lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - M-programmet

Maskinteknik  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK010 6 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Kursomgång med start lp 2 är för M3/MD3. Kursstart lp 4 gäller för M1. KS KE U W
FMA421 9 G1 - S Linjär algebra med beräkningsintroduktion KS KE U W
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Kursomgång med start lp 2 är för M3/MD3. Kursstart lp 4 gäller för M1. KS KE U W 24 10 0 40 46
FMEA01 5 G1 - S Mekanik - Statik och partikeldynamik KS KE U W 42 28 0 0 62

MTTF01 Logistik: Kursomgång med start lp 2 är för M3/MD3. Kursstart lp 4 gäller för M1.

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FAF260 6 G1 - S Tillämpad vågrörelselära KS KE U W
EDA501 6 G1 - S Programmering KS KE U W
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W
FMEA25 7 G1 - S Mekanik - Dynamik KS KE U W
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 46 28 1 0 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W 42 28 10 0 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS035 7,5 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W
MME035 9 G2 - S Transmissioner KS KE U
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W

MTTF01 Logistik: Kursomgång med start lp 2 är för M3/MD3. Kursstart lp 4 gäller för M1. Se Årskurs 1 (obligatoriska kurser) .

Specialisering en - Energiteknik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK093 6 G2 V 3 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
MVK106 6 A V 3 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
MVK170 6 G2 V 3 3 - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 28 28 0 0 85
MMV031 7,5 G2 V 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
MVK061 6 A V 4 3 - E1 Energianvändning KS KE U W
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 V 4 3 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
EIE030 6 A V 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
MVK071 6 A V 4 3 - E1 Energiförsörjning KS KE U W
MVKN10 5 A V 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W
MVK120 7,5 A V 4 3 - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A V 4 3 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 14 35 0 0 40

Specialisering fo - Fordon

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MVK093 6 G2 V 3 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
MVK106 6 A V 3 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
MAM041 7,5 G2 V 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
MMT175 7,5 A V 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
MIE100 7,5 A V 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MAM085 7,5 G2 V 4 3 - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
FRTN05 7,5 A V 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112

Specialisering fs - Förbränning och strömning

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMV025 7,5 G2 V 3 3 - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W
FBR012 7,5 G2 V 3 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
MMV031 7,5 G2 V 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
MVK026 6 G2 V 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MMV042 9 A V 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
MVK140 7,5 A V 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering X Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik. KS KE U W
MVK051 7,5 A V 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W
MVK135 7,5 A V 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
MVK150 6 A V 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MVK160 9 A V 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

MVK140 Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTT240 7,5 A V 3 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
MTT091 6 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W
MIO030 4,5 G2 V 3 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MMT045 7,5 A V 3 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MTTF15 5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U W
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MTTN10 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W
MTT215 7,5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
MTT045 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W
MTT115 7,5 A V 4 3 X E2 Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130

MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik

Specialisering me - Mekatronik

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EIE070 7,5 G2 V 3 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 16 4 0 22 50
FRTN05 7,5 A V 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MIE041 9 G2 V 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
EIE015 12 A V 4 3 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W
EIE075 7,5 A V 4 3 X E1 Mekatronik, fortsättningskurs KS KE U W
EDA040 6 G2 V 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A V 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
MMT175 7,5 A V 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W
MMK095 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
MMT200 7,5 A V 4 3 X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 8 0 10 15 60
EDA380 6 G2 V 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110

EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.

Specialisering mo - Teknisk modellering

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL090 7,5 A V 3 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
FHL072 7,5 A V 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
FHL066 7,5 A V 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMEF01 8 G2 V 4 4 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
VSM051 6 A V 4 3 - S Strukturdynamik KS KE U W
FHL110 7,5 A V 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W
MTT091 6 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W
MIO030 4,5 G2 V 3 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MMT045 7,5 A V 3 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
MMT150 7,5 G2 V 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W
MMT175 7,5 A V 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W
FKMN05 7,5 A V 4 3 X E1 Pulverteknologi KS KE U W
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W
MMT015 7,5 A V 4 3 - S Material- och metodval KS KE U W 0 14 0 10 75
MIE090 7,5 A V 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70

MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMK040 9 G2 V 3 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45
FKM070 7,5 A V 3 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMK121 4,5 G2 V 3 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 4 45 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MTTF15 5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MMK145 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
MMK095 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
MMK050 6 G2 V 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W
FMEN10 8 A V 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
MME080 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80

Valfria kurser - M

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
MIO040 6 G2 3 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W
MAMA05 10 G1 3 3 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA05 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
GEMA10 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W
GEMA50 4,5 G1 3 1 - S Teknikhistoria KS KE U W
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W
MTT045 7,5 A 3 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W
FMSF01 3 G2 3 1 - S Matematisk statistik för högskoleingenjörer X Kursen kan endast ingå i avkortad CIM. KS KE U W
MMK095 7,5 A 3 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W
MAM026 4,5 G1 3 2 - S Arbetsorganisation KS KE U W
MIE080 7,5 G2 3 3 X E1 Automation KS KE U W
EDA150 3 G1 3 2 X S C-programmering X Kursen ges två gånger per år. KS KE U W
MVK093 6 G2 3 3 - S Förbränningsmotorns grunder KS KE U W
FMAF01 7 G2 3 2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W
MTT091 6 G2 3 3 - S Materialhantering KS KE U W
FMN081 7,5 G2 3 2 X E1 Mekanikens numeriska metoder KS KE U W
EDAA01 7,5 G1 3 2 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W
FKM065 7,5 A 3 3 X S Projekt - materialteknik KS KE U W
FMS045 6 G2 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W
MMV025 7,5 G2 3 2 - S Strömningslära, fortsättningskurs KS KE U W
MIO090 6 A 3 3 - S Teknologistrategier X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W
MAM203 7,5 G1 3 2 - S Arbete – människa – teknik, grundkurs KS KE U W 0 0 0 30 65
MMK070 7,5 G2 3 3 X E Design i företag KS KE U W 14 28 0 0 42
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 20 0 0 0 30
GEMA40 7,5 G1 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75
GEMA45 3 G1 3 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 1 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80
FMA120 6 A 3 3 - S Matristeori KS KE U W 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 3 1 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40
EIE070 7,5 G2 3 3 X E1 Mekatronik X Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse. KS KE U W 16 4 0 22 50
GEMA15 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60
VTA060 9 G2 3 3 - S Strukturakustik KS KE U W 14 14 14 0 88
MIO331 9 A 3 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 0 10 0 32 78
FMA062 7,5 G2 3 2 - S Tillämpad matematik KS KE U W 28 14 0 0 58
MMK040 9 G2 3 2 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45
MVK106 6 A 3 3 - S Avancerad förbränningsmotorteknik KS KE U W 28 28 20 0 55
FKM070 7,5 A 3 2 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70
MMT160 7,5 G2 3 2 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
MMK121 4,5 G2 3 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 4 45 0 0 40
FHL064 7,5 G2 3 2 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MIO022 6 G2 3 1 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60
MIO040 6 G2 3 2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 40 14 10 0 96
KII010 7,5 G2 3 3 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMS180 6 G2 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FMAF05 7 G2 3 2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
MIO030 4,5 G2 3 3 - S Material- och produktionsstyrning KS KE U W 32 10 4 0 74
MTT095 4,5 A 3 3 - S Materialhantering och arbetsorganisation, projekt X Kursen är obligatorisk i fördjupningen Logistik. OBS MTT091 Materialhantering är inriktningsobligatorisk och läses i årskurs 3. KS KE U W 6 0 0 10 104
VSM032 6 A 3 3 - S Programutveckling för tekniska tillämpningar KS KE U W 8 28 0 0 130
FMS045 6 G2 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
FMS065 7,5 G2 3 3 - E2 Statistiska metoder för säkerhetsanalys KS KE U W 28 14 12 0 120
MVK170 6 G2 3 3 - S Tillämpad termodynamik KS KE U W 28 28 0 0 85
MMT045 7,5 A 3 2 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MMV031 7,5 G2 3 3 X E1 Värmeöverföring KS KE U W 42 38 0 14 106
MMK140 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W
MVK061 6 A 4 3 - E1 Energianvändning KS KE U W
VSMN01 2 A 4 4 - E2 Examensarbetesmetodik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W
FMEN01 8 A 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W
MTTF15 5 G2 4 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W
MTTF05 5 G2 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U W
INN001 7,5 G1 4 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W
FHL072 7,5 A 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W
EEM055 7,5 A 4 4 X E2 Mikrofluidik KS KE U W
FMNN01 7,5 A 4 4 X E Numerisk linjär algebra KS KE U W
FKMN01 7,5 A 4 3 X E1 Polymera material KS KE U W
MTTN05 5 A 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W
MMT031 7,5 A 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W
MVKN05 7,5 A 4 3 - S Projekt - formula student KS KE U W
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W
FMEN05 7,5 A 4 4 - S Projekt - mekanik KS KE U W
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W
MMTN01 7,5 A 4 3 - S Projekt – Industriell produktion KS KE U W
MIO240 6 A 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W
AEB010 7,5 G2 4 4 X E1 Solenergi – grundkurs i solvärmeteknik KS KE U W
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W
MVK026 6 G2 4 3 - S Turbomaskinernas teori KS KE U W
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W
MMK080 4,5 G1 4 3 X E Form och färg KS KE U W
GEMF05 7,5 G2 4 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W
MIE041 9 G2 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
ETI125 4,5 G1 4 3 - S Konsumentelektronik KS KE U W
EIE015 12 A 4 4 X E1 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar X EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik. KS KE U W
MAM041 7,5 G2 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W
EIE075 7,5 A 4 4 X E1 Mekatronik, fortsättningskurs KS KE U W
MMV042 9 A 4 3 X E1 Numerisk värmeöverföring KS KE U W
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W
MMT155 7,5 A 4 3 X E1 Projekt – robotteknik KS KE U W
EDA040 6 G2 4 3 X E2 Realtidsprogrammering KS KE U W
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik X Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/ KS KE U W
MMT150 7,5 G2 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W
MTTN10 7,5 A 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W
GEMF01 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W
MMK101 15 A 4 3 X E2 Produktutvecklingsprojekt KS KE U W 0 0 0 28 60
MAM242 7,5 G2 4 3 X E1 Aerosolteknologi KS KE U W
MMK145 4,5 A 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W
EIE030 6 A 4 3 X E1 Elkraftsystem KS KE U W
MVK071 6 A 4 3 - E1 Energiförsörjning KS KE U W
MVKN10 5 A 4 3 X S Energitransporter KS KE U W
MIO140 6 G2 4 4 - S Finansiell ekonomi KS KE U W
FHL066 7,5 A 4 3 - E2 Finita elementmetoden - olinjära system KS KE U W
FMN091 7,5 A 4 3 X E1 Finita volymmetoder för chocklösningar KS KE U W
MTT215 7,5 G2 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W
INN005 7,5 G2 4 3 X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W
MMT175 7,5 A 4 3 - S Kompositteknik KS KE U W
FMEF01 8 G2 4 3 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W
FAFN01 7,5 A 4 3 X E Lasrar KS KE U W
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W
FKMN05 7,5 A 4 3 X E1 Pulverteknologi KS KE U W
VTA030 4,5 A 4 3 X E1 Teknisk akustik KS KE U W
VSM150 6 G2 4 3 - S Teknisk modellering: Bärverksanalys KS KE U W
MME070 7,5 A 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U
MVK140 7,5 A 4 3 X E1 Turbulens – teori och modellering X Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik. KS KE U W
FKM090 7,5 A 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W
MVK051 7,5 A 4 3 X S Ång- och gasturbinteknik KS KE U W
MIOF01 9 G2 4 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W
MIO150 6 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W
MAMF15 6 G2 4 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W
MMKN01 7,5 A 4 4 X E1 Digitala fabriker KS KE U W
FMS072 7,5 G2 4 3 X E2 Försöksplanering KS KE U W
MIE100 7,5 A 4 3 X E2 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W
MMK050 6 G2 4 3 - S Hydraulik och pneumatik KS KE U W
MIO060 4,5 G2 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W
MTT240 7,5 A 4 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W
FMEN10 8 A 4 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W
MIO051 6 A 4 3 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W
MVK115 7,5 A 4 3 X E1 Projekt - energiteknik X Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W
AEB020 7,5 G2 4 4 X E1 Solel – grundkurs i solcellsteknik KS KE U W
VSM051 6 A 4 3 - S Strukturdynamik KS KE U W
MVK135 7,5 A 4 3 X E Turbulent förbränning KS KE U W
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W
MMK126 7,5 G2 4 3 X E2 Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen KS KE U W 14 28 0 0 40
MMT200 7,5 A 4 3 X E1 Konstruktion av mobila robotar KS KE U W 8 0 10 15 60
MMT195 7,5 A 4 4 - S Kretsloppsteknologi KS KE U W 12 10 8 20 50
MMT015 7,5 A 4 3 - S Material- och metodval KS KE U W 0 14 0 10 75
FMS170 9 A 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 14 14 4 0 60
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88
MVK120 7,5 A 4 3 - E1 Projekt – energihushållning KS KE U W 4 0 0 42 54
MVKN01 7,5 A 4 3 - S Projekteringsmetodik för termiska kraftverk KS KE U W 14 35 0 0 40
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W 0 8 0 8 70
MIE090 7,5 A 4 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FHL110 7,5 A 4 3 X E Biomekanik KS KE U W 32 8 0 20 100
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
MAM085 7,5 G2 4 3 - S Ergonomi KS KE U W 26 26 0 16 132
VSMN01 2 A 4 4 - E2 Examensarbetesmetodik X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 18 7 0 0 25
FMS161 7,5 A 4 3 X E1 Finansiell statistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 28 14 14 12 120
FBR012 7,5 G2 4 3 X E1 Grundläggande förbränning KS KE U W 24 8 8 60 100
MIO015 6 A 4 4 X S Industriell management X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 56 0 0 0 104
MTT115 7,5 A 4 3 X E2 Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
MTT070 9 A 4 3 X E2 Internationellt projekt – exportteknik KS KE U W 14 14 56 0 156
EDA380 6 G2 4 3 X E2 Konstruktion av inbyggda system KS KE U W 24 0 12 0 110
MAMF05 7,5 G2 4 1 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
FRTN05 7,5 A 4 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
MMK150 7,5 A 4 3 X E2 Projekt - Maskinkonstruktion X Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FHL025 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i hållfasthetslära X Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod. KS KE U W 0 0 0 60 60
FRT090 7,5 A 4 4 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
MMT220 7,5 A 4 3 - S Skärande bearbetning, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 12 100
MIO035 6 A 4 4 - S Tillämpad affärsanalys X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 28 28 0 0 104
MVK150 6 A 4 3 X E1 Tillämpad numerisk strömningsmekanik KS KE U W 28 34 0 0 75
MME080 7,5 A 4 3 X S Transmissioner, dynamik KS KE U 42 14 0 0 80
MVK160 9 A 4 3 X E1 Värme- och massöverföring KS KE U W 21 14 0 20 75

EDA150 C-programmering: Kursen ges två gånger per år.
MIO040 Industriell ekonomi, fortsättningskurs: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
FMSF01 Matematisk statistik för högskoleingenjörer: Kursen kan endast ingå i avkortad CIM.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
MIO090 Teknologistrategier: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
EIE070 Mekatronik: Tentamen (för högre betyg) efter överenskommelse.
MIO331 Styrning av produktionssystem och materialflöden: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
MTT095 Materialhantering och arbetsorganisation, projekt: Kursen är obligatorisk i fördjupningen Logistik. OBS MTT091 Materialhantering är inriktningsobligatorisk och läses i årskurs 3.
VSMN01 Examensarbetesmetodik: Kursen ges två gånger per läsår.
MMK150 Projekt - Maskinkonstruktion: Projekt kan starta i samtliga lp. Uppgifterna om timmar förutsätter att projektet går över en läsperiod.
FHL025 Projekt i hållfasthetslära: Kursstart enl ök med avdelningen. Uppgifterna om timmar förutsätter att kursen går över en läsperiod.
MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE015 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar: EIE015 får inte ingå i examen tillsammans med någondera av EIE023 Kraftelektronik eller EIE042 Kraftelektronisk reglerteknik.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse.
TNX097 Rehabiliteringsteknik: Nätburen kurs med träffar. Se www.certec.lth.se/ak/
MVK140 Turbulens – teori och modellering: Kursen är obligatorisk i inriktningen Värmeöverföring och strömningsteknik.
MIO150 Affärsmarknadsföring: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MVK115 Projekt - energiteknik: Kursstart enl överenskommelse med kursansvarig.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS170 Prissättning av derivattillgångar: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS161 Finansiell statistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
MIO015 Industriell management: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO035 Tillämpad affärsanalys: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.

Examensarbeten - M

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i M-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MAM720 30 Examensarbete i aerosolteknologi U
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
MVK920 30 Examensarbete i energivetenskaper U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U
MME820 30 Examensarbete i maskinelement U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
FMI820 30 Examensarbete i miljö- och energisystem U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TNS820 30 Examensarbete i rehabiliteringsteknik U
MMT920 30 Examensarbete i robotteknik U
VSM920 30 Examensarbete i strukturmekanik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U