lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - E-programmet

Elektroteknik  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
ESS010 15 G1 - S Elektronik KS KE U W 42 42 8 0 50 28 28 12 0 50 4 6 4 10 50
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12 0 8 0 0 12
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 24 0 18 0 64 26 0 32 0 76
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FAFA01 9 G1 - S Fysik - Mekanik och vågor KS KE U W 48 24 18 0 150

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA35 6 G1 - S Fysik - Termodynamik och atomfysik KS KE U W 26 14 12 0 90
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W 28 28 8 0 64 14 14 16 0 44
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 12 6 4 0 70 16 4 8 0 80
ESSF01 8 G2 - S Analog elektronik KS KE U W 6 6 0 0 10 14 14 8 0 30 28 14 8 0 70
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W 14 8 16 0 50
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 40 0 0 160 0 35 0 0 170
ESS030 4,5 G2 - S Komponentfysik KS KE U W 28 12 8 0 72
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90

EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
INN001 7,5 G1 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 22 12 0 0 166
MIO012 6 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
ETI280 6 G1 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 60 12 4 1 164
GEMA40 7,5 G1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp1
09/10
lp2
09/10
lp3
09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 28 14 8 0 70
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
ESS050 9 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W 22 22 0 0 50 20 20 0 0 100
ESS040 6 G2 X S Digital signalbehandling KS KE U W 28 28 14 0 70
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
ESSF15 5 G2 - S Elenergiteknik KS KE U W 36 22 8 1 66
ESSF10 5 G2 - S Mätteknik KS KE U W 6 20 20 3 70
ESSF05 8 G2 - S Elektronikprojekt och hållbar utveckling KS KE U W 2 2 0 4 5 14 14 0 28 145
FMN050 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 V 3 2 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
ETIF01 6 G2 V 3 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMA170 6 A V 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
EDA221 7,5 G2 V 4 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 160
FMN100 6 A V 4 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W 28 12 24 0 90
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
EDA075 7,5 A V 4 2 X S Mobilgrafik KS KE U W 24 0 10 0 150
FAFF20 7,5 G2 V 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FMS150 7,5 A V 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 4 60
FMA270 6 A V 4 2 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
EDA046 7,5 A V 4 2 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W 14 14 20 0 152
EDA101 7,5 A V 4 2 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
EITF01 9 G2 V 4 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
FMS045 6 G2 V 4 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering dps - Design av processorer och system på chips

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 3 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
EIT090 9 G2 V 3 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 14 12 4 0 85 14 14 12 0 85
ETI220 6 A V 3 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W 24 2 16 0 118
ETI290 6 A V 3 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
ETI063 6 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
EIT120 7,5 G2 V 4 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W 28 0 28 0 144
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
EDA385 7,5 A V 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W 14 0 28 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W 20 24 10 0 110
ETIN01 12 A V 4 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
ETI135 4,5 A V 4 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85

Specialisering em - Energi och miljö

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMF01 7,5 G2 V 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
MVK061 6 A V 4 2 - E2 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
TEK070 7,5 G2 V 4 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W 30 20 0 0 150
AEB010 7,5 G2 V 4 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMI050 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 7 80 24 28 12 10 100
FMI055 7,5 A V 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 82 10 6 0 0 84
EIE061 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 7 100
MVK071 6 A V 4 2 - E2 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
MIE100 7,5 A V 4 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W 28 28 0 16 128
AEB020 7,5 G2 V 4 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
EIE050 6 A V 4 2 X E1 Elmaskinkonstruktion X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
FMI040 7,5 A V 4 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
EIE061 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
KII010 7,5 G2 V 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år.
EIE050 Elmaskinkonstruktion: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS190 9 A V 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30 0 10 0 40 70
ETS075 4,5 G2 V 3 2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
EITN15 3 A V 3 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 8 6 0 0 70
ETT051 7,5 G2 V 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
EIT010 7,5 A V 4 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
EDI042 7,5 A V 4 2 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
EITN20 6 A V 4 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70
ETI085 6 A V 4 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 20 12 8 0 110
EDI051 7,5 G2 V 4 2 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 4 146
ETT055 9 A V 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
EIT150 7,5 G2 V 4 2 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 50
FMA240 6 G2 V 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
ETT062 7,5 A V 4 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
ETS110 7,5 A V 4 2 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
ETI051 6 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETS061 7,5 A V 4 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 V 4 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering mt - Medicinsk teknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
FMA170 6 A V 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A V 4 2 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM040 6 G2 V 4 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
TNX097 7,5 G2 V 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
FKFN05 7,5 A V 4 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
TEK171 7,5 A V 4 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FMS150 7,5 A V 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 4 60
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
TEK290 7,5 G2 V 4 2 X E1 Biologisk översiktskurs X kursen startar under senare del av vårterminen KS KE U W 56 16 12 0 100
FMAN01 7,5 A V 4 2 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86 14 0 2 0 86
GEMA55 6 G1 V 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FAF150 7,5 A V 4 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 V 4 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FMS045 6 G2 V 4 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
TEK290 Biologisk översiktskurs: kursen startar under senare del av vårterminen
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering pe - Produktionsekonomi och entreprenörskap

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIO012 6 G1 V 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W 50 12 4 1 94
MIO012 X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. 50 12 4 1 94
MIE080 7,5 G2 V 3 2 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
MIOA01 9 G1 V 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 60 12 4 1 164
GEMA40 7,5 G1 V 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
MIO022 6 G2 V 3 2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
MTTF01 5 G2 V 4 2 - S Logistik KS KE U 24 10 0 40 46
ETS032 7,5 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
MIO150 6 A V 4 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W 32 18 0 1 110
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
MIO051 6 A V 4 2 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 1 110
MIO090 6 A V 4 2 - S Teknologistrategier KS KE U W 42 12 0 3 104
MIE090 7,5 A V 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MIO040 6 G2 V 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
MIO015 6 A V 4 2 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 4 104
FMS180 6 G2 V 4 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
MIOF05 2 G2 V 4 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 1 33
FMS045 6 G2 V 4 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Specialisering ps - Programvara i system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA061 4,5 G2 V 3 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen. KS KE U W 14 8 0 0 98
EDAF10 7,5 G2 V 3 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
EDA040 6 G2 V 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
EDAN05 7,5 A V 4 2 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 160
EDA230 7,5 A V 4 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W 28 12 4 0 140
ETS032 7,5 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EDAN10 7,5 A V 4 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 0 150
EDA260 6 G2 V 4 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
EDA216 7,5 G2 V 4 2 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
FMA240 6 G2 V 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
ETS200 7,5 A V 4 2 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
EDA031 7,5 G2 V 4 2 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
EDA050 4,5 G2 V 4 2 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 V 4 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75

EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.

Specialisering ra - Reglerteknik och automation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA040 6 G2 V 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
MIE080 7,5 G2 V 3 2 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
FRTN10 7,5 A V 3 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMA120 6 A V 3 2 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
EIE070 7,5 G2 V 3 2 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 2 50 16 4 0 8 50
EIE015 12 A V 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 7 80 24 28 12 10 100
EIEN05 5 A V 4 2 X E2 Mekatronik, industriell produktplanering KS KE U W 0 0 0 10 70 0 0 0 10 50
FRTN15 7,5 A V 4 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
FRTN01 10 A V 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
EIE030 6 A V 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 7 100
FMA051 6 A V 4 2 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
EIEN01 10 A V 4 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FRT041 7,5 A V 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A V 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FRTN05 7,5 A V 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FRT090 7,5 A V 4 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150

EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering rn - Radio och nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA10 9 G1 V 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W 28 12 21 20 159
FAFA10 X Kursen ges två gånger 2009/2010. 28 12 21 20 159
ETE100 6 A V 3 2 X E Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 14 6 0 100
ETI015 6 G2 V 3 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 100
ETI063 6 A V 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
ETEN05 7,5 A V 4 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
FFF021 7,5 A V 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
EITN10 7,5 A V 4 2 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W 14 14 0 0 100
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
FFF110 7,5 G2 V 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETI031 6 G2 V 4 2 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
FFF115 7,5 A V 4 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETEN01 7,5 A V 4 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60
ETI032 9 A V 4 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
FAF095 7,5 A V 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
ETI170 6 A V 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FFF160 7,5 A V 4 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI041 6 A V 4 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
ETI051 6 A V 4 2 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100

FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi: Kursen ges två gånger 2009/2010.
ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering ss - Signaler och sensorer

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM031 7,5 G2 V 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
EEMN01 7,5 A V 3 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
ETIF01 6 G2 V 3 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
EEM070 6 A V 4 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
FAFF01 7,5 G2 V 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
ETT074 6 A V 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
ETT042 6 A V 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
ETI180 6 A V 4 2 X E DSP-design KS KE U W 20 24 10 0 110
FAFN01 7,5 A V 4 2 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
EEM080 6 A V 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
ETI121 6 A V 4 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
FKF100 7,5 A V 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FRT041 7,5 A V 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
EEM060 6 A V 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FMS072 7,5 G2 V 4 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
FMS051 7,5 A V 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMS045 6 G2 V 4 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Valfria kurser - E

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
GEMF05 7,5 G2 2 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
FAFA10 9 G1 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W 28 12 21 20 159
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 6 0 0 0 80
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W 21 21 0 0 78
GEMA45 3 G1 2 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
FMA021 7,5 A 2 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 2 0 60 24 12 6 0 60
FMA091 6 G1 2 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FAFA10 9 G1 2 1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi X Kursen ges två gånger 2009/2010. KS KE U W 28 12 21 20 159
ETI130 6 A 3 2 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FMSN05 3 A 3 2 X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W 0 0 0 10 40
EDA061 4,5 G2 3 2 - S Objektorienterad modellering och design X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen. KS KE U W 14 8 0 0 98
MAMA05 10 G1 3 3 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W 18 4 8 34 110 4 12 0 2 74
EIT090 9 G2 3 2 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 14 12 4 0 85 14 14 12 0 85
ETI125 4,5 G1 3 3 - S Konsumentelektronik X Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08 eller senare. KS KE U W 14 0 0 0 20 14 0 0 0 20
EDAF10 7,5 G2 3 2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer X Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 12 6 2 108 4 0 0 4 36
EDA040 6 G2 3 2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W 14 14 6 0 40 4 6 0 6 70
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
ETE100 6 A 3 2 X E Antennteknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 14 6 0 100
ETI220 6 A 3 2 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W 24 2 16 0 118
TEK210 4,5 G1 3 2 - S Kognition KS KE U W 24 12 0 0 80
FMA135 6 G1 3 2 X E2 Geometri KS KE U W 14 0 2 0 64 14 0 2 0 64
MIE080 7,5 G2 3 2 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
EIT060 7,5 G1 3 2 X S Datasäkerhet KS KE U W 28 0 12 2 120
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 2 0 2 10 180
ETI015 6 G2 3 2 - S Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 100
FRTN10 7,5 A 3 2 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMA111 6 A 3 2 - S Matematiska strukturer KS KE U W 28 14 0 0 118
FRT130 3 G2 3 3 - E2 Reglerteori KS KE U W 0 24 0 0 76
EEM031 7,5 G2 3 2 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 12 0 146
FHL055 7,5 G1 3 2 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
ETI022 7,5 A 3 2 X E1 Analoga projekt KS KE U W 8 0 0 40 40 0 0 0 40 40
FMA130 6 A 3 2 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
MAMF20 7,5 G2 3 2 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 10 0 0 30 65 0 0 0 30 65
ETS190 9 A 3 2 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 22 12 0 8 30 0 10 0 40 70
FMA115 6 A 3 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66 14 0 0 0 66
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 2 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
EIE070 7,5 G2 3 2 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 42 6 0 2 50 16 4 0 8 50
EDAF05 5 G2 3 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
ETI290 6 A 3 2 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
ETIN05 6 A 3 2 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W 24 2 16 0 118
EDI021 7,5 G2 3 2 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 2 0 2 10 180
MIO022 6 G2 3 2 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
EIT080 7,5 G2 3 2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMSN05 3 A 3 2 X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti. KS KE U W 0 0 0 10 40
FMFN05 7,5 A 3 2 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
ETS075 4,5 G2 3 2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
FMA125 3 A 3 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EEMN01 7,5 A 3 2 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
EDA095 7,5 G2 3 2 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EITN15 3 A 3 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 1 KS KE U W 8 6 0 0 70
ETIF01 6 G2 3 2 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
FMN135 7,5 A 4 2 X E1 Adaptiva metoder för differentialekvationer KS KE U W 28 28 28 0 90
EDAN05 7,5 A 4 2 X E Algoritmteori KS KE U W 28 12 0 0 160
ETI063 6 A 4 2 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W 20 14 16 0 100
MAM120 7,5 G2 4 2 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
FMA170 6 A 4 2 X E2 Bildanalys KS KE U W 28 14 8 0 120
FHL110 7,5 A 4 2 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM070 6 A 4 2 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 28 12 60 85
EDA221 7,5 G2 4 2 X E2 Datorgrafik KS KE U W 26 0 10 0 160
ETT051 7,5 G2 4 2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
EIT120 7,5 G2 4 2 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W 28 0 28 0 144
EIT010 7,5 A 4 2 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W 20 8 0 0 144
ETEN05 7,5 A 4 2 X E2 Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 32 14 0 21 120
MVK061 6 A 4 2 - E2 Energianvändning KS KE U W 14 42 0 28 76
FFF021 7,5 A 4 2 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
TEK070 7,5 G2 4 2 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W 30 20 0 0 150
EDI042 7,5 A 4 2 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
EDA385 7,5 A 4 2 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W 14 0 28 0 150
MTTF01 5 G2 4 2 - S Logistik KS KE U 24 10 0 40 46
EEM040 6 G2 4 2 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 42 0 28 0 90
EEM055 7,5 A 4 2 X E2 Mikrofluidik KS KE U W 14 14 20 0 152
FMS091 7,5 A 4 2 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 4 12 2 120
EITN10 7,5 A 4 2 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W 14 14 0 0 100
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W 42 14 42 0 80
FMN100 6 A 4 2 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W 28 12 24 0 90
FAFF01 7,5 G2 4 2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
ETT074 6 A 4 2 X S Optimal signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 60
EDA230 7,5 A 4 2 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W 28 12 4 0 140
FFF110 7,5 G2 4 2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETS032 7,5 G2 4 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
ETI031 6 G2 4 2 X E Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
EIT015 7,5 G2 4 2 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W 28 0 0 90 57
FMNN05 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W 28 0 56 0 116
AEB010 7,5 G2 4 2 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W 24 10 15 6 145
FMSF10 7,5 G2 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 6 0 120
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
EITF05 4 G2 4 2 - S Webbsäkerhet KS KE U W 14 0 0 1 95
MAM032 7,5 A 4 2 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMI050 7,5 A 4 2 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FMA260 7,5 A 4 2 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W 14 12 2 0 52 14 12 2 0 52
FRT100 4,5 A 4 2 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 60 20 0 0 0 60 20
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
EIE015 12 A 4 2 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W 26 32 16 7 80 24 28 12 10 100
EIEN05 5 A 4 2 X E2 Mekatronik, industriell produktplanering KS KE U W 0 0 0 10 70 0 0 0 10 50
FMI055 7,5 A 4 2 - S Miljösystemanalys, livscykelanalys KS KE U W 12 6 0 0 82 10 6 0 0 84
FMA140 6 A 4 2 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMS110 7,5 A 4 2 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W 16 4 8 0 60 16 4 8 3 60
FRTN15 7,5 A 4 2 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EIE061 7,5 A 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
EITN20 6 A 4 2 X E Projekt i trådlös kommunikation, del 2 KS KE U W 4 6 0 0 70 4 0 0 0 70
FRTN01 10 A 4 2 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W 14 14 4 4 44 14 14 8 14 70
GEMA10 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
EDA171 7,5 A 4 2 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W 20 0 14 0 70 0 0 0 0 90
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
ETT042 6 A 4 2 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W 14 28 8 0 120
FFFN01 7,5 A 4 2 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
FMA175 3 A 4 2 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI180 6 A 4 2 X E DSP-design KS KE U W 20 24 10 0 110
EIE030 6 A 4 2 X E1 Elkraftsystem KS KE U W 26 16 8 7 100
MVK071 6 A 4 2 - E2 Energiförsörjning KS KE U W 14 42 0 28 76
FKFN05 7,5 A 4 2 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W 10 8 20 5 140
EDA120 6 G2 4 2 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W 28 0 0 0 132
FFF042 7,5 A 4 2 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 30 12 16 10 130
FFF115 7,5 A 4 2 X E1 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
ETI085 6 A 4 2 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W 20 12 8 0 110
EDAN10 7,5 A 4 2 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W 28 12 10 0 150
EDI051 7,5 G2 4 2 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 14 0 4 146
TEK171 7,5 A 4 2 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W 38 0 18 0 126
FAFN01 7,5 A 4 2 X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
ETEN01 7,5 A 4 2 X E2 Mikrovågsteori KS KE U W 28 28 4 60 60
EDA075 7,5 A 4 2 X S Mobilgrafik KS KE U W 24 0 10 0 150
FAFF20 7,5 G2 4 2 X E Multispektral avbildning KS KE U W 24 4 15 0 75
FMA145 3 A 4 2 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FMA051 6 A 4 2 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
FMS150 7,5 A 4 2 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W 26 6 21 4 60
VTA030 4,5 A 4 2 X E1 Teknisk akustik KS KE U W 28 14 14 0 60
EEM080 6 A 4 2 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 28 0 80
ETT055 9 A 4 2 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
MIOF01 9 G2 4 2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W 42 14 0 0 74 42 14 0 2 64
FMA250 7,5 A 4 2 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W 14 10 4 0 52 14 10 4 0 52
EDA260 6 G2 4 2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 16 48 0 34
ETI032 9 A 4 2 X E2 Radioelektronik KS KE U W 16 14 12 0 80 14 14 8 0 80
ETIN01 12 A 4 2 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 10 0 20 32 80 0 0 0 32 80 0 0 0 40 40
MIO150 6 A 4 2 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W 32 18 0 1 110
ETI121 6 A 4 2 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W 0 0 0 50 60
MAM026 4,5 G1 4 2 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
ETI135 4,5 A 4 2 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
TEK290 7,5 G2 4 2 X E1 Biologisk översiktskurs X kursen startar under senare del av vårterminen KS KE U W 56 16 12 0 100
EDAN01 7,5 A 4 2 X E2 Constraint-programmering KS KE U W 20 0 12 0 160
EDA216 7,5 G2 4 2 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
FMA270 6 A 4 2 X E2 Datorseende KS KE U W 28 14 8 0 120
FAF095 7,5 A 4 2 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
MIE100 7,5 A 4 2 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W 28 28 0 16 128
MIO040 6 G2 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
ETI170 6 A 4 2 X E Integrerad radioelektronik KS KE U W 20 16 12 0 100
EIT150 7,5 G2 4 2 - S Internet inuti KS KE U W 10 0 112 0 50
FMA240 6 G2 4 2 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
EDI075 6 A 4 2 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W 24 12 0 4 120
MIO051 6 A 4 2 - S Produktionsledning KS KE U W 46 0 4 1 110
ETS200 7,5 A 4 2 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80
AEB020 7,5 G2 4 2 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W 24 10 10 6 150
EDA046 7,5 A 4 2 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W 14 14 20 0 152
MIO090 6 A 4 2 - S Teknologistrategier KS KE U W 42 12 0 3 104
MAM032 7,5 A 4 2 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
FMAN01 7,5 A 4 2 X E2 Biomatematik KS KE U W 14 0 2 0 86 14 0 2 0 86
EDA031 7,5 G2 4 2 X S C++ - programmering KS KE U W 24 0 8 0 100 0 0 0 0 60
EIE050 6 A 4 2 X E1 Elmaskinkonstruktion X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 21 30 0 0 0 21 60
FMI040 7,5 A 4 2 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
EDA180 7,5 G2 4 2 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 28 10 12 0 90 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
EIEN01 10 A 4 2 X E2 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W 0 0 0 14 120 0 0 0 14 120
FKF100 7,5 A 4 2 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
AAM010 7,5 G2 4 2 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 28 42 0 0 70 12 18 0 0 30
EIE061 7,5 A 4 2 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design X Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/fk/ KS KE U W 10 4 4 6 90 0 8 0 8 70
GEMA15 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
VTA060 9 G2 4 2 - S Strukturakustik KS KE U W 28 0 4 0 88 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 2 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
MIE090 7,5 A 4 2 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FFFN01 7,5 A 4 2 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 12 0 32 3 100
EDA101 7,5 A 4 2 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
ETT062 7,5 A 4 2 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 2 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 2 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EEM060 6 A 4 2 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
FHL064 7,5 G2 4 2 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
FMS072 7,5 G2 4 2 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
MIO040 6 G2 4 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
MIO015 6 A 4 2 X S Industriell management KS KE U W 56 0 0 4 104
KII010 7,5 G2 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
ETS110 7,5 A 4 2 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
MAM061 7,5 G1 4 2 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 28 20 0 4 148
FMS180 6 G2 4 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FAF150 7,5 A 4 2 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 2 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FFF160 7,5 A 4 2 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
EIT140 7,5 A 4 2 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
FRTN05 7,5 A 4 2 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDA050 4,5 G2 4 2 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 2 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
MIOF05 2 G2 4 2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 1 33
FRT090 7,5 A 4 2 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETI041 6 A 4 2 X E2 Radioprojekt KS KE U W 6 0 36 0 100
ETI051 6 A 4 2 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETS061 7,5 A 4 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 4 2 - S Stationära stokastiska processer X Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen. KS KE U W 28 28 4 0 80

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
FAFA10 Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi: Kursen ges två gånger 2009/2010.
FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. Kursen går inte i läsperioden utan i augusti.
EDA061 Objektorienterad modellering och design: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ing åi examen.
ETI125 Konsumentelektronik: Får inte läsas av studenter som tillhör årskull 07/08 eller senare.
EDAF10 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer: Endast en av kurserna EDA061 och EDAF10 får ingå i examen.
ETE100 Antennteknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EDI021 Digitala projekt: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
FMSF10 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger per läsår.
FFF042 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
TEK290 Biologisk översiktskurs: kursen startar under senare del av vårterminen
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE050 Elmaskinkonstruktion: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
TNX153 Rehabiliteringsteknik och design: Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/fk/
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Endast en av kurserna FMS045 och FMSF10 får ingå i examen.

Examensarbeten - E

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i E-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
PHYM01 30 Examensarbete i fysik U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U