lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - MFOT-programmet

Masterutbildning i fotonik  08/09 

Årskurs 4 (alternativobligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF080 7,5 A X E Atom- och molekylspektroskopi KS KE U W 36 0 20 0 120
ETT051 7,5 G2 X E2 Digital kommunikation KS KE U W 24 28 8 0 80
ETE071 6 A - S Elektromagnetisk vågutbredning KS KE U W 28 14 0 21 100
FAFF01 7,5 G2 X E Optik och optisk design KS KE U W 26 12 15 0 150
FAFN01 7,5 A X E Lasrar KS KE U W 26 12 15 0 150
FAF095 7,5 A X E Fotonik och optisk kommunikation KS KE U W 26 12 15 0 150
FBR024 7,5 A X E1 Laserbaserad förbränningsdiagnostik KS KE U W 28 4 8 10 150
FAFN05 7,5 A X E Ljus - materia växelverkan KS KE U W 26 12 10 1 160
FAFN10 7,5 A X E Avancerade laser- och optiksystem KS KE U W 26 12 10 0 150
EIT080 7,5 G2 - S Informationsteori KS KE U W 28 28 0 0 56
FAF150 7,5 A X E Medicinsk optik KS KE U W 24 15 10 70 80

Valfria kurser - MFOT

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FFF021 7,5 A 4 3 X E1 Halvledarfysik KS KE U W 38 2 16 0 80
EDI042 7,5 A 4 3 X S Kodningsteknik KS KE U W 28 28 0 16 72
FFF110 7,5 G2 4 3 X E2 Process- och komponentteknologi KS KE U W 24 10 24 0 100
ETI031 6 G2 4 3 X E2 Radio KS KE U W 14 18 8 0 100
ETT055 9 A 4 3 X E2 Digital kommunikation, fortsättningskurs KS KE U W 14 14 0 4 42 8 14 4 20 40
ETE100 6 A 4 3 X E2 Antennteknik KS KE U W 42 0 6 0 100