lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2009/10 - D-programmet

Datateknik  09/10 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA070 3 G1 - S Datorer och datoranvändning KS KE U W
EDAA05 8 G1 - S Datorer i system KS KE U W
EDA016 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
EXTA10 3 G1 - S Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 8 0 0 12
ETIA01 8 G1 - S Elektronik KS KE U W 14 14 12 0 60
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
ETSA01 5 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik KS KE U W 10 10 0 0 115
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90

EXTA10 Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS052 4,5 G2 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
EIT020 9 G2 - S Digitalteknik KS KE U W
EDAF10 7,5 G2 - S Objektorienterad modellering och diskreta strukturer KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
EDA260 6 G2 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W
EIT070 6 G2 - S Datorteknik KS KE U W
FMAF10 5 G2 - S Tillämpad matematik - Linjära system X Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen. KS KE U W
EXTA35 15 G1 - S Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer X Läses endast av antagna till Kinainriktningen KS KE U 0 35 0 0 170
EDAF05 5 G2 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 0 12 0 100
ETSA05 4 G1 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter KS KE U W 14 14 0 0 75
ETI265 7,5 G1 X S Signalbehandling i multimedia KS KE U W 28 28 14 0 120

FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system: Kan bytas mot kurserna FMAF01 samt FMAF05 (Båda måste läsas). Kontakta studievägledare för mer information. Kurserna FMAF10 och FMAF05 kan inte samtidigt ingå i examen.
EXTA35 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer: Läses endast av antagna till Kinainriktningen

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori X Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4. KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer X Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen. KS KE U W 42 28 4 0 90

FMAF01 Matematik - Funktionsteori: Kan tillsammans med FMAF05 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Ges också som valfri kurs i årskurs 4.
FMAF05 Matematik - System och transformer: Kan tillsammans med FMAF01 läsas i stället för FMAF10. Kontakta programledare eller studievägledare för mer information. Endast en av kurserna FMAF05 och FMAF10 får ingå i examen.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  09/10
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTF60 15 G2 - E Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2 X Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina. KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
EDA040 6 G2 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
TEK210 4,5 G1 - S Kognition KS KE U W
FAFF25 11 G2 - S Fysik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 X S Datasäkerhet KS KE U W
ETSF01 4 G2 - S Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet KS KE U W 8 8 0 0 90
ETS075 4,5 G2 X S Kösystem KS KE U W 14 22 8 0 70
FMN011 6 G2 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60

EXTF60 Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2: Endast för studenter på Kinainriktningen (där är den obligatorisk). Kursen ges i Kina.

Specialisering bg - Bilder och grafik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM061 7,5 G1 V 2 2 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 28 20 0 4 148
FMA170 6 A V 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMN100 6 A V 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
FMA175 3 A V 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EDA075 7,5 A V 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 V 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMS150 7,5 A V 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA135 6 G1 V 4 2 X E2 Geometri KS KE U W
FMA270 6 A V 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
FMA120 6 A V 4 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
MAM101 7,5 G2 V 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
EDA101 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FMA272 3 A V 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
ETIF01 6 G2 V 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
EDA046 7,5 A V 4 3 X E2 Spelmotorteknologi X Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA046 Spelmotorteknologi: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.

Specialisering dpd - Design av processorer och digitala system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
EIT120 7,5 G2 V 4 3 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
EDA385 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W
EDA230 7,5 A V 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
EIT090 9 G2 V 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
ETI180 6 A V 4 3 X E DSP-design KS KE U W
ETIN01 12 A V 4 3 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40
EDI021 7,5 G2 V 4 3 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
EDI021 7,5 G2 V 4 3 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W 2 0 2 10 180
EEM060 6 A V 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
EITN06 7,5 A V 4 4 X E2 Projekt i Internet- och webbteknologi KS KE U W 10 0 20 8 140

EDI021 Digitala projekt: Kursen ges två gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system

Specialisering ks - Kommunikationssystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EIT010 7,5 A V 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
EDI042 7,5 A V 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W
EIT015 7,5 G2 V 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
ETI085 6 A V 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDI051 7,5 G2 V 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
ETT055 9 A V 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
EIT150 7,5 G2 V 4 3 - S Internet inuti KS KE U W
ETS190 9 A V 4 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 0 10 0 40 70
ETT062 7,5 A V 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
EITF01 9 G2 V 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EIT080 7,5 G2 V 4 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETS110 7,5 A V 4 3 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
EIT140 7,5 A V 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
ETI051 6 A V 4 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETS061 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 V 4 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80

Specialisering ps - Programvara i system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDAN05 7,5 A V 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
EDA230 7,5 A V 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
ETS032 7,5 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
EDA120 6 G2 V 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
EDAN10 7,5 A V 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDA270 9 A V 4 3 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
EDAN01 7,5 A V 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 V 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA240 6 G2 V 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
ETS200 7,5 A V 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
EDA031 7,5 G2 V 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
EDA180 7,5 G2 V 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60

Specialisering sst - Signaler och systemteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EEM070 6 A V 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 V 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
FRTN15 7,5 A V 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETT055 9 A V 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
ETI121 6 A V 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ESSF10 5 G2 V 4 3 - S Mätteknik KS KE U W
EEM031 7,5 G2 V 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
FMA120 6 A V 4 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
FRT041 7,5 A V 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EIT080 7,5 G2 V 4 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMS051 7,5 A V 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
FRT090 7,5 A V 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
FMS045 6 G2 V 4 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
EEM040 6 G2 V 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W

EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.

Valfria kurser - D

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MAM061 7,5 G1 2 2 - S Människa - datorinteraktion KS KE U W 28 20 0 4 148
EDAN05 7,5 A 4 3 X E Algoritmteori KS KE U W
MAM120 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W
FMA170 6 A 4 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA150 3 G1 4 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
EDA221 7,5 G2 4 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
EIT120 7,5 G2 4 3 X E Digitala strukturer på kisel KS KE U W
EIT010 7,5 A 4 3 X E Digitala transmissionsmetoder KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W
EDA385 7,5 A 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs KS KE U W
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
EITN10 7,5 A 4 4 - E2 Multipelantennsystem KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EDA230 7,5 A 4 3 X S Optimerande kompilatorer KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 3 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 X E Radio KS KE U W
EIT015 7,5 G2 4 3 X E2 Säkra system och applikationer KS KE U W
FMNN05 7,5 A 4 3 X E1 Simuleringsverktyg KS KE U W
FMSF10 7,5 G2 4 2 X E1 Stationära stokastiska processer KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
EITF05 4 G2 4 3 - S Webbsäkerhet KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W
EIT090 9 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA260 7,5 A 4 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U
FRT100 4,5 A 4 3 - E Internationell projektkurs i reglerteknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FMA175 3 A 4 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
ETI180 6 A 4 3 X E DSP-design KS KE U W
EDA120 6 G2 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt. KS KE U W
ETI220 6 A 4 3 X E Integrerade A/D och D/A omvandlare KS KE U W
ETI085 6 A 4 3 X E Kanalmodellering för trådlös kommunikation KS KE U W
EDAN10 7,5 A 4 3 X E2 Konfigurationshantering KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
EDA075 7,5 A 4 3 X S Mobilgrafik KS KE U W
FAFF20 7,5 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMA051 6 A 4 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS150 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
EDA270 9 A 4 3 - S Coachning av programvaruteam KS KE U W
ETT055 9 A 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W
FMA135 6 G1 4 2 X E2 Geometri KS KE U W
FMA250 7,5 A 4 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
ESSF01 8 G2 4 3 - S Analog elektronik KS KE U W 28 14 8 0 70
ETIN01 12 A 4 3 X E IC-projekt & verifiering KS KE U W 0 0 0 40 40
ETI121 6 A 4 3 X E2 Algoritmer i signalprocessorer – projektkurs KS KE U W
MAM026 4,5 G1 4 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
EDA150 3 G1 4 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
EDAN01 7,5 A 4 3 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EDI021 7,5 G2 4 3 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
MIOA01 9 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
EIT150 7,5 G2 4 3 - S Internet inuti KS KE U W
FMA240 6 G2 4 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
FMA111 6 A 4 2 - S Matematiska strukturer KS KE U W
ESSF10 5 G2 4 3 - S Mätteknik KS KE U W
ETS200 7,5 A 4 3 X E1 Programvarutestning KS KE U W
FRT130 3 G2 4 3 - E2 Reglerteori KS KE U W
EEM031 7,5 G2 4 3 - S Sensorteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
EITN01 7,5 A 4 3 X E2 Webb-intelligens och informationssökning KS KE U W
FMA130 6 A 4 2 X E2 Analytiska funktioner KS KE U W 14 0 0 0 66
MAMF20 7,5 G2 4 3 - S Arbete - människa - teknik X Tidigare MAM203. KS KE U W 0 0 0 30 65
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt X Kursen startar i LP1 och LP3. KS KE U W 0 0 0 20 60
ETS190 9 A 4 3 X E Avancerad telekommunikation KS KE U W 0 10 0 40 70
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
FMA115 6 A 4 2 X E2 Datoralgebra KS KE U W 14 0 0 0 66
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 3 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 3 X E2 Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
FMA120 6 A 4 2 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
AAM010 7,5 G2 4 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 12 18 0 0 30
EIE061 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W 0 0 0 21 88
TNX153 7,5 G2 4 3 - S Rehabiliteringsteknik och design X Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/fk/ KS KE U W 0 8 0 8 70
GEMA15 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
MAM101 7,5 G2 4 3 - S Virtual Reality i teori och praktik KS KE U W 5 12 0 2 96
EDAF15 5 G2 4 3 - S Algoritmimplementering KS KE U W 24 12 12 0 85
EDA116 3 A 4 3 - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W 4 0 0 6 70
ETIN05 6 A 4 4 X E Avancerade AD/DA omvandlare KS KE U W 24 2 16 0 118
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
ETT062 7,5 A 4 3 X E2 Bandspridningsteknik KS KE U W 14 28 0 20 138
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
EDI021 7,5 G2 4 3 X S Digitala projekt X Kursen ges två gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system KS KE U W 2 0 2 10 180
FMA091 6 G1 4 2 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 42 0 14 1 104
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 1 96
KII010 7,5 G2 4 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
EIT080 7,5 G2 4 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
ETS110 7,5 A 4 3 X E1 Internetprotokoll KS KE U W 20 0 25 20 100
ESS030 4,5 G2 4 3 - S Komponentfysik KS KE U W 28 12 8 0 72
FMS180 6 G2 4 2 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A 4 2 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 5 120
FMA125 3 A 4 2 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EEMN01 7,5 A 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 108
EDA095 7,5 G2 4 3 - S Nätverksprogrammering KS KE U W 28 0 12 4 152
EIT140 7,5 A 4 3 X E OFDM för bredbandskommunikation KS KE U W 28 7 0 0 150
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDAF01 3 G2 4 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
EITN06 7,5 A 4 4 X E2 Projekt i Internet- och webbteknologi KS KE U W 10 0 20 8 140
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETI051 6 A 4 3 X E Radiosystem KS KE U W 28 24 4 0 100
ETIF01 6 G2 4 3 X E2 Signalbehandling - design och implementering KS KE U W 24 24 8 0 100
ETS061 7,5 A 4 3 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS045 6 G2 4 2 - S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 4 0 80
FMS047 3 A 4 3 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 4 6 70
EEM040 6 G2 5 4 - S Medicinsk mätteknik X Omtentamen enligt överenskommelse. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 5 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EEM080 6 A 5 4 X S Ultraljudsfysik och teknik X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi X Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011. KS KE U W Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
EEM070 Datorbaserade mätsystem: Omtentamen efter överenskommelse.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Antingen MIO012 eller MIOA01 kan tillgodoräknas i examen, dock ej båda samtidigt.
MAM032 Arbete-människa-teknik, projekt: Kursen startar i LP1 och LP3.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
EDI021 Digitala projekt: Kursen ges två gånger per läsår. EDI021 får ersättas med kursen EDI022 Digitala projekt, större kurs, i specialiseringen Design av processorer och digitala system
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
EEM031 Sensorteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
MAMF20 Arbete - människa - teknik: Tidigare MAM203.
TNX153 Rehabiliteringsteknik och design: Nätburen kurs. För information se http://www.certec.lth.se/fk/
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.
EEMN01 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.
EEM040 Medicinsk mätteknik: Omtentamen enligt överenskommelse.
EEM080 Ultraljudsfysik och teknik: Omtentamen efter överenskommelse.
EDA046 Spelmotorteknologi: Periodiserad. Ges nästa gång vt 2011.

Examensarbeten - D

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i D-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
PHYM01 30 Examensarbete i fysik U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U