lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - PI-programmet

Teknisk matematik  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
FMA085 4,5 G1 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 10 8 0 14 48
FMA045 4,5 G1 - S Matematisk modellering KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W
FMA435 7,5 G1 - S Flerdimensionell analys med vektoranalys KS KE U W 10 10 0 0 20
FMEA15 7,5 G1 - S Mekanik - Statik och dynamik KS KE U W 24 16 0 0 27
FAF220 7,5 G1 - S Fysik KS KE U W 40 24 20 0 115

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
FMA021 7,5 A - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
FMS045 6 G2 X S Stationära stokastiska processer KS KE U W 28 28 6 0 80

Årskurs 2 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMSN05 3 A X E Internationell projektkurs - Matematisk modellering X Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande. KS KE U W
FRT130 3 G2 - E2 Reglerteori KS KE U W
FMA023 3 A - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009. KS KE U W 0 0 0 10 70
FMS047 3 A - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70

FMSN05 Internationell projektkurs - Matematisk modellering: Begränsat deltagarantal. Spec. ansökningsförfarande.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK290 7,5 G2 X E1 Biologisk översiktskurs KS KE U W
FMA120 6 A - S Matristeori KS KE U W
ETE055 6 G2 - S Elektromagnetisk fältteori KS KE U W
FMN130 7,5 A X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W
EDA115 4,5 G2 - S Algoritmimplementering KS KE U W
FMA111 6 A - S Matematiska strukturer KS KE U W
FRT095 4,5 A - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100

Specialisering bm - Biologisk och medicinsk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA170 6 A V 3 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA140 6 A V 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
GEMA55 6 G1 V 3 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 3 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
KFK090 7,5 G2 V 3 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A V 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FMSN01 7,5 A V 4 3 X E1 Statistisk genetik KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
FMS072 7,5 G2 V 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 4 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
ETI160 6 G2 V 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80

Specialisering bs - Beräkning och simulering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL064 7,5 G2 O 3 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A V 3 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA250 7,5 A V 3 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
FMA200 6 A V 3 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66
ETE071 6 A V 4 4 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
FMN091 7,5 A V 4 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar KS KE U W
KTE061 7,5 A V 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
FFFF01 7,5 G2 V 4 4 - S Elektroniska material KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
MMV211 7,5 G2 V 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSM045 7,5 A V 4 4 - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60

KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen

Specialisering fm - Finansiell modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK135 10,5 G2 O 3 3 - S Mikroekonomisk teori KS KE U W 38 20 0 0 210
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMS155 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMA240 6 G2 V 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 V 3 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
FMA200 6 A V 3 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 3 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
TEK103 7,5 A V 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
MIO012 6 G1 V 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MTTF01 5 G2 V 4 3 - S Logistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering. KS KE U W
MIO012 6 G1 V 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
TEK090 7,5 A V 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
FMF170 7,5 G2 V 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
TEK180 7,5 A V 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 14 14 4 0 60
FMS161 7,5 A V 4 3 X E1 Finansiell statistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 28 14 14 12 120
MIO040 6 G2 V 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
FRTN20 7,5 A V 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70

MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MTTF01 Logistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS170 Prissättning av derivattillgångar: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS161 Finansiell statistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.

Specialisering mrk - Miljö, risk och klimat

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA140 6 A V 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMS150 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMS051 7,5 A V 3 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
VVR140 7,5 A V 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W
FAF141 6 G2 V 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
TEK292 7,5 A V 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
VBR180 15 A V 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 30 32 14 0 124
EXTN15 7,5 A V 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
FMS065 7,5 G2 V 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120

Specialisering sbs - Signaler, bilder och system

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA110 6 A V 3 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMA170 6 A V 3 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
FMS091 7,5 A V 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A V 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A V 3 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A V 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
EDA221 7,5 G2 V 3 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMS150 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMA190 6 A V 3 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
EIT080 7,5 G2 V 3 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMS180 6 G2 V 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A V 3 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
FRTN05 7,5 A V 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
ETT051 7,5 G2 V 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETT074 6 A V 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
EIT020 9 G2 V 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
ETT042 6 A V 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
FRTN10 7,5 A V 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W

Valfria kurser - PI

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA135 6 G1 1 1 X E2 Geometri KS KE U W
FMA091 6 G1 1 1 - S Diskret matematik KS KE U W 36 28 0 0 104
FMF061 4,5 G2 2 2 - S Relativitetsteori KS KE U W
FMA190 6 A 2 2 X E2 Algebra KS KE U W 14 7 0 0 59
EDA110 6 A 3 3 X E Algoritmteori KS KE U W
FMA170 6 A 3 3 X E2 Bildanalys KS KE U W
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
FMS091 7,5 A 3 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W
FMA051 6 A 3 3 X E1 Optimering KS KE U W
FMA260 7,5 A 3 3 X E2 Funktionalanalys och harmonisk analys KS KE U W
FMA140 6 A 3 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W
FMA175 3 A 3 3 X E1 Bildanalys, projektdel KS KE U W
EDA221 7,5 G2 3 3 X E2 Datorgrafik KS KE U W
FMA125 3 A 3 3 - E1 Matristeori, projektdel KS KE U W
FMA145 3 A 3 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W
FMS150 7,5 A 3 3 X E2 Statistisk bildanalys KS KE U W
FMS155 7,5 A 3 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W
FMA250 7,5 A 3 3 X E2 Partiella differentialekvationer med distributionsteori KS KE U W
EDA116 3 A 3 3 - S Algoritmimplementering – projekt på multiprocessorer KS KE U W
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W
FMSF05 7,5 G2 3 3 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W
FMIF01 6 G2 3 3 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W 0 30 0 0 50
FMA200 6 A 3 3 X E2 Variationskalkyl KS KE U W 14 0 0 0 66
EDAF05 5 G2 3 3 - S Algoritmer, datastrukturer och komplexitet KS KE U W 20 4 10 0 100
EIT025 7,5 G2 3 3 X E Datoraritmetik KS KE U W 14 8 8 0 170
FHL064 7,5 G2 3 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
EIT080 7,5 G2 3 3 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FMS180 6 G2 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMS051 7,5 A 3 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120
TEK135 10,5 G2 3 3 - S Mikroekonomisk teori KS KE U W 38 20 0 0 210
KFK090 7,5 G2 3 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
FRTN05 7,5 A 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
EDAF01 3 G2 3 3 X S Operativsystem - projekt KS KE U W 4 0 0 0 75
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
ETT051 7,5 G2 4 3 X E2 Digital kommunikation KS KE U W
ETE071 6 A 4 4 - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W
TEK103 7,5 A 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
EDA120 6 G2 4 3 X E2 Funktionsprogrammering KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
EDI042 7,5 A 4 4 X S Kodningsteknik KS KE U W
FHL072 7,5 A 4 4 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering. KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 3 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FMN100 6 A 4 3 X E1 Numeriska metoder för datorgrafik KS KE U W
ETT074 6 A 4 3 X S Optimal signalbehandling KS KE U W
ETS032 7,5 G2 4 4 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W
VVR140 7,5 A 4 3 X E Rurala vatten KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 4 2 - S Svenska för tekniker KS KE U W
KFK080 7,5 G1 4 3 - S Termodynamik KS KE U W
EIT020 9 G2 4 3 - S Digitalteknik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 4 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 4 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 4 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MMT150 7,5 G2 4 4 X E1 Robotteknik KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 4 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
EDA171 7,5 A 4 3 X E2 Språkbehandling och datalingvistik KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 4 2 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 4 2 - S Tyska för tekniker KS KE U W
ETT042 6 A 4 3 X E2 Adaptiv signalbehandling KS KE U W
ETI260 6 A 4 4 - S Elektromagnetiska beräkningar KS KE U W
TEK110 7,5 A 4 4 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 4 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A 4 4 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar KS KE U W
MIO012 6 G1 4 3 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen. KS KE U W
TEK090 7,5 A 4 4 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W
KTE061 7,5 A 4 4 - S Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs X Hemtentamen KS KE U W
TEK210 4,5 G1 4 4 - S Kognition KS KE U W
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W
FMEF01 8 G2 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
EDI051 7,5 G2 4 4 X S Kryptoteknik KS KE U W
TEK171 7,5 A 4 3 - S Kvantitativ humanfysiologi KS KE U W
TEK145 7,5 A 4 4 X E Mikroekonomi - teori för individuella val samt spelteori KS KE U W
FAF141 6 G2 4 4 X E Multispektral avbildning KS KE U W
AEBN01 7,5 A 4 4 X E1 Simuleringsmetoder för energibehovsberäkningar i byggnader KS KE U W
FMSN01 7,5 A 4 3 X E1 Statistisk genetik KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 4 X E1 Teknisk akustik KS KE U W
TEK275 7,5 A 4 3 - E1 Teoretisk evolutionsbiologi KS KE U W
MVK140 7,5 A 4 4 X E1 Turbulens – teori och modellering KS KE U W
MIE080 7,5 G2 4 3 X E1 Automation KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
TEK292 7,5 A 4 3 - S Biologiska system KS KE U W
EDA340 6 A 4 4 X E2 Constraint-programmering KS KE U W
EDA216 7,5 G2 4 3 X S Databasteknik KS KE U W
FMA270 6 A 4 3 X E2 Datorseende KS KE U W
EIT070 6 G2 4 3 - S Datorteknik KS KE U W
FFFF01 7,5 G2 4 4 - S Elektroniska material KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U
EDI075 6 A 4 3 X E1 Matematisk kryptologi KS KE U W
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
KETN01 7,5 A 4 3 X E1 Processimulering KS KE U W
EDA046 7,5 A 4 3 X E2 Spelmotorteknologi KS KE U W
MMV211 7,5 G2 4 3 X S Strömningslära KS KE U W
VSM045 7,5 A 4 4 - S Teknisk - vetenskapliga beräkningar KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W
EDA031 7,5 G2 4 3 X S C++ - programmering KS KE U W 0 0 0 0 60
FMI040 7,5 A 4 1 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
GEMA20 7,5 G1 4 2 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 4 2 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 4 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 4 2 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 4 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 4 2 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
EDA180 7,5 G2 4 4 X S Kompilatorteknik KS KE U W 0 0 0 0 60
GEMA55 6 G1 4 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 14 14 4 0 60
VBR180 15 A 4 3 - S Riskanalysmetoder KS KE U W 30 32 14 0 124
GEMA15 7,5 G1 4 2 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
VTA060 9 G2 4 4 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
EDA132 7,5 G2 4 3 X S Tillämpad artificiell intelligens KS KE U W 16 0 0 0 100
ETE100 6 A 4 3 X E2 Antennteknik KS KE U W 42 0 6 0 100
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
EDA101 7,5 A 4 3 X E2 Avancerade renderingsmetoder KS KE U W 28 0 24 0 120
FHL110 7,5 A 4 4 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FMA272 3 A 4 3 X E1 Datorseende, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
ETI270 6 G2 4 3 X E2 Digital signalbehandling i audio/video KS KE U W 24 24 8 0 100
EITF01 9 G2 4 3 X E Digitala bilder – kompression KS KE U W 28 14 0 10 188
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 28 14 14 12 120
EXTN15 7,5 A 4 3 - E2 Fjärranalys, digitala metoder KS KE U W 22 38 0 0 140
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
KII010 7,5 G2 4 2 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 1 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
ETI160 6 G2 4 3 X E2 Medicinsk signalbehandling KS KE U W 14 14 0 24 80
EDA050 4,5 G2 4 3 X S Operativsystem KS KE U W 24 8 8 0 90
EDA145 7,5 A 4 3 X S Programspråksteori KS KE U W 42 14 0 0 144
VSM032 6 A 4 4 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
ETS061 7,5 A 4 4 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
MVK150 6 A 4 4 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår. Endast en av kurserna MIO012 och MIOA01 får ingå i examen.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
MTTF01 Logistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
KTE061 Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs: Hemtentamen
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS170 Prissättning av derivattillgångar: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS161 Finansiell statistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) enligt överenskommelse.

Examensarbeten - PI

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i PI-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
ETI920 30 Examensarbete i elektrovetenskap U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
EIT820 30 Examensarbete i informationsteknologi U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U