 6 G2 - S Stationära stokastiska processer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 28 28 4 0 80
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 0 0 4 6 70
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 42 28 10 0 110

MVK071 Energiförsörjning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FHLA01 Hållfasthetslära, allmän kurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMA051 Optimering: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
EIT070 Datorteknik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07.
FKMA01 Materialteknik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs: Kursen är obligatorisk i teknikprofilerna Matematisk modellering och System och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
EITF10 Digitala projekt: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMI040 Energisystemanalys: Förnybara energikällor: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
MMK040 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FBR012 Grundläggande förbränning: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Energi- och miljötteknik för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen System- och programvaruutveckling för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMN050 Numerisk analys: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
FMS047 Stationära stokastiska processer, projektdel: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.
MMT012 Tillverkningsmetoder: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO150 6 A O 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
MIO090 6 A O 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U
INN005 7,5 G2 V 4 3 X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W
MAM026 4,5 G1 V 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W
TEK140 7,5 G2 V 4 3 X E Industriell organisation KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W
GEMA40 7,5 G1 V 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
MIO015 6 A V 4 3 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 4 104
MTT240 7,5 A V 4 3 - E Logistik i försörjningskedjor KS KE U 20 0 0 80 100
MIO035 6 A V 4 3 - S Tillämpad affärsanalys KS KE U W 28 28 0 1 104

Specialisering fi - Finansiering och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK103 7,5 A O 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
TEK180 7,5 A O 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
TEK110 7,5 A V 4 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 1 60
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMS045 6 G2 V 4 3 - S Stationära stokastiska processer X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 28 28 4 0 80

FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Matematisk modellering för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Specialisering ip - Integrerade programvarusystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS032 7,5 G2 O 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
EDA061 4,5 G2 V 4 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EDA260 6 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
MIO150 6 A V 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 4 X E1 Programvarutestning KS KE U W
MIO090 6 A V 4 3 - S Teknologistrategier KS KE U W
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MIO015 6 A V 4 3 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 4 104
ETS061 7,5 A V 4 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF20 7,5 G2 V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling X Ersätter MTTF15, med samma namn. KS KE U W
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MTTN10 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W
MTT215 7,5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W
MTTN15 7,5 A V 4 4 - E2 Projektkurs logistik X Ersätter MTT070 och MTT095. KS KE U 4 0 8 8 76
MIO331 9 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden KS KE U W 0 12 0 5 78
MTTN20 7,5 A V 4 3 X E Informationssystem för logistik och försörjningskedjor KS KE U 42 0 36 6 120
MTT240 7,5 A V 4 3 - E Logistik i försörjningskedjor KS KE U 20 0 0 80 100

MTTF20 Förpackningsteknik och utveckling: Ersätter MTTF15, med samma namn.
MTTN15 Projektkurs logistik: Ersätter MTT070 och MTT095.

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MMT150 7,5 G2 V 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 V 4 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 0 0 0 30 65
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMT045 7,5 A V 4 3 - S Tillverkningssystem X Ges även hösten 2010. KS KE U W 38 18 12 0 130

MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
MMT045 Tillverkningssystem: Ges även hösten 2010.

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MTTF20 7,5 G2 V 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling X Ersätter MTTF15, med samma namn. KS KE U W
MMK145 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
MMKN05 5 A V 4 3 - E2 Konstruktionsteknik X Ersätter MMK095. KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FKMN15 7,5 A V 4 4 - S Lätta material X Ersätter MMT175 Kompositteknik. KS KE U W
MMK040 9 G2 V 4 3 X E2 Utvecklingsmetodik X Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet. KS KE U W 14 0 0 28 45
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMK121 4,5 G2 V 4 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 10 40 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140

MTTF20 Förpackningsteknik och utveckling: Ersätter MTTF15, med samma namn.
MMKN05 Konstruktionsteknik: Ersätter MMK095.
FKMN15 Lätta material: Ersätter MMT175 Kompositteknik.
MMK040 Utvecklingsmetodik: Kursen är obligatorisk i teknikprofilen Industriell produktframtagning för antagna H07. Kursen är också valfri på programmet.

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM120 7,5 G2 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W
EXTN05 7,5 A 4 3 X E Avancerad ekonometri KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
MVK061 6 A 4 3 - E2 Energianvändning KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FMEN20 8 A 4 4 X E2 Kontinuumsmekanik X Ersätter FMEF01. KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
EXTF40 7,5 G2 4 4 - S Optionsteori KS KE U W
FKMN01 7,5 A 4 4 X E1 Polymera material KS KE U W
EXTF35 7,5 G2 4 4 - S Portföljvalsteori KS KE U W
MMK110 4,5 G2 4 4 X E2 Produktutveckling KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 4 - S Projekt – Industriell produktion KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen ges två gånger läsåret 2009/2010. KS KE U W
EIT090 9 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
MIE041 9 G2 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MAM041 7,5 G2 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 2 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
MVKN10 5 A 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
FKMN10 7,5 A 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial X Ersätter FKM031. KS KE U W
INN010 7,5 G2 4 3 X E Innovation i praktiken KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMNN10 8 A 4 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
EXTF30 7,5 G2 4 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen ges två gånger läsåret 2009/2010. KS KE U W
MAMF15 6 G2 4 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMA240 6 G2 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EXTF50 7,5 G2 4 4 - S Mikroekonomisk analys X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W
TEK137 7,5 A 4 3 - E1 Mikroekonomisk teori - allmän jämvikt KS KE U W
MVK120 7,5 A 4 3 - E2 Projekt – energihushållning KS KE U W
FRT130 3 G2 4 3 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 4 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 4 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 0 0 0 30 65
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen ges två gånger läsåret 2009/2010. KS KE U W 0 0 0 20 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 4 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
MMT015 7,5 A 4 3 - S Material- och metodval KS KE U W 0 14 0 10 75
FMA120 6 A 4 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88
GEMA15 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
MMT160 7,5 G2 4 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W 30 0 8 0 100
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178
MAMF05 7,5 G2 4 2 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
EXTF30 7,5 G2 4 3 - S Räntebärande tillgångar X Kursen ges två gånger läsåret 2009/2010. KS KE U W 30 6 0 0 120

FMEN20 Kontinuumsmekanik: Ersätter FMEF01.
EXTF50 Mikroekonomisk analys: Kursen ges två gånger 2009/2010.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen ges två gånger läsåret 2009/2010.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år.
TEK190 Ekonometri: Kursen ges två gånger 2009/2010.
FKMN10 Högtemperaturmaterial: Ersätter FKM031.
EXTF30 Räntebärande tillgångar: Kursen ges två gånger läsåret 2009/2010.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik U
PHYM01 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion U
INN920 30 Examensarbete i innovation U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U