lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - YL-programmet

YTH livsmedel  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
YTHA05 7,5 G1 - S Livsmedelskemi I - Vatten i mat och dryck KS KE U
YTHA01 7,5 G1 - S Mikrobiologi I - Matens mikrober och metodik KS KE U
YTHA25 7,5 G1 - S Företagsekonomi med livsmedelsinriktning KS KE U
YTHA10 7,5 G1 - S Livsmedelskedjans förutsättningar KS KE U
YTHA15 7,5 G1 - S Livsmedelskemi II - Matens molekyler KS KE U
YTHA20 7,5 G1 - S Näringslära I KS KE U
YTHA30 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik I - Värmelära KS KE U 1 Föreläsningar: 30 h (45-minuterspass)
Övningar: 30 h (45-minuterspass)
Laborationer: 60 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 10 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 60 h (45-minuterspass)
YTHF01 7,5 G2 - S Mikrobiologi II - Livsmedelssäkerhet KS KE U 1 Föreläsningar: 50 h (45-minuterspass)
Övningar: 10 h (45-minuterspass)
Laborationer: 26 h (45-minuterspass)
Handledd projekttid: 64 h (45-minuterspass)
Självstudietid: 50 h (45-minuterspass)

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
YTHA35 7,5 G1 - S Livsmedelsteknik II - Processteknik KS KE U W
YTHA40 7,5 G1 - S Vegetabiliska livsmedel KS KE U W
YTHA45 7,5 G1 - S Animaliska livsmedel KS KE U W
YTHF05 7,5 G2 - S Näringlära II KS KE U
YTHA55 7,5 G1 - S Produktionsplanering och ledarrollen KS KE U W
YTHA50 7,5 G1 - S Produktutveckling - förpackat och klart KS KE U W

Examensarbeten - YL

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i YL-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
YTHL01 15 Examensarbete för högskoleexamen i livsmedelsteknik U