lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - KID-programmet

Industridesign (kandidatutbildningen)  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA05 5 G1 - E2 2D-tekniker KS KE U W
IDEA01 14 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W
AFO240 6 G1 - S Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I KS KE U W
EXTA05 4 G1 X E2 Designhistoria KS KE U
IDEA25 1 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 1:2 KS KE U W
IDEA15 1 G1 - E1 Fototeknik KS KE U W
IDEA20 4 G1 - E1 Industridesignprojekt A KS KE U W
VSMA01 5 G1 - S Mekanik KS KE U W
IDEA10 5 G1 X E2 3D-modellering och rendering KS KE U W 2 16 0 0 18
IDE015 3 G1 - E2 Inspirationskurs i industridesign, del 2:2 KS KE U W 28 0 0 0 14
FKM050 6 G1 - S Material KS KE U W 30 10 4 0 70
AFO245 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II KS KE U 16 50 0 0 30

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDEA55 3 G1 - E2 Avancerad skissteknik KS KE U W
TNSA01 2 G1 - S Universal design, teori KS KE U W
MAMA05 10 G1 - E2 Belastnings- och kognitionsergonomi KS KE U W
IDEA40 9 G1 - E2 Designmetodik KS KE U W
AFOA05 6 G1 - E2 Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III KS KE U
AAMA01 3 G1 X E1 Ljus och färg KS KE U W
IDEA50 4 G1 X E1 Ljus och färg, projekt KS KE U W
TNSF01 6 G2 X E1 Universal design, projekt KS KE U W 0 8 0 8 70
IDEA45 6 G1 X E1 Industridesignprojekt B KS KE U W 15 0 0 70 75
MMKA01 6 G1 X E2 Produktutveckling med snabb prototypframtagning KS KE U W 18 39 0 0 47

Valfria kurser - KID

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
IDE175 4,5 G2 2 2 - E 3 D - Modellering II KS KE U
IDE025 4,5 G1 2 2 - E2 Glasdesign KS KE U W 0 33 0 0 25