lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - F-programmet

Teknisk fysik  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FAFA25 9 G1 - S Vågutbredning och introduktion till Teknisk fysik KS KE U W
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FMEA05 6 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 4 0 6 1 16
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 22 0 22 0 70
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W 28 12 21 20 159

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
FMEA20 6 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FMFF05 6 G2 - S Statistisk termodynamik med tillämpningar KS KE U W
FHL105 4,5 G1 - S Hållfasthetslära, grundkurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMFF01 3 G2 - S Vektoranalys KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik KS KE U W 34 28 0 0 130
EEM007 4,5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 8 20 0 86

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
FAFF10 15 G2 - S Atom- och kärnfysik med tillämpningar KS KE U W
FMNN10 8 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
FFFF05 7,5 G2 - S Fasta tillståndets fysik KS KE U W
EEMF01 9 G2 - S Företagande - entreprenörskap och miljö KS KE U W 14 2 0 15 60
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 6 0 85
FHLF01 6 G2 - S Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140

Specialisering asf - Atomär och subatomär fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FKF021 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FBR030 7,5 A V 4 3 X E1 Molekylfysik KS KE U W
EXTF05 6 G2 V 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FKFN01 7,5 A V 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
FKF070 7,5 A V 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
EXTF05 6 G2 V 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U 27 3 10 0 120
FKFN10 7,5 A V 4 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FMF150 7,5 A V 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136

EXTF05 Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering f - Fotonik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
ETEN05 7,5 A V 4 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 V 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETI031 6 G2 V 4 3 X E Radio KS KE U W
ETE100 6 A V 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FAFN01 7,5 A V 4 3 X E Lasrar KS KE U W
ETEN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FAF095 7,5 A V 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FAFN10 7,5 A V 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80

ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FBR012 7,5 G2 V 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
MVK140 7,5 A V 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
MVK093 6 G2 V 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
FBR024 7,5 A V 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
MVK135 7,5 A V 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
MVK106 6 A V 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FMF150 7,5 A V 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A V 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

Specialisering mi - Miljö- och energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FKFF01 4 G2 V 3 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FBR012 7,5 G2 V 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
MVK061 6 A V 4 3 - E2 Energianvändning KS KE U W
FMI050 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FMI055 7,5 A V 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIN05 7,5 A V 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
EIE030 6 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
MVK071 6 A V 4 3 - E2 Energiförsörjning KS KE U W
MVKN10 5 A V 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
MIE100 7,5 A V 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W
FMI040 7,5 A V 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A V 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 18 4 3 1 74
FMI070 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178

FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
TNX097 7,5 G2 V 4 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
FKFN05 7,5 A V 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
EEM080 6 A V 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
TEK290 7,5 G2 V 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs X kursen startar under senare del av vårterminen KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
TNX153 7,5 G2 V 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80

EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
TEK290 Biologisk översiktskurs: kursen startar under senare del av vårterminen
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering nfe - Nanofysik och elektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
ETI130 6 A V 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FFF110 7,5 G2 V 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
FAFN20 15 A V 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
ETI170 6 A V 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A V 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering rs - Reglersystem och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRTN10 7,5 A V 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EEM070 6 A V 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MIE080 7,5 G2 V 4 3 X E1 Automation KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
EEMN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering sfm - Stokastisk och finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAA01 7,5 G1 V 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 3 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMS091 7,5 A V 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
FMS110 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 1 60
FMS180 6 G2 V 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A V 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120

Specialisering tf - Teoretisk fysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMFN05 7,5 A V 3 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
ETEN05 7,5 A V 4 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMEN20 8 A V 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik X Ersätter FMEF01. KS KE U W
FMF121 7,5 A V 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
ETEN01 7,5 A V 4 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FAFN05 7,5 A V 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
VTA060 9 G2 V 4 3 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
FMEN15 7,5 A V 4 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W 42 14 0 0 144
FMF150 7,5 A V 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136

FMEN20 Kontinuumsmekanik: Ersätter FMEF01.

Specialisering tmb - Tillämpad matematik och bildmodellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A V 3 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
EDA075 7,5 A V 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EDA101 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
FRT095 4,5 A V 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
EDA046 7,5 A V 4 3 X E2 Spelmotorteknologi X Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA046 Spelmotorteknologi: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.

Specialisering tvb - Teknisk-vetenskapliga beräkningar och programmering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 3 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
FMA120 6 A V 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
EDAF15 5 G2 V 3 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FMN135 7,5 A V 4 3 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
EDAN05 7,5 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FHLN05 7,5 A V 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMNN05 7,5 A V 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMA260 7,5 A V 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMA051 6 A V 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA250 7,5 A V 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMN110 7,5 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W
VSM045 7,5 A V 4 3 - E2 Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
VSM032 6 A V 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75

Valfria kurser - F

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 2 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EIT070 6 G2 2 2 - S Datorteknik KS KE U W
FRT130 3 G2 2 2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
FAF280 4,5 G2 2 2 X E1 Experimentell fysik KS KE U W 10 6 15 6 70
FMA023 3 A 2 2 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010. KS KE U W 0 0 0 10 70
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
EDA061 4,5 G2 3 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W
EIT020 9 G2 3 3 - S Digitalteknik KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
MIO012 6 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMF170 7,5 G2 3 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FRTN10 7,5 A 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
MIOA01 9 G1 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMA111 6 A 3 3 - S Matematiska strukturer KS KE U W
MAMF20 7,5 G2 3 2 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 0 0 0 30 65
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA15 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
EDAF05 5 G2 3 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
EDAF15 5 G2 3 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
FKFF01 4 G2 3 3 X E Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
FBR012 7,5 G2 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
FMFN05 7,5 A 3 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMN135 7,5 A 4 3 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W
EDAN05 7,5 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FHLN05 7,5 A 4 3 - E2 Beräkningsbaserad materialmodellering KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETEN05 7,5 A 4 3 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
MVK061 6 A 4 3 - E2 Energianvändning KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FKF021 7,5 G2 4 3 X E2 Kärnfysik, fördjupningskurs KS KE U W
FMEN20 8 A 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik X Ersätter FMEF01. KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
FFF110 7,5 G2 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 X E Radio KS KE U W
FMNN05 7,5 A 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 3 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 3 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
MVK026 6 G2 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
EIT090 9 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FAFN20 15 A 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FRT100 4,5 A 4 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMF121 7,5 A 4 3 X E1 Kärnstrukturteori KS KE U W
FMI055 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W
FMIN05 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MMV042 9 A 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
ETE100 6 A 4 3 X E Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
ESS040 6 G2 4 3 X S Digital signalbehandling KS KE U W
EIE030 6 A 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
MVK071 6 A 4 3 - E2 Energiförsörjning KS KE U W
MVKN10 5 A 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 3 X E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
EDA120 6 G2 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 3 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W
FKMN10 7,5 A 4 3 X E1 Högtemperaturmaterial KS KE U W
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
ETEN01 7,5 A 4 3 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W
EDA075 7,5 A 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FBR030 7,5 A 4 3 X E1 Molekylfysik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
EXTF05 6 G2 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 3 X E1 Teknisk akustik KS KE U W
MVK140 7,5 A 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
EEM080 6 A 4 3 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMFF10 7,5 G2 4 3 X E1 Astrofysik - stjärnor och kärnor X Periodiserad. Ges nästa gång vt 2010. KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
TEK290 7,5 G2 4 3 X E1 Biologisk översiktskurs X kursen startar under senare del av vårterminen KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 4 3 X S Datasäkerhet KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
MVK093 6 G2 4 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
MIE100 7,5 A 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W
ETI280 6 G1 4 2 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETI170 6 A 4 3 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W
FKM015 7,5 G1 4 3 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FBR024 7,5 A 4 3 X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W
FAFN05 7,5 A 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W
FFFN05 7,5 A 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
FMN110 7,5 A 4 3 X E1 Numeriska metoder i flerkroppsdynamik KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 4 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
EEM031 7,5 G2 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 3 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
MMV211 7,5 G2 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
FHLN01 7,5 A 4 3 X E2 Strukturoptimering KS KE U W
VSM045 7,5 A 4 3 - E2 Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
FKFN01 7,5 A 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
FMA130 6 A 4 3 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
FMA115 6 A 4 3 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA40 7,5 G1 4 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
EIE070 7,5 G2 4 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 16 4 0 8 50
FKF100 7,5 A 4 3 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMIN05 7,5 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 18 4 3 1 74
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 1 60
TNX153 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
VTA060 9 G2 4 3 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
FMEN15 7,5 A 4 3 X E2 Analytisk mekanik KS KE U W 42 14 0 0 144
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MVK106 6 A 4 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FAFN10 7,5 A 4 3 X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 4 4 10 4 178
FMS180 6 G2 4 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A 4 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 0 6 100
FMS051 7,5 A 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEMN01 7,5 A 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
FKF070 7,5 A 4 3 X E2 Modern subatomär fysik KS KE U W 27 0 0 8 160
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
EDA095 7,5 G2 4 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EXTF05 6 G2 4 3 X E1 Partikelfysik och kosmologi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U 27 3 10 0 120
VSM032 6 A 4 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
FKFN10 7,5 A 4 3 - E2 Reaktorfysik KS KE U W 14 6 10 10 120
FAF085 7,5 A 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75
MMV031 7,5 G2 4 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi X Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2010.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs: Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
FMEN20 Kontinuumsmekanik: Ersätter FMEF01.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMIN05 Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politik: Kursen ges två gånger per läsår.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTF05 Partikelfysik och kosmologi: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FMFF10 Astrofysik - stjärnor och kärnor: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2010.
TEK290 Biologisk översiktskurs: kursen startar under senare del av vårterminen
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
EDA046 Spelmotorteknologi: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.

Examensarbeten - F

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i F-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
PHYM01 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U