lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - RH-programmet

Riskhantering  08/09 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOA01 9 G1 O 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 58 12 4 1 165
VBR180 15 A O 3 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 48 10 16 0 126 30 32 14 0 124
FMS065 7,5 G2 O 3 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
TEK070 7,5 G2 O 4 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W 30 20 0 0 150
MAM090 7,5 A O 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W 32 14 0 24 138
MIO120 7,5 G2 O 4 4 - S Riskekonomi KS KE U W 42 28 8 12 118
VBR171 7,5 A O 4 4 - S Riskhanteringsprocessen KS KE U W 40 12 8 0 140

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 3 3 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 3 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 3 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
AAM010 7,5 G2 3 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 28 42 0 0 70 12 18 0 0 30
FKFF01 4 G2 3 3 - E2 Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
KET040 7,5 G2 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W 34 16 0 5 140
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W 24 10 0 40 46
GEMA30 4,5 G1 4 3 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 4 3 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 4 3 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
VBR225 15 G2 4 4 - S Olycks- och krishantering KS KE U W 20 10 0 40 130 20 10 0 40 130
VBR110 7,5 A 4 3 - S Samhällsplanering KS KE U W 20 10 0 50 20 10 10 0 60 20
GEMA10 7,5 G1 4 3 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 4 3 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
GEMA25 7,5 G1 4 3 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
KET010 7,5 A 4 4 - S Energi och miljö KS KE U W 32 22 42 0 100
MIO140 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W 36 10 6 0 100
TEK090 7,5 A 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
MTT045 7,5 A 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W 35 20 0 10 130
KTE061 7,5 A 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs KS KE U W 28 20 40 6 56
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W 36 12 0 4 148
FMS155 7,5 A 4 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 0 100
VBE110 6 G1 4 3 - S Projektmetodik KS KE U W 28 36 0 30 26 4 4 0 10 22
EIT060 7,5 G1 4 3 X S Datasäkerhet KS KE U W 28 0 12 40 120
TEK095 15 A 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VBR230 9 G1 4 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U W 32 10 6 0 192
FMI065 9 G2 4 3 - S Miljö och management KS KE U W 56 34 0 0 150
KOK032 7,5 G2 4 3 X E1 Miljökemi KS KE U W 54 28 0 0 80
KTE131 7,5 G2 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W 16 56 0 0 70
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W 40 0 4 0 150
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 4 3 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 10 0 10 2 80 8 0 4 4 80
FMI085 15 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 24 24 0 0 152 18 44 0 0 138
FMI110 7,5 A 4 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 20 10 0 0 70 15 15 0 0 70
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 2 0 60 14 14 4 0 60
VBR200 7,5 G2 4 3 X E Simulering av rumsbrand (CFD) X Tentamenstid meddelas av kursledaren KS KE U W 10 4 0 0 86 10 4 0 0 86
GEMA15 7,5 G1 4 3 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
KTE190 7,5 G2 4 3 X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
FRT110 6 G2 4 3 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VBR190 7,5 G2 4 3 - S Tillämpad säkerhet inom processindustrin KS KE U W 30 5 0 0 165

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
VBR200 Simulering av rumsbrand (CFD): Tentamenstid meddelas av kursledaren

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
VBR920 30 Examensarbete i riskhantering U