lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - MNAV-programmet

Masterutbildning i nanovetenskap  08/09 

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
FFF110 7,5 G2 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
KOO105 7,5 G2 X E2 Analys på nanoskalan KS KE U W 56 10 0 0 100
FFF042 7,5 A X E2 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter KS KE U W 30 12 16 0 130

Valfria kurser - MNAV

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
ETI130 6 A 4 3 X E Digital IC-konstruktion KS KE U W 24 12 12 0 112
FAFN20 15 A 4 3 X E Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation KS KE U W 28 0 0 0 92 28 0 0 0 92
FFF115 7,5 A 4 3 X E2 Höghastighetselektronik KS KE U W 32 10 8 60 60
FAFN15 7,5 A 4 3 X E2 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi KS KE U W 18 8 0 0 150
ETI135 4,5 A 4 3 X E Avancerad digital IC-konstruktion KS KE U W 20 20 0 0 80
FFFN10 7,5 A 4 3 X E Elektrontransport i nanostrukturer KS KE U W 28 14 0 0 158
FFF051 7,5 A 4 3 X E Fasta tillståndets teori KS KE U W 28 22 0 0 150
FAF095 7,5 A 4 3 X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FMFN01 7,5 A 4 3 X E1 Kvantmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 20 20 0 10 104
FAFN05 7,5 A 4 3 X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FFFN05 7,5 A 4 3 X E Nanomaterial - Termodynamik och kinetik KS KE U W 28 0 0 0 172
FKFN01 7,5 A 4 3 - E2 Tillämpad subatomär fysik KS KE U W 14 6 10 10 120
TEK265 15 A 4 3 X E2 Experimentell biofysik KS KE U W 14 16 0 0 90 0 18 32 20 210
FFFN01 7,5 A 4 3 X E2 Avancerad framställning av nanostrukturer KS KE U W 12 0 32 3 100
EEM050 6 A 4 3 X E2 Mikrosensorer KS KE U W 14 0 28 60 68
FFF160 7,5 A 4 3 X E2 Nanoelektronik KS KE U W 26 0 4 42 120
FAF085 7,5 A 4 3 X E2 Svepspetsmikroskopi KS KE U W 28 0 26 16 130
FMF150 7,5 A 4 3 X E1 Termodynamik och statistisk fysik KS KE U W 32 28 4 0 136
TEK177 7,5 A 4 3 X E1 Ytfysik KS KE U W 14 0 0 12 174