lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - RH-programmet

Riskhantering  08/09 

Specialisering rh - Riskhantering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIOA01 9 G1 O 3 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
VBR180 15 A O 3 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 30 32 14 0 124
FMS065 7,5 G2 O 3 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
TEK070 7,5 G2 O 4 4 - S Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö KS KE U W
MAM090 7,5 A O 4 4 - S Människa, teknik, organisation och hantering av risker KS KE U W
MIO120 7,5 G2 O 4 4 - S Riskekonomi KS KE U W
VBR171 7,5 A O 4 4 - S Riskhanteringsprocessen KS KE U W

Valfria kurser - RH

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
GEMA45 3 G1 3 3 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 3 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA65 7,5 G1 3 3 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
AAM010 7,5 G2 3 3 X E2 Miljöpsykologi KS KE U W 12 18 0 0 30
FKFF01 4 G2 3 3 - E2 Atmosfärskemi och -fysik KS KE U W 14 12 0 4 75
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
KET040 7,5 G2 4 3 - S Kemisk processteknologi KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 3 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 3 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 3 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
VBR225 15 G2 4 4 - S Olycks- och krishantering KS KE U W
VBR110 7,5 A 4 3 - S Samhällsplanering KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 3 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 3 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 3 - S Tyska för tekniker KS KE U W
KET010 7,5 A 4 4 - S Energi och miljö KS KE U W
MIO140 6 G2 4 3 - S Finansiell ekonomi KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
MTT045 7,5 A 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W
KTE061 7,5 A 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 3 X S Kryptoteknik KS KE U W
FMS155 7,5 A 4 4 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
VBE110 6 G1 4 3 - S Projektmetodik KS KE U W
EIT060 7,5 G1 4 3 X S Datasäkerhet KS KE U W
TEK095 15 A 4 4 X E1 Ekotoxikologi KS KE U W
VBR230 9 G1 4 4 - S Konsekvensberäkningar KS KE U W
FMI065 9 G2 4 3 - S Miljö och management KS KE U W
KOK032 7,5 G2 4 3 X E1 Miljökemi KS KE U W
KTE131 7,5 G2 4 3 - S Processriskanalys KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 3 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 3 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA60 7,5 G1 4 3 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 4 3 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FKF100 7,5 A 4 4 X E1 Miljömätteknik KS KE U W 8 0 4 4 80
FMI085 15 A 4 3 - S Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning KS KE U W 18 44 0 0 138
FMI110 7,5 A 4 4 - S Miljövård: Miljöledning och miljörevision KS KE U W 15 15 0 0 70
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar KS KE U W 14 14 4 0 60
VBR200 7,5 G2 4 3 X E Simulering av rumsbrand (CFD) X Tentamenstid meddelas av kursledaren KS KE U W 10 4 0 0 86
GEMA15 7,5 G1 4 3 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
KTE190 7,5 G2 4 3 X E1 Biogeokemisk modellering KS KE U W 24 60 0 0 80
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik KS KE U W 28 14 14 12 120
MIO022 6 G2 4 3 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
FRT110 6 G2 4 3 - S Systemteknik KS KE U W 24 24 12 0 70
TEK097 15 A 4 4 - E2 Tillämpad ekotoxikologi KS KE U W 84 116 0 0 200
VBR190 7,5 G2 4 3 - S Tillämpad säkerhet inom processindustrin KS KE U W 30 5 0 0 165

MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
VBR200 Simulering av rumsbrand (CFD): Tentamenstid meddelas av kursledaren

Examensarbeten - RH

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i RH-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
VBR920 30 Examensarbete i riskhantering U