lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - N-programmet

Teknisk nanovetenskap  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAFA05 12 G1 - S Fysik – Våglära, termodynamik och atomfysik KS KE U W
FFFA01 7 G1 - S Nanovetenskap och nanoteknik – en introduktion KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 42 28 0 0 81
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W
KOKA01 7,5 G1 - S Allmän och oorganisk kemi KS KE U W
EDA011 7,5 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 14 8 6 0 56
KOKA05 5 G1 - S Organisk kemi KS KE U W 42 20 12 0 100

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK295 7,5 G1 - S Cellens biologi KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik X Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1. KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W
FAFA10 9 G1 - S Fysik – Kvantfenomen och nanoteknologi KS KE U W
TEK015 7,5 G2 - S Människans fysiologi X Kursen ges för både åk2 och åk3. KS KE U
FFFF01 7,5 G2 - S Elektroniska material KS KE U W
EXTF20 7,5 G2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg X Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden. KS KE U W
ETE115 7,5 G2 - S Ellära och elektronik X Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1. KS KE U W 34 28 0 0 130
KOO095 7,5 G2 - S Funktionella material KS KE U W 56 14 0 0 90

ETE115 Ellära och elektronik: Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1.
TEK015 Människans fysiologi: Kursen ges för både åk2 och åk3.
EXTF20 Nanovetenskapliga tankeverktyg: Muntlig tentamen kan vara förlagd utanför tentamensperioden.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W
FAF052 7,5 G2 - S Projekt nanoingenjör KS KE U W
EEM045 7,5 G2 - S Sensorer KS KE U W

ETE115 Ellära och elektronik: Kursen ges för åk2 i vt2 och åk3 i ht1. Se Årskurs 2 (obligatoriska kurser) .
TEK015 Människans fysiologi: Kursen ges för både åk2 och åk3. Se Årskurs 2 (obligatoriska kurser) .

Specialisering nbm - Nanobiomedicin

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
TEK287 15 G2 O 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
TEK287 X Kursen ges två gånger per läsår. 32 30 80 0 258
KBT050 7,5 G2 V 4 3 X E Bioanalys KS KE U W
KOK085 7,5 G2 V 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
EEM040 6 G2 V 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
EXTN01 15 A V 4 3 - E2 Mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN45 15 A V 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTF10 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
EXTN50 15 A V 4 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EXTN45 15 A V 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
EXTF10 15 G2 V 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 70 21 36 0 273
FAF150 7,5 A V 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80

TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
EXTN01 Mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.

Specialisering nel - Nanoelektronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETI130 6 A V 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
FMA021 7,5 A V 3 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
FFF160 7,5 A O 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
ETI063 6 A V 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FAF245 4,5 G2 V 4 3 - S Kvantteori KS KE U
FFF042 7,5 A V 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
ETI032 9 A V 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A V 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W
ETI290 6 A V 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.

Specialisering nf - Nanofysik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMA021 7,5 A V 3 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
FHL055 7,5 G1 V 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
FFF042 7,5 A O 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W
FFF021 7,5 A V 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
FAF245 4,5 G2 V 4 3 - S Kvantteori KS KE U
FFF115 7,5 A V 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FFFN10 7,5 A V 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W
FFF051 7,5 A V 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
TEK265 15 A V 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100
EEM050 6 A V 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
FFF160 7,5 A V 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A V 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Specialisering nm - Nanomaterial

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL055 7,5 G1 V 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
KOO045 7,5 A O 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W
KOO065 7,5 A O 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
KAK016 7,5 G2 V 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W
FAF080 7,5 A V 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W
MAM242 7,5 G2 V 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FAFN15 7,5 A V 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FKMN05 7,5 A V 4 3 X E1 Pulverteknologi KS KE U W
KFK025 7,5 G2 V 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
FFFN05 7,5 A V 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
KPO010 7,5 A V 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W
FFFN01 7,5 A V 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
KFK090 7,5 G2 V 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
KAT080 7,5 A V 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90
TEK177 7,5 A V 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.

Valfria kurser - N

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 2 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 2 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
ETI125 4,5 G1 2 2 - S Konsumentelektronik KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 2 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 2 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 2 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 2 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
EDA150 3 G1 2 1 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 2 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 2 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA01 7,5 G1 2 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 2 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA55 6 G1 2 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
GEMA15 7,5 G1 2 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
EXTF25 3 G2 2 2 - S Nanovetenskapliga tankeverktyg, projekt KS KE U W 4 0 0 20 56
ETI130 6 A 3 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
INN001 7,5 G1 3 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FMAF01 7 G2 3 3 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 3 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FMA085 4,5 G1 3 2 - S Matematisk kommunikation KS KE U W 10 8 0 14 48
TEK287 15 G2 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
MIO012 6 G1 3 2 - S Industriell ekonomi, allmän kurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMAF05 7 G2 3 3 - S Matematik - System och transformer KS KE U W
ESSF01 8 G2 3 3 - S Analog elektronik KS KE U W 28 14 8 0 70
EDA216 7,5 G2 3 2 X S Databasteknik KS KE U W
KOK032 7,5 G2 3 3 X E1 Miljökemi KS KE U W
MAM203 7,5 G1 3 3 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
GEMA45 3 G1 3 1 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
EEM035 7,5 A 3 3 - S Ingenjörsutsikter och insikter KS KE U W 14 2 0 10 56
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA021 7,5 A 3 2 - S Kontinuerliga system KS KE U W 24 12 6 0 60
TEK287 15 G2 3 3 - S Biokemi X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 32 30 80 0 258
KII010 7,5 G2 3 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMFN05 7,5 A 3 3 X E1 Kaos KS KE U W 28 14 0 10 120
FMA023 3 A 3 3 - E1 Kontinuerliga system, projektdel X Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009. KS KE U W 0 0 0 10 70
FRTN05 7,5 A 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FHL055 7,5 G1 3 3 - S Teknisk mekanik KS KE U W 42 42 0 0 120
ETI063 6 A 4 3 X E Analog IC-konstruktion KS KE U W
KAK016 7,5 G2 4 3 - S Analytisk kemi KS KE U W
FAF080 7,5 A 4 3 X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W
KBT050 7,5 G2 4 3 X E Bioanalys KS KE U W
EEM070 6 A 4 3 X S Datorbaserade mätsystem KS KE U W
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W
EXTF15 15 G2 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EXTN40 15 A 4 3 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
FAF245 4,5 G2 4 3 - S Kvantteori KS KE U
KOK085 7,5 G2 4 3 X E1 Läkemedelskemi KS KE U W
KOO045 7,5 A 4 3 X E2 Materialkemi KS KE U W
EEM040 6 G2 4 3 - S Medicinsk mätteknik KS KE U W
EXTN01 15 A 4 3 - E2 Mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 3 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
EXTN35 15 A 4 3 - E2 Molekylärgenetik i eukaryota organismer X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR49) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
FAFF01 7,5 G2 4 3 X E Optik och optisk design KS KE U W
KTE080 7,5 A 4 3 X E1 Polymerkemi KS KE U W
ETI031 6 G2 4 3 X E2 Radio KS KE U W
TEK267 7,5 A 4 3 X E2 Teoretisk biofysik KS KE U W
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W
FAFN20 15 A 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
FKFN05 7,5 A 4 3 - E2 Experimentella verktyg i subatomär fysik KS KE U W
EXTN45 15 A 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
FFF042 7,5 A 4 3 X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W
EXTF10 15 G2 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
FFF115 7,5 A 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
KOO065 7,5 A 4 3 X E2 Mikroskopisk karaktärisering av material KS KE U W
EXTN55 15 A 4 3 - E2 Molekylär mikrobiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR19) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
FAF141 6 G2 4 3 X E Multispektral avbildning KS KE U W
FKMN05 7,5 A 4 3 X E1 Pulverteknologi KS KE U W
EXTN30 15 A 4 3 - E Sinnesbiologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
KFK025 7,5 G2 4 3 - E2 Yt- och kolloidkemi KS KE U W
ETI032 9 A 4 3 X E2 Radioelektronik KS KE U W
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W
FFFN10 7,5 A 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W
FRTN10 7,5 A 4 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W
EXTF15 15 G2 4 3 - S Humanfysiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W
EXTN40 15 A 4 3 - E2 Immunologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
FMS210 7,5 G2 4 3 - S Kemometri KS KE U
ETS075 4,5 G2 4 3 X S Kösystem KS KE U W
FMFN01 7,5 A 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W
FFFN05 7,5 A 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W
KPO010 7,5 A 4 3 X E Polymerfysik KS KE U W
EXTN50 15 A 4 3 - E2 Toxikologi X Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 12 6 0 0 50
TEK265 15 A 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 0 18 32 20 210
EIE070 7,5 G2 4 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 16 4 0 22 50
FRT041 7,5 A 4 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 0 0 14 0 70
ETI290 6 A 4 3 X E1 Avancerad analog design KS KE U W 28 28 8 0 90
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer X Kursen ges två gånger läsåret 08/09. KS KE U W 12 0 32 3 100
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
EEM060 6 A 4 3 X E2 EMC, störningar och störningsbegränsning KS KE U W 0 28 12 60 85
EXTN45 15 A 4 3 - E2 Farmakologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 40 20 40 80 220
FHL064 7,5 G2 4 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
EXTF10 15 G2 4 3 - S Genetik och mikrobiologi X Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen. KS KE U W 70 21 36 0 273
KIM015 7,5 A 4 3 X E2 Immunteknologi KS KE U W 32 18 45 0 105
FAF150 7,5 A 4 3 X E Medicinsk optik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 24 15 10 70 80
EEM050 6 A 4 3 X E2 Mikrosensorer X Omtentamen efter överenskommelse. KS KE U W 14 0 28 60 68
KFK090 7,5 G2 4 3 - S Molekylär växelverkan och dynamik KS KE U W 28 28 20 0 60
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
KAT080 7,5 A 4 3 X E2 Partikelteknologi KS KE U W 30 12 10 30 90
FMS065 7,5 G2 4 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
FAF085 7,5 A 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIO012 Industriell ekonomi, allmän kurs: Kursen ges två gånger per läsår.
TEK287 Biokemi: Kursen ges två gånger per läsår.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
FMA023 Kontinuerliga system, projektdel: Kursen fortsätter med ett redovisningstillfälle hösten 2009.
FFFN01 Avancerad framställning av nanostrukturer: Kursen ges två gånger läsåret 08/09.
EXTF15 Humanfysiologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOC01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN40 Immunologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR16) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN01 Mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN35 Molekylärgenetik i eukaryota organismer: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR49) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN45 Farmakologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR14) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTF10 Genetik och mikrobiologi: Kursen ges två gånger per läsår av naturvetenskapliga fakulteten (BIOA01) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN55 Molekylär mikrobiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR19) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN30 Sinnesbiologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR20) och följer inte läsperiodsindelningen.
EXTN50 Toxikologi: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
FAF150 Medicinsk optik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
EEM050 Mikrosensorer: Omtentamen efter överenskommelse.

Examensarbeten - N

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i N-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U
KFK920 30 Examensarbete i biofysikalisk kemi U
KBT820 30 Examensarbete i bioteknik U
VBM820 30 Examensarbete i byggnadsmaterial U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EEM820 30 Examensarbete i elektrisk mätteknik U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
FFF820 30 Examensarbete i fasta tillståndets fysik U
FBR820 30 Examensarbete i förbränningsfysik U
FAF820 30 Examensarbete i fysik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
KIM820 30 Examensarbete i immunteknologi U
KNL820 30 Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi U
FKF820 30 Examensarbete i kärnfysik U
KET920 30 Examensarbete i kemiteknik U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U
KLG920 30 Examensarbete i läkemedelsteknologi U
KLT920 30 Examensarbete i livsmedelsteknik U
KLG820 30 Examensarbete i livsmedelsteknologi U
FMF820 30 Examensarbete i matematisk fysik U
KOO920 30 Examensarbete i materialkemi U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
KOK820 30 Examensarbete i organisk kemi U
KTE720 30 Examensarbete i polymerteknologi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
KAK820 30 Examensarbete i teknisk analytisk kemi U
KMB820 30 Examensarbete i teknisk mikrobiologi U
KBK820 30 Examensarbete i tillämpad biokemi U