lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - V-programmet

Väg- och vattenbyggnad  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VTGA01 4 G1 - S Teknisk geologi KS KE U W 28 14 8 0 57
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
VTVA10 4 G1 - E2 Ingenjörsfärdigheter med CAD KS KE U W 12 22 0 0 37 4 14 0 0 17
FAF108 7,5 G1 - S Inledande fysik KS KE U W 48 28 18 20 86
VBM012 6 G1 - S Byggnadsmaterial KS KE U W 32 28 12 0 88
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
VBFA01 10 G1 - S Husbyggnads- och installationsteknik KS KE U W 14 22 0 0 100 22 58 0 0 51
VSM010 7,5 G1 - S Mekanik KS KE U W 42 42 0 0 116

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FMI031 6 G2 - S Miljövetenskap med miljökemisk profil KS KE U W 36 0 14 0 110
VBEA01 11 G1 - S Byggprocessen och företagsekonomi KS KE U W 28 28 0 0 50 22 22 0 0 50 16 28 0 0 50
VSMA05 8 G1 - S Byggnadsmekanik KS KE U W 36 50 2 0 125
FMN140 6 G2 - S Beräkningsprogrammering KS KE U W 28 0 28 0 50 2 0 10 30 12
VBK013 9 G2 - S Konstruktionsteknik KS KE U W 26 32 0 0 60 26 32 0 0 60
VVR145 9 G1 - S Vatten KS KE U W 38 24 0 0 92 18 14 2 0 52
VVAF01 5 G2 - S VA-teknik KS KE U W 24 22 4 0 80

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVB055 13,5 G2 - E2 Anläggningsteknik KS KE U W 60 60 4 0 236

Årskurs 3 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBM070 6 G2 - S Byggnadsmaterialvetenskap KS KE U W 28 28 30 30 44
VTG100 16,5 G2 - S Projektmetodik och ingenjörsgeologi KS KE U W 52 48 20 24 296
VSM150 6 G2 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W 16 26 4 0 114
VBE110 6 G1 - S Projektmetodik KS KE U W 28 36 0 30 26 4 4 0 10 22
VTA070 4,5 G1 - S Akustisk planering KS KE U W 14 14 0 10 82
VVB090 21 G2 - E2 Infrastruktursystem KS KE U W 56 60 20 0 180 40 30 0 0 174
VBK055 7,5 G2 - S Konstruktionsteknik - byggsystem KS KE U W 14 28 0 0 50 14 28 0 0 50
VBF055 7,5 G2 - S Byggnadsfysik och klimatsystem KS KE U W 25 15 10 0 150

Specialisering at - Anläggningsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSM091 4,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W 21 18 3 0 78
VBK020 6 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 22 30 4 0 104
VSM040 10,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 28 28 0 0 90 28 28 0 0 90
VVB027 12 A V 4 4 - E2 Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W 29 0 8 35 88 30 0 2 46 82
VBK035 4,5 G2 V 4 4 - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W 18 24 0 0 75
VGT021 10,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 32 21 3 0 104 0 33 0 0 87
VBM031 6 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W 28 28 30 30 44
VSM051 6 A V 4 4 - S Strukturdynamik KS KE U W 14 28 0 0 100
VVB071 7,5 A V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 0 124
VBK041 7,5 A V 4 4 X E1 Brobyggnadsteknik KS KE U W 14 28 0 0 58 14 28 0 0 58
VVB081 6 A V 4 4 X E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W 28 30 8 0 94
VGM021 9 G2 V 4 4 - E2 Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 26 22 24 0 168

Specialisering fu - Fastighetsutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBE024 9 G2 V 4 4 - S Byggproduktion och produktionssystem KS KE U W 48 56 16 0 120
MTTN01 7,5 A V 4 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U W 24 34 0 4 138
VBF050 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W 24 20 8 0 150
VFR120 7,5 A V 4 4 - S Fastighetsfinansiering KS KE U W 28 28 0 2 140
VBE031 9 G2 V 4 4 - S Fastighetsförvaltning KS KE U W 30 74 0 0 136
VBF045 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik - komplexa byggnader KS KE U W 40 10 10 0 140
VFR081 15 A V 4 4 - S Fastighetsföretagande och Facility Management KS KE U W 28 84 0 0 90 28 84 0 0 90
VBE041 9 A V 4 4 - S Byggledning KS KE U W 26 40 0 15 160
MIO022 6 G2 V 4 4 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60

Specialisering hb - Husbyggnadsteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSM091 4,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W 21 18 3 0 78
VBK020 6 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 22 30 4 0 104
VTA016 7,5 G2 V 4 4 X E1 Byggnadsakustik KS KE U W 30 20 0 0 150
VSM040 10,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 28 28 0 0 90 28 28 0 0 90
VBF050 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W 24 20 8 0 150
VBK035 4,5 G2 V 4 4 - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W 18 24 0 0 75
VGT021 10,5 G2 V 4 4 - S Grundläggningsteknik KS KE U W 32 21 3 0 104 0 33 0 0 87
VBM031 6 A V 4 4 - S Betong i livscykelperspektiv KS KE U W 28 28 30 30 44
VBF045 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik - komplexa byggnader KS KE U W 40 10 10 0 140
VSM051 6 A V 4 4 - S Strukturdynamik KS KE U W 14 28 0 0 100
AFO280 6 A V 4 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U 8 32 0 0 40 8 32 0 0 40
VBM050 6 A V 4 4 - S Skadeanalys KS KE U W 30 12 0 0 120
VBK032 6 A V 4 4 - S Träbyggnadsteknik KS KE U W 22 34 4 0 100

AFO280 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering ib - Industriellt byggande

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VBE024 9 G2 V 4 4 - S Byggproduktion och produktionssystem KS KE U W 48 56 16 0 120
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
MTTN01 7,5 A V 4 4 - S Logistik i byggprocessen KS KE U W 24 34 0 4 138
ADPF01 6 G2 V 4 4 - S Industriellt byggande KS KE U W 12 18 0 0 50 12 18 0 0 50
VBF050 7,5 A V 4 4 - S Byggnadsteknik vid nybyggnad KS KE U W 24 20 8 0 150
MTT240 7,5 A V 4 4 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 20 0 0 80 100
VBK063 6 G1 V 4 3 - S CAD-teknik och informationshantering KS KE U W 10 28 0 0 42 10 28 0 0 42
ADP141 6 G2 V 4 4 - S Projekteringsledning KS KE U W 15 15 0 0 50 15 15 0 0 50
VBE041 9 A V 4 4 - S Byggledning KS KE U W 26 40 0 15 160
MIO022 6 G2 V 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MIO040 6 G2 V 4 4 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
MIO030 4,5 G2 V 4 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MMT012 7,5 G2 V 4 4 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 42 28 10 0 110
MMT045 7,5 A V 4 4 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.

Specialisering sa - Strukturanalys

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VSM091 4,5 G2 V 4 4 - S Balkteori KS KE U W 21 18 3 0 78
VBK020 6 A V 4 4 - S Betongbyggnad KS KE U W 22 30 4 0 104
FHL072 7,5 A V 4 4 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
VSM040 10,5 A V 4 4 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 28 28 0 0 90 28 28 0 0 90
FMEF01 8 G2 V 4 1 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 28 28 0 2 152
VBK035 4,5 G2 V 4 4 - S Stålbyggnadsteknik KS KE U W 18 24 0 0 75
FMN081 7,5 G2 V 4 4 X E1 Mekanikens numeriska metoder KS KE U W 56 12 22 16 80
VSM051 6 A V 4 4 - S Strukturdynamik KS KE U W 14 28 0 0 100
AFO280 6 A V 4 4 X E2 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U 8 32 0 0 40 8 32 0 0 40
VTA060 9 G2 V 4 4 - S Strukturakustik KS KE U W 28 0 4 0 88 14 14 14 0 88
VSM032 6 A V 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130

AFO280 Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur: Tentamenstid meddelas av kursledaren.

Specialisering tp - Trafikplanering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ASBF05 9 G2 V 4 4 - S Stadsbyggandets grunder KS KE U 60 24 24 0 132
VTT131 7,5 G2 V 4 4 X E2 Trafikens uppkomst och drivkrafter KS KE U W 26 32 0 0 142
VVB027 12 A V 4 4 - E2 Utformning av vägar och järnvägar KS KE U W 29 0 8 35 88 30 0 2 46 82
ASBF01 9 G2 V 4 4 - S Stadsutformning KS KE U 10 200 0 8 22
VTT141 7,5 A V 4 4 X E2 Trafikslagens förutsättningar och egenskaper KS KE U W 26 32 0 0 142
ASB041 6 G2 V 4 1 - S Stadsbyggnadsrätt KS KE U 14 54 16 0 76
VTT121 7,5 A V 4 4 X E2 Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3 KS KE U W 26 32 0 0 142
VVB071 7,5 A V 4 4 - E2 Vägbyggnadsteknik KS KE U W 28 40 8 0 124
ASB060 7,5 A V 4 3 X E2 Stadsförnyelse KS KE U 14 32 0 0 49 0 32 24 0 49
VVB081 6 A V 4 4 X E2 Drift och underhåll av vägar KS KE U W 28 30 8 0 94
VTT071 7,5 G2 V 4 4 X E2 Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs KS KE U W 12 48 0 0 140
VTT151 7,5 A V 4 4 X E2 Trafikprojekt i tätort KS KE U W 14 30 8 28 120

Specialisering vr - Vattenresurshantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
VVRF01 7,5 G2 V 4 4 X E Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter KS KE U W 20 4 0 8 168
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVR140 7,5 A V 4 4 X E Rurala vatten KS KE U W 21 14 21 0 154
VVR176 7,5 A V 4 4 X E Strömning i naturliga vatten KS KE U W 36 20 0 0 140
VVA030 15 A V 4 4 X E Urbana vatten KS KE U W 46 38 0 4 121 22 20 24 4 121
VVRN01 7,5 A V 4 4 X E Avancerad hydraulik KS KE U W 28 28 0 0 144
VVRN05 7,5 A V 4 4 X E Avancerad hydrologi KS KE U W 28 28 0 0 144
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VTG070 15 A V 4 4 X E Grundvatten och miljö KS KE U W 50 32 0 0 120 20 20 0 26 134
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200
VVR170 7,5 A V 4 4 X E Flodrestaurering KS KE U W 15 0 8 6 70 15 0 8 6 70
VVR090 7,5 A V 4 4 X E Hydromekanik KS KE U W 18 10 0 0 70 18 10 0 0 70
VVR040 7,5 A V 4 4 X E Kusthydraulik KS KE U W 28 28 0 0 135
VVA910 7,5 A V 4 4 X E2 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I X Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas. KS KE U W 0 0 0 0 200

VVA910 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I: Kursen är inte knuten till någon specifik läsperiod. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. Individuell studieplan ska upprättas och godkännas.

Valfria kurser - V

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSF01 3 G2 1 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen ingår endast i TVOLY. KS KE U W 0 0 12 0 50
VTG101 6 G2 3 3 - S Bergkunskap och ingenjörsgeologi KS KE U W 34 26 20 4 80
MAM026 4,5 G1 3 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
ABF061 6 G2 3 3 - S Arkitektur för ingenjörer KS KE U W 32 52 0 0 80
VBK063 6 G1 3 3 - S CAD-teknik och informationshantering KS KE U W 10 28 0 0 42 10 28 0 0 42
VVB095 12 G2 3 3 - E2 Infrastruktursystem - gator och trafik KS KE U W 34 36 20 0 78 24 18 0 0 110
VVB100 6 G2 3 3 - E2 Infrastruktursystem - vatten och avlopp KS KE U W 17 18 10 0 38 12 10 0 0 55
FMA062 7,5 G2 3 1 - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58 28 14 0 0 58
EXTF01 7,5 G2 3 3 - E2 Geografiska informationssystem för landskapsstudier X Tentamenstid meddelas av kursledaren. KS KE U W 16 34 0 0 150
FMS065 7,5 G2 3 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
VSMN01 2 A 4 4 - E2 Examensarbetesmetodik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 18 7 0 0 25
GEMA30 4,5 G1 4 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
ABV075 6 A 4 3 X E1 Bebyggelsevård: Restaurering i teori och praktik KS KE U W 20 20 0 0 40 20 20 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 4 1 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA10 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
VTG021 7,5 G2 4 4 X E Grundvattenteknik KS KE U W 50 32 0 0 118
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W 14 14 0 14 150
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
AAM010 7,5 G2 4 4 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 28 42 0 0 70 12 18 0 0 30
GEMA15 7,5 G1 4 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
VSMN01 2 A 4 4 - E2 Examensarbetesmetodik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 18 7 0 0 25

FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen ingår endast i TVOLY.
EXTF01 Geografiska informationssystem för landskapsstudier: Tentamenstid meddelas av kursledaren.
VSMN01 Examensarbetesmetodik: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.

Examensarbeten - V

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i V-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
AAH920 30 Examensarbete i arkitektur U
VBR820 30 Examensarbete i brandteknik U
VBE820 30 Examensarbete i byggnadsekonomi U
VBF820 30 Examensarbete i byggnadsfysik U
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial U
VSM820 30 Examensarbete i byggnadsmekanik U
AEB820 30 Examensarbete i energi- och byggnadsdesign U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
VGM820 30 Examensarbete i geodetisk mätningsteknik U
VGTM01 30 Examensarbete i geoteknik U
ABK920 30 Examensarbete i installationsteknik U
VBK920 30 Examensarbete i konstruktionsteknik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ADP920 30 Examensarbete i projekteringsmetodik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
VTA820 30 Examensarbete i teknisk akustik U
VTG820 30 Examensarbete i teknisk geologi U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U
VVR820 30 Examensarbete i teknisk vattenresurslära U
VTT820 30 Examensarbete i trafikteknik U
VVB820 30 Examensarbete i vägbyggnad U
VVA820 30 Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik U