lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2008/09 - I-programmet

Industriell ekonomi  08/09 

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMAA05 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W 56 56 0 0 122 56 42 0 0 122
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W 54 12 4 0 90 7 0 0 1 72
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W 42 28 0 0 90
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W 50 28 4 0 90
FMEA10 9 G1 - S Mekanik, grundkurs KS KE U W 46 28 6 1 158
FAFA15 9 G1 - S Energi- och miljöfysik KS KE U W 52 28 18 0 142
MIO022 6 G2 - S Företagsorganisation KS KE U W 30 0 22 8 60

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
EXTA40 6 G1 - S Introduktion till mikroekonomisk teori KS KE U W 38 14 0 0 100
MTTF01 5 G2 - S Logistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering. KS KE U W 24 10 0 40 46
FMS012 9 G2 - S Matematisk statistik, allmän kurs KS KE U W 18 14 4 0 85 18 14 6 0 85
MIOF01 9 G2 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W 42 14 0 0 74 42 14 0 0 64
EDA017 9 G1 - S Programmeringsteknik KS KE U W 28 22 6 0 64 22 14 8 0 76
FMAF01 7 G2 - S Matematik - Funktionsteori KS KE U W 42 28 4 0 130
MIO040 6 G2 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 40 14 10 0 96
FMAF05 7 G2 - S Matematik - System och transformer KS KE U W 42 28 4 0 90
MIOF05 2 G2 - S Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W 4 0 16 0 33

MTTF01 Logistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik. INEK-are inskrivna 2004 får ersätta denna kurs med kursen MTT021 Materialhantering.

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  08/09
lp1
08/09
lp2
08/09
lp3
08/09
lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FRT010 7,5 G2 - E2 Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W 30 30 12 0 128
MIO140 6 G2 - S Finansiell ekonomi KS KE U W 36 10 6 0 100
MAM070 4,5 G2 - S Arbete – människa – teknik KS KE U W 10 20 0 0 35 10 20 0 0 35

Specialisering ai - Affär och innovation

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
INN005 7,5 G2 V 3 3 X E Global innovation och teknologiintensiva sektorer KS KE U W 32 24 48 0 96
MAM026 4,5 G1 V 3 3 - S Arbetsorganisation KS KE U W 30 0 0 0 90
TEK140 7,5 G2 V 3 3 X E Industriell organisation KS KE U W 30 0 0 0 110
GEMA40 7,5 G1 V 3 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling KS KE U W 23 0 0 5 75 23 0 0 5 75
MIO150 6 A O 4 3 - S Affärsmarknadsföring X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 32 18 0 0 110
MIO090 6 A O 4 3 - S Teknologistrategier X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 42 12 0 16 100
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W 28 8 0 0 84
MTT240 7,5 A V 4 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 20 0 0 80 100
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 46 0 4 0 110
MIO015 6 A V 4 3 X S Industriell management X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 56 0 0 0 104
MTT115 7,5 A V 4 3 X E2 Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
MIO035 6 A V 4 3 - S Tillämpad affärsanalys X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 28 28 0 0 104

MIO150 Affärsmarknadsföring: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO090 Teknologistrategier: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO015 Industriell management: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO035 Tillämpad affärsanalys: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.

Specialisering fi - Finansiering och risk

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FMS155 7,5 A V 3 3 X E2 Statistisk modellering av extremvärden KS KE U W 28 14 6 0 100
EDAA01 7,5 G1 V 3 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 28 10 10 0 150
FMS045 6 G2 V 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
TEK135 10,5 G2 V 3 3 - S Mikroekonomisk teori KS KE U W 38 20 0 0 210
FMS045 6 G2 V 3 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
TEK180 7,5 A O 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 40 0 4 0 150
FMS161 7,5 A O 4 3 X E1 Finansiell statistik X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 28 14 14 12 120
TEK103 7,5 A V 4 3 X E Finansiell ekonomi, avancerad kurs KS KE U W 45 0 0 0 155
TEK110 7,5 A V 4 3 X E Empirisk finansiell ekonomi KS KE U W 34 8 0 0 100
TEK090 7,5 A V 4 3 X E1 Information, risk och osäkerhet KS KE U W 30 10 0 0 110
FMS170 9 A V 4 3 X E1 Prissättning av derivattillgångar X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 14 14 2 0 60 14 14 4 0 60
FMS051 7,5 A V 4 3 X E2 Matematisk statistik, tidsserieanalys KS KE U W 32 6 12 14 120

FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS161 Finansiell statistik: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
FMS170 Prissättning av derivattillgångar: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.

Specialisering ip - Integrerade programvarusystem

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
ETS032 7,5 G2 O 3 2 - S Programvaruutveckling för stora system KS KE U W 10 8 4 36 142
EDAA01 7,5 G1 O 3 3 - S Programmeringsteknik - fördjupningskurs KS KE U W 28 10 10 0 150
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
MIE090 7,5 A V 3 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
ETS061 7,5 A V 3 2 X E2 Simulering KS KE U W 14 8 0 78 40
EDA061 4,5 G2 V 4 3 - S Objektorienterad modellering och design KS KE U W 14 8 0 0 98
EDA260 6 G2 V 4 3 - S Programvaruutveckling i grupp – projekt KS KE U W 14 0 8 0 40 2 14 48 0 35
MIO150 6 A V 4 3 - S Affärsmarknadsföring X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 32 18 0 0 110
EDA216 7,5 G2 V 4 4 X S Databasteknik KS KE U W 26 12 8 0 150
ETS170 7,5 A V 4 3 X S Kravhantering KS KE U W 16 12 9 14 149
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 46 0 4 0 110
MIO090 6 A V 4 3 - S Teknologistrategier X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 42 12 0 16 100
MIO015 6 A V 4 3 X S Industriell management X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation. KS KE U W 56 0 0 0 104
ETS200 7,5 A V 4 4 X E1 Programvarutestning KS KE U W 14 6 10 90 80

MIO150 Affärsmarknadsföring: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO090 Teknologistrategier: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.
MIO015 Industriell management: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Affär och innovation.

Specialisering lp - Logistik och produktionsekonomi

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF15 5 G2 V 3 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W 14 28 14 0 64
MTTF10 5 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W 22 42 0 0 56
MTTF05 5 G2 V 4 3 - S Industriell anläggningsteknik KS KE U W 26 14 0 0 80
MTTN05 5 A V 4 3 - S Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W 28 8 0 0 84
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 8 114
MTTN10 7,5 A V 4 3 X E2 Simulering av förpacknings- och logistiksystem KS KE U W 28 21 0 0 64 7 21 0 0 12
MTT215 7,5 G2 V 4 3 X E2 Förpackningslogistik KS KE U W 42 28 0 40 90
MTT045 7,5 A V 4 3 X E2 Internationell distributionsteknik KS KE U W 35 20 0 10 130
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 42 0 0 0 78
MTT240 7,5 A V 4 3 - S Logistik i försörjningskedjor KS KE U W 20 0 0 80 100
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 46 0 4 0 110
MIO331 9 A V 4 3 X E Styrning av produktionssystem och materialflöden X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 42 0 0 40 38 0 10 0 32 78
MTT115 7,5 A V 4 3 X E2 Industriellt inköp KS KE U W 48 10 4 4 130
MTT070 9 A V 4 3 X E2 Internationellt projekt – exportteknik KS KE U W 14 14 56 0 156

MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO331 Styrning av produktionssystem och materialflöden: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik

Specialisering pr - Produktion

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MMT175 7,5 A V 3 3 - S Kompositteknik KS KE U W 42 10 6 20 110
MIE080 7,5 G2 V 3 3 X E1 Automation KS KE U W 42 0 8 10 135
MTT091 6 G2 V 3 3 - S Materialhantering KS KE U W 34 30 12 0 64
MIE090 7,5 A V 3 3 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
MMT045 7,5 A V 3 3 - S Tillverkningssystem KS KE U W 38 18 12 0 130
MMT031 7,5 A V 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W 42 28 20 0 120
MIO240 6 A V 4 3 - S Simulering av produktionssystem KS KE U W 18 0 20 8 114
MMT150 7,5 G2 V 4 3 X E1 Robotteknik KS KE U W 16 14 0 6 60 12 14 4 12 60
FKMN05 7,5 A V 4 3 X E1 Pulverteknologi KS KE U W 42 14 20 10 70
MIO060 4,5 G2 V 4 3 - S Kvalitets- och underhållsstyrning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 42 0 0 0 78
MIO051 6 A V 4 3 - S Produktionsledning X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik KS KE U W 46 0 4 0 110
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70

MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik
MIO051 Produktionsledning: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Produktionsekonomi och logistik

Specialisering pu - Produktutveckling

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Obl./ valfr. Anger om kursen är
Obligatorisk,
Alternativobligatorisk,
Valfri eller
Externt valfri
inom respektive program och eventuell specialisering.
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
MTTF15 5 G2 V 3 3 X E2 Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W 14 28 14 0 64
FMEN10 8 A V 3 3 X E2 Mekaniska vibrationer KS KE U W 42 14 0 0 155
MMK040 9 G2 V 3 3 X E2 Utvecklingsmetodik KS KE U W 14 0 0 28 45 14 0 0 28 45
MMK121 4,5 G2 V 3 3 X S Datorbaserad produktmodellering och -simulering KS KE U W 4 45 0 0 40
FHL064 7,5 G2 V 3 3 X E2 Finita elementmetoden KS KE U W 32 28 0 0 140
MMK140 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W 14 28 0 0 42
FMEN01 8 A V 4 3 X E2 Flerkroppsdynamik KS KE U W 42 14 0 0 155
MMK145 4,5 A V 4 3 X E2 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W 14 28 0 0 42
MME070 7,5 A V 4 3 X S Transmissioner, dimensionering KS KE U 42 14 0 0 80
FKM090 7,5 A V 4 3 X S Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter KS KE U W 42 0 8 0 150
MMK095 7,5 A V 4 3 X E2 Konstruktionsteknik KS KE U W 20 15 0 0 55 14 0 0 21 45
FKM070 7,5 A V 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W 42 14 8 10 70

Valfria kurser - I

Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass) F Föreläsningar h (45-minuterspass) O Övningar h (45-minuterspass) L Laborationer h (45-minuterspass) H Handledd projekttid h (45-minuterspass) S Självstudietid h (45-minuterspass)
FHL021 7,5 G1 3 3 - S Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W 28 28 2 10 130
INN001 7,5 G1 3 3 X E2 Introduktion till Innovation Management KS KE U W 14 28 0 0 158
FMA051 6 A 3 2 X E1 Optimering KS KE U W 36 14 4 0 100
GEMA30 4,5 G1 3 1 - S Svenska för tekniker KS KE U W 12 8 0 0 40
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA05 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMF05 7,5 G2 3 2 X E Genus i naturvetenskap och teknik KS KE U W 24 14 0 6 50 8 8 0 10 80
GEMA60 7,5 G1 3 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA10 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA50 4,5 G1 3 2 - S Teknikhistoria KS KE U W 14 0 0 0 40 14 7 0 0 40
GEMF01 7,5 G2 3 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W 22 8 0 0 70 10 20 0 0 70
GEMA25 7,5 G1 3 1 - S Tyska för tekniker KS KE U W 0 40 0 0 60 0 40 0 0 60
INN010 7,5 G2 3 3 X E Innovation i praktiken KS KE U W 42 7 0 10 130
FRTN10 7,5 A 3 3 X E1 Flervariabel reglering KS KE U W 30 30 12 0 128
FMA240 6 G2 3 3 X E2 Linjär och kombinatorisk optimering KS KE U W 28 0 4 0 132
FKM060 4,5 G1 3 2 - S Materialteknik KS KE U W 28 14 4 0 70
GEMA20 7,5 G1 3 1 - E Engelska för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 30 0 0 0 30 20 0 0 0 30
GEMA45 3 G1 3 2 - S Förståelse och lärande KS KE U W 0 22 0 0 10 0 2 0 2 40
GEMA01 7,5 G1 3 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
GEMA60 7,5 G1 3 2 - S Juridik för tekniker X Kursen ges två gånger per läsår. KS KE U W 25 0 0 0 75 25 0 0 0 75
GEMA65 7,5 G1 3 1 - S Kinesiska för tekniker KS KE U 0 20 0 0 80 0 20 0 0 80
MMT015 7,5 A 3 3 - S Material- och metodval KS KE U W 12 24 0 2 60 0 14 0 10 75
FMA120 6 A 3 3 - S Matristeori KS KE U W 20 20 0 0 64 8 8 0 0 40
GEMA55 6 G1 3 2 - S Medicin för tekniker KS KE U W 36 0 0 0 40 36 0 0 0 40
FMIF01 6 G2 3 2 - S Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling KS KE U W 36 0 0 0 44 0 30 0 0 50
GEMA15 7,5 G1 3 1 - S Spanska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, fortsättningskurs KS KE U W 0 26 0 0 60 0 26 0 0 60
FRT041 7,5 A 3 3 X E1 Systemidentifiering KS KE U W 28 14 14 0 70 0 0 14 0 70
MMT160 7,5 G2 3 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W 28 48 0 2 120
FMS180 6 G2 3 3 - S Markovprocesser KS KE U W 28 14 6 0 100
FRT095 4,5 A 3 3 - S Matematisk modellering, fortsättningskurs KS KE U W 8 0 0 6 100
MTT095 4,5 A 3 3 - S Materialhantering och arbetsorganisation, projekt KS KE U W 6 0 0 10 104
FMN050 6 G2 3 3 X E1 Numerisk analys KS KE U W 56 12 28 0 60
FRTN05 7,5 A 3 3 X E1 Olinjär reglering och servosystem KS KE U W 28 28 12 0 112
FMS047 3 A 3 3 - S Stationära stokastiska processer, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
EXTN05 7,5 A 4 3 X E Avancerad ekonometri KS KE U W 30 0 12 0 158
ETS052 4,5 G2 4 3 X E2 Datorkommunikation KS KE U W 22 14 8 0 70
FHL072 7,5 A 4 3 - E2 Konstitutiv modellering, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
FMS091 7,5 A 4 3 X E2 Monte Carlo-baserade statistiska metoder KS KE U W 26 6 12 0 120
FKMN01 7,5 A 4 4 X E1 Polymera material KS KE U W 42 14 16 10 70
MMK110 4,5 G2 4 4 X E2 Produktutveckling KS KE U W 14 0 0 28 50
MMTN01 7,5 A 4 4 - S Projekt – Industriell produktion KS KE U W 0 0 0 40 160
MAM032 7,5 A 4 3 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W 0 0 0 20 60 0 0 0 20 60
EIT090 9 G2 4 3 X E2 Datorarkitektur KS KE U W 14 12 4 0 85 14 14 12 0 85
FMI050 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser KS KE U W 18 10 0 0 72 18 10 0 0 72
MIE041 9 G2 4 3 X E1 Industriell mätning och styrning X Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig. KS KE U W 14 26 12 0 40 0 10 0 34 100
MAM041 7,5 G2 4 3 - S Människa-maskin-system KS KE U W 32 5 0 12 50 0 0 0 20 80
FMA140 6 A 4 3 X E2 Olinjära dynamiska system KS KE U W 14 7 0 0 59 14 7 0 0 59
FMS110 7,5 A 4 3 X E1 Olinjära tidsserier KS KE U W 16 4 8 12 60 16 4 8 16 60
FRTN15 7,5 A 4 3 X E1 Prediktiv reglering KS KE U W 20 14 12 0 70 8 4 16 0 70
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
FRTN01 10 A 4 3 X E1 Realtidssystem KS KE U W 28 18 4 0 70 6 4 8 8 70
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 30 8 0 0 100
FMF170 7,5 G2 4 3 X E Komplex ekonomi KS KE U W 28 14 0 0 158
FMEF01 8 G2 4 4 X E2 Kontinuumsmekanik KS KE U W 28 28 0 2 152
FMN130 7,5 A 4 4 X E1 Numeriska metoder för differentialekvationer KS KE U W 56 0 28 30 70
FMA145 3 A 4 3 X E1 Olinjära dynamiska system, projektdel KS KE U W 0 0 0 10 70
MAMF15 6 G2 4 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W 30 14 0 14 120
EIT070 6 G2 4 3 - S Datorteknik X Obligatorisk för I06 och tidigare. KS KE U W 14 8 16 0 50
ETI280 6 G1 4 3 X S Immaterialrätt KS KE U W 30 10 2 0 118
FMSF05 7,5 G2 4 4 - E2 Sannolikhetsteori KS KE U W 22 14 0 0 160
FMS045 6 G2 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80
TEK180 7,5 A 4 3 X E Värdering och hantering av finansiell risk X Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk. KS KE U W 40 0 4 0 150
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W 30 12 0 0 90 12 6 0 0 50
EIE061 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i industriell elektroteknik och automation X Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse. KS KE U W 0 0 0 12 88 0 0 0 12 88
MAM120 7,5 G2 4 4 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W 20 8 0 30 142
MIE090 7,5 A 4 4 X E1 Automation för komplexa system KS KE U W 42 0 60 20 70
FHL090 7,5 A 4 3 X E2 Brottmekanik, fortsättningskurs KS KE U W 28 28 0 0 144
TEK190 7,5 G2 4 3 - S Ekonometri X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 30 8 0 0 100
KII010 7,5 G2 4 4 - E2 Industriellt miljöarbete X Tentamen enligt överenskommelse. KS KE U W 28 0 0 32 80
FMI070 7,5 A 4 3 X E2 Internationell miljövård, tematisk kurs KS KE U W 6 20 0 0 174
MAMF05 7,5 G2 4 2 - S Ledning och samarbete i projekt KS KE U W 20 28 0 4 148
FRTN20 7,5 A 4 3 - E2 Marknadsstyrda system KS KE U W 28 28 8 0 70
MIO030 4,5 G2 4 4 - S Material- och produktionsstyrning X Obligatorisk för I06 och tidigare KS KE U W 32 10 4 0 74
FRT090 7,5 A 4 3 X E1 Projekt i reglerteknik KS KE U W 0 0 0 50 150
FMS045 6 G2 4 3 X S Stationära stokastiska processer X Kursen ges två gånger under läsåret 08/09. KS KE U W 28 28 6 0 80

GEMA20 Engelska för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
GEMA60 Juridik för tekniker: Kursen ges två gånger per läsår.
MIE041 Industriell mätning och styrning: Tentamen efter överenskommelse med kursansvarig.
EIE061 Projekt i industriell elektroteknik och automation: Kursen ges två gånger per år. Tentamen efter överenskommelse.
TEK190 Ekonometri: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
EIT070 Datorteknik: Obligatorisk för I06 och tidigare.
FMS045 Stationära stokastiska processer: Kursen ges två gånger under läsåret 08/09.
TEK180 Värdering och hantering av finansiell risk: Obligatorisk inom INEK i fördjupningskedjan Finansiering och risk.
KII010 Industriellt miljöarbete: Tentamen enligt överenskommelse.
MIO030 Material- och produktionsstyrning: Obligatorisk för I06 och tidigare

Examensarbeten - I

Listan innehåller de examensarbeteskurser som ingår i I-programmet.

Kurs­kod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
EDA920 30 Examensarbete i datavetenskap U
EITM01 30 Examensarbete i elektro- och informationsteknik U
MAM920 30 Examensarbete i ergonomi U
MTT920 30 Examensarbete i förpackningslogistik U
FHL820 30 Examensarbete i hållfasthetslära U
EIE920 30 Examensarbete i industriell elektroteknik och automation U
MMTM01 30 Examensarbete i industriell produktion U
INN920 30 Examensarbete i innovation U
FKM820 30 Examensarbete i konstruktionsmaterial U
MMK820 30 Examensarbete i maskinkonstruktion U
FMA820 30 Examensarbete i matematik U
FMS820 30 Examensarbete i matematisk statistik U
FME820 30 Examensarbete i mekanik U
FMN820 30 Examensarbete i numerisk analys U
MIO920 30 Examensarbete i produktionsekonomi U
ETS720 30 Examensarbete i programvarusystem U
FRT820 30 Examensarbete i reglerteknik U
TMA820 30 Examensarbete i Technology Management U
MTT820 30 Examensarbete i teknisk logistik U